Hilarion via Marlene Swetlishoff, 11 september

hilarion2

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 11 september

Älskade Ni,

Det är ett annat frekvensskifte som sker vid denna tid. Många av er har känt behovet att gå inåt att sitta i stillhet, meditera, kontemplera, och förnya er själva och detta är excellent, för det betyder att ni absorberar de högre energierna och använder dem på korrekt sätt. Mycket kommer fram på världsscenen, det är en rörelse mot bättre kommunikation, det är en rörelse mot kooperation mellan länder och vi från denna sida av slöjan ser detta som ett mycket positivt steg. Vi applåderar dessa människor och dessa länder som initierar dessa överenskommelser att avsluta krig och föra in fred.

För världen och människorna i den känner sig mycket utmattade och trötta, de känner behovet av att leva i en värld som är säker, där alla känner sig säkra, där det inte finns något behov av att vara rädda för varandra. Reningen och utrensningen som har skett under många år är något som mänskligheten behöver gå igenom men är en process som fyller en med en överväldigande känsla när det sker. Det sker nästan non-stop nu och under den förutsebara framtiden. I sista hand, Kära Ni, är detta något bra, detta är något som behövs och är nödvändigt innan varje person kan korsa de två världarna, de två dimensionerna till en högre oktav vilken kommer att föra fram mer fred inom dem själva och vilket slutligen kommer att föra fram fred på planeten.

Krafterna som har kontrollen över systemet på planeten märker att de blir avslöjade i varje vändning och rörelse de gör och detta skapar en känsla av desperation inom dem. Det finns en känsla av att allt faller i sär  vilket är effekten av att allt faller i sär i verkligheten. Alla gamla paradigm fungerar inte längre. Som vi sagt många gånger tidigare i våra meddelanden till er, då frekvenserna stiger, kommer allt som skedde bakom scenerna i det gamla paradigmet inte längre vara effektivt, för nu är energierna nya, energierna är av den Nya Jordens verklighet, och denna verklighet kräver fred, kräver kooperation, kräver harmoni. Det finns fortfarande mycket som måste falla bort innan detta kan ske.

Ta till ert hjärta och vet att slutet på allt detta kommer att bli en mer hoppfull existens för alla. Det finns många länder som renas och rensas så att dessa länder befrias från negativa energier, rädsla, och hat och då rensas de av Ljusarbetare, de som vet hur man gör detta arbete, och det finns något bättre som sätts i dess ställe vilket lyfter upp och ger stöd till varje person på planeten och den vackra planeten själv. Var och en av er som läser detta meddelande är de som ofta och/eller ibland bidragit med era energier för att rena planeten från negativitet.

Var och en av er gör, i själva verket, detta varje gång ni arbetar med er själva för att släppa allt inom er som inte är upplyftande för ert fysiska liv på Jorden och när ni renar er själva, renar ni atmosfären på denna planet. Var ni än är, gör ni detta arbete. Det är därför som ni ibland känner er trötta och missmodiga, för det är under dessa tider som ni gör detta arbete och har absorberat och transmuterat mycket som i själva verket inte är ert, som i själva verket inte är ert ansvar, men, ni har tagit på er denna uppgift i överenskommelser som gjorts i de högre nivåerna, för att accelerera renandeprocessen och ta Jorden och alla på henne till de högre nivåerna av varande.

Ta till ert hjärta att inte bli modfällda, ni är de som skapar de positiva förändringarna. Vi ser på var och en av er och sänder er vår kärlek, stöd och energi för att hjälpa er. För att lyfta upp er, för att bibehålla er uppstigningsnivå av frekvenser. Vi är alltid mer er, vi, de uppstigna mästarna, arbetar alltid med den Gudomliga Planen, med Främsta Skaparens direktiv och de är alltid för det högsta bästa för alla. Se på varandra som systrar och bröder för det är vad ni är. Vad som händer en av er händer alla och det är viktigt att komma ihåg detta, att livet på Jorden är en kollektiv upplevelse på många sätt.

Allt som varje person upplever, som varje själ upplever och lär sig är något som upptecknas i akashic uppteckningarna som omger planeten, och sedan är den kunskapen och de lärdomarna som man fått, tillgängliga för andra att koppla in sig på. Det blir lättare när fler och fler människor bidrar med sina energier på detta sätt, till en dag då det kommer komma en tidpunkt när alla befrias från de lägre vibrationsfälten till ett mer positivt energifält som är mer stödjande och fyllt med uppmuntran, och allt kommer att verka mycket enklare än tidigare. Vi ber er att inte förlora ert hjärta, vi ber er att fortsätta i det arbete ni  känner er kallade att göra. Att fortsätta att hålla er Ljus, känna kärlek, för det är hjärtats upplevelse som är fokus för alla på planeten vid denna tid. Känn in allt som sker er, känn det, uttryck det, VAR det!

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her and the same applies to the publishing of her articles in a magazine. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...