Saul via John Smallman, 28 oktober

56

Saul, 28 oktober 2015

Via John Smallman

 

Den kärlek som var och en av er uttrycker och delar i varje ögonblick hjälper till att lösa upp illusionen i detta nu

Betydelsefulla förändringar sker över hela världen just nu! Ni har ingen aning om vad det innebär, men jag försäkrar er att det som händer kommer absolut att förvåna er när det blir känt, kan ses och blir märkbart överallt. Det påståendet är utan tvekan oroande för er, men det innehåller också stort hopp för världen och för mänskligheten. Fokusera på hoppet! Hopp är en aspekt av Kärleken som alltid har varit närvarande inom er illusoriska värld – ibland verkar det ha levererat vad ni förväntade er, och många gånger har det lett till besvikelse.

Hopp behöver er intention och er beslutsamhet för att det framgångsrikt ska kunna förverkligas. Ofta har det inte varit tillgängligt så som ni hade hoppats, utan känts ganska ”hopplöst”. För att förverkliga ert hopp, era drömmar, måste ni vara fokuserade på er avsikt; och ändå är dessa förhoppningar och drömmar ibland inte i linje med den planerade livsväg som ni har inlett, så de blir inte av, och än en gång blir ni besvikna och er förmåga att hoppas äventyras.

Men mänsklighetens uppvaknande är i linje med den livsväg som varje människa, som för närvarande är inkarnerad på Jorden, har valt att följa. Eftersom ni redan har tagit ett kollektivt beslut att vakna, och eftersom det också är Guds avsikt, kommer ni att vakna. Inget annat utfall är därför möjligt, så upprätthåll och intensifiera ert hopp för detta gudomliga utfall. Ni måste var och en spela era viktiga roller för att åstadkomma det.

Och vad är det för viktiga roller – de gudomliga uppdrag som ni så villigt och entusiastiskt har tagit på er? Dessa uppdrag består bara av En uppgift! Att minst en gång om dagen, och oftare om ni sedan kan, gå till ert allra heligaste inre rum och se hur ert hjärta öppnas för att låta Kärlekstsunamin flöda fritt och ymnigt genom er och ut till världen, där så många fortfarande sover medan de väntar på den Kärlek som ni sänder ut.

Mänskligheten, Guds Enfödde Son (the One Son of God), i all dess många aspekter av raser, hudfärger, trosbekännelser och etniska ursprung, arbetar i samverkan och kärlek för att slutföra cykeln av händelser som kommer att lösa upp illusionen. När ni följer de vanliga nyheterna verkar så inte vara fallet, men media och deras rika ägare är i en djupare sömn än de flesta av dem som för närvarande är inkarnerade därför att, hur svårt det än är för er att förstå, de har också en roll att spela i uppvaknandet genom sitt tillstånd av omedvetenhet.

Uppvakningsprocessen, som ni för närvarande genomgår, förstärks och intensifieras när händelser inträffar som orsakar smärta och lidande. Smärta och lidande har varit endemisk på Jorden ända sedan de uppstod, och genom tiderna har visa män, mystiker, profeter och helgon talat om hur man kan ta sig ur detta olyckliga tillstånd genom att visa kärlek i handling, genom att leva kärleksfullt och visa medkänsla.

Men på grund av de val som gjordes för att separera er från Gud uppstod rädsla, och människan trodde att hon behövde skyddas från andra människor som var annorlunda än hon. Beslutet om att se andra som annorlunda ledde till konflikter, och man utgick från att ”de andra” måste vara fiender och därmed ett hot.

 

Men ni är inte olika, ni är alla Guds älskade barn. Ni har bara valt olika utseenden eller masker, vilket visar sig i illusionen som människor med olika hudfärg, etnicitet, kultur eller religiösa övertygelser. Dessa uppenbara olikheter bekräftar er tro på separation och väcker känslor av rädsla. Det är därför vi från de andliga världarna fortsätter att sända er budskap om att alla är Ett, att det inte finns någon skillnad.

Under de senaste fem eller sex årtionde har dessa budskap äntligen blivit hörda och efterlevts av vissa. Följaktligen finns det, över hela världen, fantastiska tecken på att människor har insett detta. Nu när katastrofer eller kriser uppstår, rusar folk till för att hjälpa dem som är drabbade. Hjälpen fortsätter ihärdigt och mycket effektivt, men efter några dagar ersätts katastrofen i nyheterna av andra händelser, och många glömmer bort den för annat.

Men nu, år 2015, kan kriserna inte längre glömmas bort eftersom de har blivit så genomgripande och allomfattande. De flesta människor är nu medvetna om att stora förändringar är nödvändiga i politiken, i ekonomin och i era egna personliga liv om ni vill skapa fred i världen, och livsförnödenheter till dem i desperat behov.

Den medvetenheten växer och sprider sig över världen och som ett resultat måste de, som hävdar att de är era ledare, tvingas ändra sin politik och sitt sätt att tänka, eftersom deras positioner som ledare är beroende av ert samtycke, vilket många av dem inte längre har. De sista nationella valen har visat detta mycket tydligt.

Förändringar till det bättre och av en otrolig karaktär pågår över hela planeten, och resultatet av dessa förändringar börjar bli synbara på de mest oförväntade platser. Låt er inte luras av de traditionella nyhetsmedierna, deras syfte är att förvirra och förvränga för att övertyga sina tittare, lyssnare och läsare att deras redaktörers och ägares filosofier är de bästa tolkningarna av de ”nyheter” som de presenterar för er.

Liksom alla som sover djupt har de intensivt drivna dagordningar, dagordningar med vilka de försöker upprätthålla statur quo genom att avskräcka folk från att ifrågasätta de åsikter de levererar, och sedan köra om dem i oändliga repriser.

Ni vet att förändringar sker eftersom ni regelbundet är i kontakt med era guider eller med kanaliserat material som inspirerar er kärlek och medkänsla för alla livsformer, och ni vet djupt inom er att det bara finns kärlek. Ni behöver dagligen gå till ert inre och umgås, på en inre andlig nivå, med oss i de andliga världarna, så att ni kan fortsätta att öppna ert hjärta för Kärlekstsunamin som omsluter och omfamnar er.

Det finns många störningar i illusionen som försöker dra ner er i rädsla och hat, vilket är endemiskt i sig. Försök att dagligen ignorera dessa distraktioner, eftersom ni vet att de är overkliga. Försök istället att fokusera på att vara kärleksfulla och vara den fred ni vill se sprida sig över världen.

Ni har alla ett lysande och outsläckligt inre Ljus – Ljuset av Guds Kärlek för Sin skapelse – brinnande inom er. Håll Det högt genom att vara den kärleksfulla varelse ni har varit sedan ni skapades. Tiden för att avsluta separationsspelet är nära, och den kärlek som var och en uttrycker och delar i varje ögonblick, hjälper till att lösa upp illusionen i detta nu.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

https://johnsmallman.wordpress.com

 

 

Du gillar kanske också...