Kollektivet av guider via Salena Migeot, 1:e februari 2017

Kollektivet av guider via Salena Migeot, 1:e februari 2017

Ett meddelande från era guider 1:e februari 2017

 

Älskade Ni,

Det är stor glädje på denna sida för allt som kommer fram i er värld. Saker händer, som snabbar på er expansion i era högre själv. Kvinnornas marsch, som var så välrepresenterad i många länder, är mycket tydliga bevis för er, att kvinnorna tar tillbaka sin kraft och tar sin plats i en ny värld. Kvinnor och män kommer att arbeta tillsammans i harmoni, och avgå med seger för det högsta goda för alla. Detta kommer att betyda en större medvetenhet om vad som fungerar för alla, i stället för några få.

Det gamla paradigmet som existerar i många regeringar, kommer att bli mindre lik den nuvarande pyramiden, med en mer balanserad representation av alla människor. I stället för att rösta på block som ni för närvarande kallar senater, eller representanthus, ”house of lords” eller ”house of parliament”, kommer det att finnas råd, som arbetar tillsammans för att vidta de strategier, metoder, eller lagar som gynnar de allra flesta människor. Det kommer att ersätta de nuvarande vinna/förlora-scenarierna där oftast inte välbefinnandets beståndsdelar beaktas. Ofta, i många av de nuvarande systemen, glömmer de i ansvarsställning, att ha en agenda som inte tjänar någons kapitalistiska intressen. Resultatet från denna typ av process blir förlora/förlora-scenarier, eftersom motparten förlorar, människor representerade av båda sidor förlorar, och även de som tror att de kan dra nytta av dessa typer av arrangemang, förlorar på andra sätt. Det går alltid att skapa karmisk balans. Universum har sätt för att skapa lika villkor. Det kan ta lång tid, men ni kommer under de kommande månaderna, åren och årtiondena, att få se en efterlängtad omfördelning av makt, rikedom, resurser och information.

Många teknologier som har hållits borta från er kommer att avslöjas, och kommer så småningom att bli de ledande. I stället för som i det gamla paradigmet, där saker undanhölls och endast presenterades vid behov, eftersom saker och ting var bra som de var och då fanns det ingen anledning att ändra på det, men den era ni är på väg mot, kommer att vara en med större öppenhet och självbestämmanderätt. Människor kommer att få mer information, och kommer kollektivt att välja, vad de vill eller inte vill ändra på.

Er tillgång till information är fortfarande mycket begränsad i vissa avseenden, trots framstegen med internet. De kommande åren kommer att ge er större möjlighet att få tillgång till det som har dolts, eller varit avstängt för allmänhetens tillgång. Tillsammans med det, kommer en stor del av nuvarande innehåll på Internet att avslöjas som felaktig information. Det kommer att finnas ganska effektiva och tillförlitliga program, som kommer att eliminera mycket av den felaktiga informationen som är utlagd på internet. Vi menar inte enbart den betydande desinformationen vi fått från medierna. Vi pekar på all information som inte kan kontrolleras, då denna information inte beskriver fakta, d v s fiction. Det kommer att finnas kategorier av information, som är mer omfattande än de nuvarande klassificeringarna. Till exempel kommer det att finnas saklig information baserad på händelser som har framkommit, saklig information baserad på saker som har verifierats via ett mycket stringent system, som kan inkludera, men inte är begränsat till: historiska dokument, koldatering, DNA och andra biologiska signaturer, tidspräglingar samt

personliga journaler eller medieklipp, som har bekräftats som trovärdiga. Detta är bara ett mycket litet exempel på komplexiteten i kontrollapparaten och noggrannheten, som möjliggör det hela. Därför kan ni förvänta er full insyn i den politiska processen, och inom alla sektorer i samhället och industrin. Tillsammans med de direkta lögner, förvrängningar, sarkasmer, överdrifter, och andra mekanismer som förmörkar eller döljer verkligheten på ett lägre vibrationellt sätt, ofta förtäckt av humor, kommer att bli mindre och mindre utbrett. Det kommer inte att bli så ”Orwelliskt” som det kanske låter.

Det kommer fortfarande att finnas utrymme för fiktion, fantasi, humor, och alla genrer som existerar, eftersom mer framkommer genom dessa förändringar. Era förmågor att presentera livet genom era berättelser, illustrationer, musik, och alla former av konst och kreativitet, kommer att bli mer expansiva, snarare än mindre. När ni blir mer hjärtcentrerade, och lögnerna blir mindre utbredda och till sist nästan obefintliga, kommer ni att använda kreativare sätt att berätta fantasifulla historier. Förmågan att bedöma äktheten i någon annans berättelse, kommer att handla mindre om vad som är kontrollerbart, utan på vad som i stället upplevdes energiskt.

