Rådet via Ron Head, 1 Juni

Fri Vilja – Rådet

Kanaliserat genom Ron Head

1 juni, 2015

Michael och Råden av Era Högre Jag

Vi skulle vilja förklara lite om den fria viljan om vi får. Det finns en uppfattning att, eftersom er slutliga destination är förordnad av Skaparen i Enhet, så finns det ingen fri vilja. Det finns också en uppfattning om att det betyder att man kan göra vad man vill när som helst.

Båda är sanna i den meningen att er slutliga destination är Enhet med Skaparen och att ni har möjlighet att fullständigt strunta i konsekvenserna. För det första kommer ni att ta stora mängder beslut mellan här och där. För det andra kommer ni att märka att det faktiskt finns konsekvenser, en del bra – andra mindre bra.

Förstår ni att det ovanstående beskriver olika nivåer av lärande lektioner? Om man ignorerar sin vetskap och vägledning för länge, kommer man att få lära sig det den hårda vägen. Och resultatet av de beslut man gör, eller undviker att göra, leder också till lärande. Om man tycker att dessa lektioner är bra eller dåliga är rent subjektivt, och när ni har levt ert liv så kommer ni att se tillbaka och säga: ”Allt är bra.”

Vissa säger att Gudomlig Vilja styr allt och det betyder att ni inte riktigt har en fri vilja. Vi kommer att förklara det på följande sätt: när ni verkligen är i linje med ert sanna jag, är er vilja Guds vilja. Den uppenbara skillnaden är bara skenbar, eftersom ni anser er själva vara separerade, och det är en illusion. Som ni så ofta fått höra; ni kan inte existera separerade från Skaparen. Gud är allt och det är bokstavligen sant. Det är till och med logiskt. Gud är allt som är. Ni är skapade ur allt som är och är därför en integrerad del av Gud.

Eftersom det är en obestridbar sanning, verkar det då inte uppenbart att er vilja också är en del av den Gudomliga Viljan? Förväxla inte egensinne med den vilja vi talar om. Sunt förnuft kanske inte alltid är så förnuftigt, men det kvarstår ändå att er inre kunskap, den kunskap som styrs av vad som är bäst för er och för alla andra, inte kommer att leda er vilse.

Det här är saker som ni vet om. Tankar dyker upp som känns sanna därför att ni känner igen dem. Och om de passar in i den kategorin är de aldrig nya. De är universella och eviga. Ibland kan vi emellertid ge er en liten påminnelse.

Så utöva er fria vilja fritt. Det är en av de saker ni är här för att göra. Ni kommer att märka att vi i Rådet aldrig någonsin talar om för er vad ni måste göra. Vi ger er råd, vi bannar er och vi knuffar på er. Ibland är vi ganska hårda, men besluten ni gör i era liv måste ni själva ta. Det är där lärandet sker, och varje erfarenhet ger er en lärdom, så bekymra er inte om ni gör rätt eller fel för det är underförstått att ni gör ert bästa. Er uthållighet och ihärdighet förundrar oss stort.

Det krävs egna erfarenheter för att förstå vad ni går igenom och vi förstår er situation, men vi kan bara stödja er i era valda lärdomar. Det kommer en tid när ni ser tillbaka och tackar för det, och vi hör några säga ”Ja, det är sant!” till det. Men vi vet också att ni alltid kommer att köra på.

Välsignelser till alla er som läser det här. Vår villkorslösa kärlek är er. Ni är exakt där det är meningen att ni ska vara. Farväl.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

You may also like...