High Lyran Council via Beatrice Madsen, 18 oktober, 2020

High Lyran Council via Beatrice Madsen 20-10-18

Nedladdningar sker från oss nu. Hälsad vare ni. Vi är the High Lyran Council och vi ärar er uppstigning. Vi är era gamla släktingar och det är med ett så kärt återseende vi kan möte er på de eteriska planen. Många av er har träffat oss regelbundet och tillika inkarnerat med oss tidigare. Vi är en del av era förfäder och vi finns i en specifik form på er planet. Det är av den anledningen ni alltid känt en sådan vördnad och andäktighet vid mötet med de stora kattdjuren.

Tiden är mogen för mänskligheten att lämna offermentaliteten och istället fullständigt anamma konsekvenstänkandet. Detta är ett komplext begrepp. Konsekvenserna av de handlingar du utför drabbar alltid dig själv. Det här är en sådan hög intelligens. Konsekvenserna går in på minsta partikelnivå. Det du upplever i detta livet kan vara konsekvenserna av ett liv för mycket länge sedan, och tänk en sådan fullkomlig fulländning: det liv du lever nu är en syntes av alla dina tidigare liv (leende).

Det ofattbart storslagna är att om ni nu väljer den andliga vägen och därmed ökar möjligheten för er potential att blomma så behöver ni inte längre dra de tynga karmiska stenarna med er. I och med att ni väljer att öppna upp er till ert spirituella jag så kan ni lösa upp er karma. Ni kan höja er över det. Ni kan tydligare se vad ni behöver lära er och vad ni behöver integrera men ni behöver inte på samma vis som tidigare gå in i dramat.

Allt ni behöver göra för att nå er själs högsta möjliga väg och utveckla er potential är att säga till er själva; att jag väljer att utvecklas till mitt högre jag. Vi önskar att du helst dagligen sitter ner en liten stund, fokuserar på andningen och ser en guldstråle från högt ovanifrån dig som går ner i ditt kronchakra och följer hela ryggraden ner och så säger du till dig själv, jag väljer att utvecklas till mitt högre jag. Vår rekommendation är att du minst tre gånger i veckan sitter ner i fem min med slutna ögon, ser denna guldstråle och uttalar de heliga orden. Ditt under och övermedvetna kommer att börja arbeta för att du ska sammansmälta med ditt högre jag. Du säger det i presens, jag utvecklas till mitt högre jag eller jag väljer att utvecklas till mitt högre jag.

Det här innebär inte att ni inte stöter på motstånd eller att ni gör allt med ett leende på läpparna. Nej, men du utsätts för det du behöver för att utvecklas så mycket som just du behöver för att uppnå din form av upplysning. Omedelbart när du bestämmer dig för detta så skräddarsyr ditt högre jag tillsammans med ditt undermedvetna en motorväg till din andliga utveckling som går hand i hand med den mänskliga. Det här kan innebära att du måste lämna relationer som inte låter dig växa och det kan vara momentant mycket smärtsamt. Det kan också innebära att du måste kliva ut ur din box och göra saker du aldrig kunde drömma om att du skulle utsätta dig för. När du blir ditt högre jag så blir du också sann mot dig själv. Du finns inte till för att spegla andra utan du finns till för att leva tillsammans med andra, det är en väsensskild sanning.

I denna turbulenta tid finns det nu flera samtida tidslinjer på er planet. Det här är mycket intressant och det är med stor fascination som vi följer detta skeende. Någon eller några kan alltså befinna sig i en tid som överensstämmer med deras utvecklingsnivå och andra kan befinna sig i en tid med högre frekvens där manifestationerna går snabbare. Aldrig tidigare har det sett ut så här på en energinivå på jorden och för att det ska bli lite mera tydligt för dig ber vi dig tänka på ringarna som finns runt vissa planeter. Föreställ dig att dessa ringar finns runt hela jordskorpan i olika vinklar och att de snurrar med olika hastighet. Det är som en nöjespark där olika attraktioner har olika fart och ni som älskar den höga farten står knappt ut i de mest långsamtgående karusellerna, likaväl måste de få finnas. Ni som redan valt de högre hastigheterna kan inte begripa varför dessa segdragna konflikter och pajkastningar ens kan finnas. De som befinner sig i paj-kastandet kan inte vara någon annanstans.

Vi önskar dock få er att förstå att det är NI som kalibrerar energin och är bärare av den nya tiden.

Du gillar kanske också...