Vi vill göra klart att livet inte blir mer andefattigt och i avsaknad av känslor och emotioner. Tvärtom, när ni släpper lägre känslor som inte tjänar er, kommer ni att ha utrymme för högre känslor och en utökad möjlighet av att få tillgång till mer kreativitet. Rättare sagt, ni kommer att upptäcka när ni släpper de lägre känslorna, att ni är mycket mer medvetna om era tankar och känslor, och ni kommer mycket medvetet att välja att ta till er och behålla högre känslotillstånd. Detta kommer att inleda en ny renässans av tankar, konst och kreativitet, i många riken, teknologin inkluderad, och sätt att registrera det vetenskapligt, på ett sätt som ni för närvarande inte tänker är vetenskapligt. Det kommer att finnas olika sätt att autentisera personliga erfarenheter, av det ni kallar psykiskt, övernaturligt, paranormalt, eller metafysiska upplevelser. Dessa riken kommer då att bli mycket mer uppskattade och få mer respekt, än de för närvarande får. Utövare av dessa konstarter kommer inte längre att sakna trovärdighet, äkthet eller ses som “charlataner” av allmänheten. De kommer snarare att ses som pionjärer, för att de är föregångare i en ny era av förståelse, för att mänskligheten ska få tillgång till fler förmågor.

Käraste Ni, vi målar upp en bild med några aspekter för er mest sannolika framtida, men det är bara en liten glimt av hur verkligheten kommer att bli. Om vi verkligen skulle presentera alla underbara saker som finns förberedda för er, så skulle ni bli utmattande just nu. Vi vill att ni ska ta fasta på de aspekter i detta meddelande som tilltalar er mest, och föreställa er att de blir verklighet. När ni gör det, så påskyndar ni processen, och gör det mer sannolikt att det inträffar snabbare. Vi har sagt det här om och om igen, att ni skapar er verklighet genom era tankar, visioner och känslor. Skapa visioner av det ni vill skapa, för då kan vi hjälpa er mycket mer kraftfullt, i och med att ni klargör det ni vill, genom era tankar, visioner och känslor. Vad som helst är möjligt. Ju mer ni “investerar” i den verklighet ni vill samskapa i, desto större avkastning på er investering kommer ni att få.

Naturligtvis kan ni avstå från samskapandet och investera i annat, och det kommer fortfarande att vara bättre än er nuvarande upplevelse, men ni kommer inte att känna er som ägare av det, som i det som ni verkligen ville investera i. Det kan finnas något, där kanske många av era personliga önskemål har utelämnats. Om ni inte säger vad ni vill ha utan lämnar det till andra, måste ni leva med de färger, mönster och stilar på möbler som de väljer. Om ni inte säger vilka blommor eller grönsaker som ni vill plantera i trädgården, så måste ni leva med det andra väljer. Om ni inte gör er inställning känd i ert lokala center, när de avsätter medel till lekplatser, idrottsanläggningar, fritidsanläggningar, landskapsarkitektur, etc. måste ni leva med det andra väljer. Om ni inte säger vad ni vill ha, när era nära och kära ska handla mat, är det osannolikt att ni kommer att få det som ni skulle ha valt.

Käraste Ni, vi är övertydliga på denna punkt, för att ni ska förstå hur viktigt det är att ni framöver berättar vad det är ni vill, och att ni förstår att era val har betydelse. Och era val har ingen betydelse om de inte uppmärksammas – innan det är för sent. När det gäller alla dessa saker som får mindre konsekvens, likväl som mänskliga rättigheter, teknik, rätt till information, öppenhet, ansvar, och många andra saker, vill vi att ni ska veta att allt detta är en process, för att tillåta er att öppna upp till större möjligheter. Det är därför vi också är så stolta över de många som samlades i Kvinnornas Marsch.

Tillåt de krafter bli kända av att VI ÄR EN. Vare sig ni var där eller inte, vare sig ni förstått vad det handlade om eller inte, vare sig ni höll med eller inte, vill vi att ni ska veta, att ju mer ni samlas och står upp för det ni tror på, desto mer kommer ni att få det ni vill. Det är inte bara genom omröstning som ni får det ni vill. Det är genom handling, och att samlas gör era röster och era val hörda. Det är kraftfullt, Käraste Ni. Vet att vi älskar er kraftfullt i varje ögonblick, i varje andetag.

Och så är det.

Kollektivet av Guider

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germainse

 

Channeled by Salena Migeot salenam2@msn.com. Feel free to copy, share, forward, or re-post this message in its entirety with proper attribution

You may also like...