Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 27 maj, 2016

th-1

Himmelska Vita Varelser

via Natalie Glasson

27 maj, 2016

Få tillgång till den Universella Själen

Ljuset strömmar genom er med full styrka och stort överflöd, så är det ständigt, om ni så är medvetna om det eller inte. När ni väcker upp era sinnen till att bli medvetna om det positiva och fortgående flödet av Skaparens ljus som pulserar genom er, involveras ni i alla skiften som sker inom er och som härstammar från Skaparens ljus. Er villighet att bli medvetna tillåter er att minnas aspekter av er Universella Själ, och ni frigör sålunda insikter, kunskap och visdom som tjänar och vägleder er under er livstid. När ni tillåter er själva att förena er med den Universella Själen, uppmuntrar ni er naturliga essens att bli framträdande inom er fysiska kropp och ert varande, i egenskap av utvidgande, frihet, inre vetskap, ljus, kärlek och sanning. Ju mer ni tillåter er själva att bli medvetna om skiften som sker inom er och er eviga förening med den Universella Själen, desto lättare blir det att minnas vilka ni i sanning är. Att minnas är, när allt kommer omkring, det som varje själ söker, om det så gäller på Jorden eller på de inre planen.

En minnesförlust gällande det gudomliga/Skaparen, i sanning vilka ni verkligen är, förekommer när det sker en frånkoppling från den Universella Själen. Det finns inget behov av att vara 90% förbunden och i medveten förening med den Universella Själen för att kunna få tillgång till sanningen gällande er existens. Det beror på att vetskapen, visheten och hågkomsten om er själ och dess samband med era nuvarande och andra livstider på Jorden och de inre planen, utgår från den Universella Själen. Er själ och själsgrupp befinner sig i ständig kommunikation och utbyte av energi och visdom med den Universella Själen. Allting som omfattar er själ och själsgrupp, till och med er nuvarande livstid, finns lagrad inom den Universella Själen. Den Universella Själen är en vidsträckt vidd av kunskap, vishet och information beträffande varje själ på Jorden och de inre planen. Den kan liknas vid Skaparens sinne. När ni tar emot gudomlig kunskap eller upplysning, flödar den från den Universella Själen genom er själsgrupp och själ in till ert medvetande, energifält, sinne och er förståelse. Er själ upprätthåller information och visdom; men den drar till sig visdom övervägande från den Universella Själen.

Varje själ är förbunden med den Universella Själen och varje själs alla upplevelser, perspektiv och all förståelse finns närvarande inom den Universella Själen. Det betyder att när ni är medvetna om er förbindelse med den Universella Själen, så är ni medvetna om att varje tanke hos varenda själ finns tillgänglig för er att förena er med och acceptera. När en tanke eller ett energimedvetande existerar inom den Universella Själen, är den varken positiv eller negativ; den existerar i neutralt läge. Det är först när tanken eller energin blir absorberad av en själ som man tolkar eller reagerar på den och då bedömer den som negativ eller positiv.

Föreställ er att ni kan undersöka och använda er av visdomen i varje själ på Jorden och inom de inre planen; Uppstigna Mästare, Ärkeänglar, Gudinnevarelser, Stjärnvarelser osv. Ni skulle tro att er inre vetskap vore outgrundlig, vidsträckt och evig. Ni skulle tro att ni hade tillgång till all visdom som ni önskar för att kunna innefatta sådant som hur man kanaliserar, om stjärnornas visdom, hur universum fungerar, varför människor finns på Jorden, hur man kan hela den fysiska kroppen, om uråldriga språk, Skaparens syfte och så vidare. Till och med skenbart vardaglig visdom som handlar om hur man kan uppnå något i sin fysiska verklighet skulle vara tillgänglig för er, till exempel hur man kokar ägg, hur man tar hand om blommor, hur man bygger ett bord. Lärandet skulle få en ny innebörd; det skulle bli mer som att minnas eller att koppla upp sig och ladda ner information. En annan uppfattning som ni skulle ta till er, vore att det inte finns något behov av att bevara information eller ens minnen, för de skulle ständigt finnas tillgängliga för er i och med en enkel fråga, som om den blev plockad från ert sinne, när den i sanning tas emot från den Universella själen. Information inom den Universella Själen kan aldrig bli hopblandad, eftersom ni alltid har en vibrationslänk till visdom, information och kunskap från er själ och själsgrupp. Denna vibrationslänk är som en tråd av ljus som förenar er, men i sanning är den er förmåga att känna igen er egen vibrationsfrekvens och att känna igen densamma inom den Universella Själen. För att kunna få tillgång till andra former av visdom från den Universella Själen, finns det ett behov att vara mottaglig gällande andra vibrationsfrekvenser. Alla vibrationsfrekvenser som upprätthålls inom den Universella Själen existerar redan inom er, eftersom ni är Skaparen, i harmoni med allt. Den enkla nyckeln är medveten hågkomst. Varje meditation som ni uppnår, varje andlig övning eller fokus är uppmuntrande och tillåter er att medvetet minnas alla vibrationsfrekvenser inom er, och sålunda minns ni allting som är Skaparen. Detta öppnar er medvetenhet till vilka ni verkligen är; en Skaparens källa som är förenad med allt som Skaparen är (allting är Skaparen).

