Sananda via John Smallman, 10 oktober, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

10 oktober, 2016

Dessa tider är verkligen spännande!

Mänskligheten är nu på god väg framåt! Ja, naturligtvis finns områden på Jorden där man måste utstå stor smärta och enormt lidande, men dessa områden är områden för stor karmisk utrensning för hela mänskligheten. Ert framskridande mot ett storslaget uppvaknande accelererar och intensifieras. Om ni inte befinner er inom ett område av konflikt, fattigdom eller stort lidande, så är ni inte menade för att   gå igenom dessa upplevelser. Er uppgift är att vara Kärlek. Enbart genom att vara, är ni synnerligen effektiva i att hjälpa till med ett globalt helande och uppvaknande.

Var och en på Jorden i detta ögonblick – faktiskt i varje ögonblick – har valt att vara här just nu, för att kunna hjälpa till med mänsklighetens uppvaknande, som har pågått i eoner. Men, som ni via många kanaler och andligt upplysta på Jorden just nu har fått höra, så har uppvaknandeprocessen intensifierats och accelererat enormt under de senaste två- eller trehundra åren och närmar sig nu sin kulmen. Dessa tider är verkligen spännande!

Låt er inte oroas av massmedias nyhetsrapporteringar om stora olyckor och katastrofer. Dessa saker har i alla tider inträffat på Jorden och är en del av de illusoriska spel som ni valde att spela med i, när ni fattade ett kollektivt beslut att separera er från Källan. Ni VALDE att spela spel som involverade smärta och lidande och ni GLÖMDE BORT att ni hade gjort detta val. Följaktligen fick ni antingen uppleva smärta och lidande eller se andra genomlida det. Bägge sätten är extremt obehagliga på grund av att illusionen, så som ni har byggt upp den, förefaller vara extremt verklig.

Men, endast KÄRLEK existerar! Det finns ingenting annat än Kärlek! Allt som existerar, finns inom Kärleken, som är Källan, som är Gud. Välj det substantiv som genljuder mest harmoniskt med er, för att benämna detta Oändliga och Högsta Intellekt, som är Kärlek och kom ihåg att inget ord eller någon etikett som ni kan komma på eller föreställa er, kan beskriva det oändliga och obeskrivbara. Som människor behöver ni ord för att kommunicera med varandra – till exempel ”glass” eller ”choklad” – men ord är bara mycket otillräckliga symboler och förslag, de är inte det som menas.

Verkligheten befinner sig fullständigt bortom den förståelse som ni som människor har, men på en mycket djup nivå i ert varande, så vet ni att det som ni får uppleva som förkroppsligade människor, inte är Verklighet. Det är varför så många av er söker efter en mening, för det som ni som människor får uppleva, kan aldrig tillfredsställa er. Upplevelser kan tillfälligt distrahera er från er känsla av miserabel ensamhet, det tillstånd som ni valde att få uppleva när ni kollektivt konstruerade illusionen. Ni önskade separera er från Gud, Källan, Verkligheten, Kärleken, det Oändliga och Högsta Intellektet. Så det är vad ni får uppleva, så länge som ni fortsätter att spela de spel som illusionen serverar er. Hursomhelst är de bara spel, overkliga, men de kan kännas intensivt och i sanning, ni kan upphöra med att spela dem närhelst ni väljer att göra det!

Mänsklighetens hela upplevelse har under alla eoner varit en av konflikt mellan er intensiva längtan efter att vara åtskild och självständig från Källan och er intensiva längtan efter att vara Ett med Källan. Ni är Ett med Källan, en separation är omöjlig, men för att Källan gav Er en Kraft som var likadan som Sin egen oändliga Kraft när Den skapade Er, så fick Ni en ofantlig, fantasifull potential och kunde därför konstruera en illusion som för er i er begränsade mänskliga form, verkar vara intensivt verklig.

