Juni månads förmörkelse-energier via Galaxygirl, 10 juni 2021

 

Juni månads förmörkelse-energier

via Galaxygirl

den 10 juni 2021

 

Rikta in er! Rikta in er! Rikta in er! Rikta in era vibrationsfält till virvelrörelsen i de nya högre-dimensionella energierna. Gör anspråk på er gudomlighet av ren potential. Vi är 2021-års förmörkelse-energier inom er jordiska tidsram. En del av oss talar och sipprar igenom detta nu när solblixtarna blir omedelbara. Förmörkelse-energierna är portaler, fönster för energiutbrott som hjälper till med förberedelserna för de kommande jordförändringarna och mänsklighetens förändringar. Mänskligheten höjs upp. Vi erbjuder och möjliggör energi-glimtar av Sol-Kristusmedvetandet. Vi är pyttesmå energiutbrott i detta nya uppkommande ljus-system som rullas ut, i och med varje himmelsk rörelse inom ert heliga rumsliga fönster. Allting blir gudomligt orkestrerat.

Rikta in er! Rikta in er! Rikta in er! Vi är 2021-års förmörkelse-energier. Vi känner oss överlyckliga över en chans att få tala idag, denna dyrbara dag. Samtliga Nu-ögonblick är dyrbara, men detta ögonblick förefaller vara dyrbart i synnerhet för att fler energier från området bortom slöjan har sipprat igenom. Mänskligheten blir alltmer mottaglig för förändringar, för de högre-dimensionella våglängder som förändrar den mänskliga mallen från organisk till kristallin, en stabilare mer pålitlig struktur som är självhelande och självmedveten, som förmår få tillgång till allt som behövs. Det är dags för en inre harmonisering med ens egen personliga sanning och ens inre syn. Det är dags för medvetenheten om att tillåta och möjliggöra det djupare utrensande som erbjuds. Vi erbjuder denna gåva till alla som är villiga att veckla ut sig. Detta utvecklande av ren potential är vår gåva. Det är gåvan från Kristus inombords, för självmedvetenheten om ens koppling med Källan på samtliga tidslinjer och under alla omständigheter.

Rikta in er! Rikta in er! Rikta in er! Vi är 2021-års förmörkelse-energier. Vi är sällsynta. Vi är få. Vi är mäktiga. Vi blir allt starkare. Den här vågens genombrott förbereder för det kommande solståndet, under vilket fler aktiveringar och tillkännagivanden om både det inre och det yttre blir mer uppenbara. Detta är en tyst resa för själen, men tystnaden i många inre skeenden ljuder högt, ljuder sant. Gaias inre sanning healas i den gudomliga kosmiska dansen av enhet, av balans, av harmoni, för allting befinner sig i rörelse. Harmonin är på väg. Vi för med oss små utbrott av den. Vi är energierna bakom de himmelska händelserna som vägleder er Gaia hemåt. Vi är 2021-års förmörkelse-energier.

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...