Vi använder oss av beteckningen den Universella Själen; det beror på att den är ett vidsträckt medvetande hos Skaparen, som har skapat allting inom Skaparens universum. Vi hänvisar inte till den Universella nivån. Vi skulle också kunna använda beteckningarna Kosmisk själ, Skaparens själ eller Oändlighetens Själ; alla härleder till samma källa. En beteckning är när allt kommer omkring bara ett fokuserande av en avsikt.

Ett sätt att fördjupa er förening med den Universella Själen är att tillåta er själva att under er dag ta er tid att vara medvetna. Det är en mycket enkel övning och något som många andliga lärare under årens lopp har betonat och det är en oerhört kraftfull process och upplevelse. Den skulle till och med kunna kallas omvälvande, för den rensar bort illusionen och tillåter er att öva på att se, känna, igenkänna och minnas sanningen inom er och runtomkring er. Vi inbjuder er att öva tre former av att vara medveten.

Den första är att vara medveten om ert inre jag i betydelsen av era tankar, känslor, insikter, hur er kropp känns och närvaron av er själ/ljus/kärlek. Dessa kan observeras samtidigt eller individuellt. Ni måste också tillåta den mest lämpliga aspekten av ert inre jag att bli observerad av er uppmärksamhet, eller komma upp i medvetandet.

Den andra är att vara medveten om er yttre värld i betydelsen av allting som sker runtomkring er i er nuvarande verklighet. Er yttre värld kan också observera andra eller situationer i världen.

Den tredje är att kombinera ert inre jag och den yttre världen, att se bortom separationen och samtidigt vara medveten om både den inre och den yttre verkligheten.

Genom att uppnå dessa tre former av att vara medveten, tillåter ni er själv att öppna upp till att känna igen och förstå er förening med Skaparen och den Universella Själen. Att få kontakt med den Universella Själen blir då lätt. Att vara medveten kan tyckas vara en utmanande process, det behöver inte vara på det här sättet. Här kommer några riktlinjer för att stötta er:

  • Uppmuntra er själv att observera, som om ni försökte ta in eller absorbera all information inom er, utanför er och sedan bägge samtidigt.
  • När ovanstående har behärskats, tillåt er själv att observera era reaktioner på ert yttre, ert inre eller bägge samtidigt. Till exempel, ni kanske upptäcker att ni är dömande eller blir arg, är djupt kärleksfull eller rädd. Observera eller registrera reaktionen och om ni uppfattar den som negativ eller positiv, sänd ut kärlek från hjärtat och själen till reaktionen. Detta kommer att omprogrammera några av era reaktioner så väl som att det förstärker reaktioner som stärker er.
  • När ovanstående har upplevts, ta kontakt med den inre själen och hjärtat och påminn er själv om att ni är Skaparen manifesterad på Jorden. Tillåt er att observera, att iaktta, känna, uppfatta er inre, yttre och dessa bägge verkligheter.

Att vara medveten tillåter er faktiskt att se, känna och uppmärksamma genom illusionens slöja in till evigheten. Det kan tyckas vara en oviktig uppgift som inte är förenad med den Universella Själen, men när ni tillåter er själv att harmoniseras med er själv, er omgivning och allting som är Skaparen, kommer den Universella Själen för er att verka vara närvarande på ett sätt som den inte varit tidigare.

Det är viktigt att upprätthålla avsikten av att ni existerar i en evig medveten kommunikation med den Universella Själen. Ni kanske vill affirmera: ’Jag existerar i evig medveten kommunikation med den Universella Själen’.

I meditation kan ni be att era guider, er själ eller vi, de Himmelska Vita Varelserna, medvetet förenar er med den Universella Själen. Det är en underbar process om ni har en fråga som ni önskar få svar på, om ni önskar få en färdighet eller förmåga, om ni önskar få tillgång till upplysning eller helt enkelt uppleva den Universella Själen i sin vidd och perfektion. Ni är alltid förenade med den Universella Själen; det är er medvetna medvetenhet om denna ständigt pågående konversation, som kräver att bli hågkommen och utvecklad.

Med oändliga himmelska välsignelser,

De Himmelska Vita varelserna.

More from the Celestial White Beings

 

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...