Att vakna upp innebär att ni befriar er själva från de begränsningar som ni valde att ta på er, för att helt och hållet få uppleva den illusion som ni så begåvat hade konstruerat. Ni är obegränsade varelser! De begränsningar som verkar inskränka er är illusoriska! Ni har aldrig förlorat den oändliga Kraft som Gud gav Er i det ögonblick ni skapades. Ni har bara blivit så betagna i den illusion som ni byggde upp, att ni valde att välja att den var verklig, komplett med alla begränsningar den verkar pådyvla er.

Ni kommer att vakna upp, för drömmarna och illusionerna är flyktiga och tillfälliga overkliga tillstånd. Likt såpbubblor, punkteras de lätt och löser sedan upp sig. Ni befinner er i processen av att punktera myriader bubblor av vansinniga övertygelser, vilka ni hårt har fasthållit för er själva, av den intensiva rädslan att om ni låter dem spricka så kommer ni upphöra att existera.

Ni är eviga varelser som är Ett med Gud och ni väljer för tillfället att släppa taget om ert ängsliga och järnhårda grepp om illusionen. Ni har fått nog! Men för att ni gjorde att den såg så verklig ut, så har ni stora emotionella och psykologiska svårigheter att släppa ert grepp om den och att återvända Hem. Ni fruktar att det inte finns något Hem, att bara Illusionen finns där, var ni i oändlighet och fruktlöst får leta efter en mening, så ni klänger er fast med skräck, rädda att ni kommer att ramla ner i en avgrund av intighet . . . men det är var ni just nu befinner er! Ni lever, som människor, i ett overkligt drömtillstånd och ni är skräckslagna inför att vakna upp.

Ni alla som för tillfället har inkarnerat som människor, befinner er på Jorden för att vara Kärlek i handling, visande på Kärlek i varje ögonblick och visande för andra hur underbar Kärleken är. De av er som har börjat göra så, omges av ett vidsträckt personligt energifält, som direkt påverkar alla som ni fysiskt befinner er i närheten av och som sedan fortsätter att strömma ut från ert mänskliga centrum till världen i stort. Det som ni gör är absolut storartat. Ingen annan kan göra det. Ni är här för att göra just det och dagligen blir ännu fler av er medvetna om denna gudomliga kallan på att vakna upp och att väcka upp dem omkring er som befinner sig i en djupare sömn.

Och eftersom ingen annan kan göra det som ni kom hit för att göra, så kan ni inte heller misslyckas med att göra det ni kom hit för att göra. Fokusera därför på den Kärlek, den Kärleks-tsunami, som omger er alla, för när ni gör så, utvidgar den sig och intensifieras den. På Jorden finns ingen just nu som inte känner av detta vibrerande och oändliga kraftfulla energifält. Men de måste fortfarande göra ett val – antingen att acceptera och omfamna Kärleken eller att avfärda och förneka Dess existens. Kärleken kräver, kontrollerar eller påtvingar aldrig; Den tillåter, och därför har alla på Jorden fullständig frihet att välja.

Vissa kommer att fortsätta förneka och avfärda den Kärleks-tsunami som omger dem och detta val kommer att respekteras. Men de kommer emellertid slutligen att acceptera den Kärlek som erbjuds dem i varje ögonblick. Till dess, om ni träffar på några som förefaller att befinna sig i förnekelse, ovilliga att överväga ifall de kan vara andliga varelser som går igenom en tillfällig mänsklig upplevelse, försök inte omvända dem. Ni har bara ord och etiketter och, som jag påminde er ovan, är de enbart otillräckliga förslag på Verkligheten. Det enda sättet att bli medveten är att öppna sig upp till Kärlek, som är det enda livsvillkor som finns. Ingen kan förneka Den för evigt, men de är berättigade till friheten att fördröja sitt lösgörande från detta förnekande.

Oroa er inte för dem, känn ingen ängslan för deras skull, för endast Kärlek existerar och de kommer att vakna upp. När de gör det kommer deras glädje inte att vara mindre än er, de kommer inte att ha mistat något, för det finns inget att förlora. Bara ha för avsikt att sända ut Kärlek till alla och vila i vissheten om att Gud ser efter Sina Egna och ALLA är Hans Egna!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Sananda via John Smallman, October 10th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...