Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 18 september 2020

Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson

September 2020

Den Multidimensionella Kören

Hälsningar älskade fyrar av ljus. Vi är de Himmelska Vita Varelserna. Vi är ett kollektiv av energi, en källa, en själsgrupp, vi kommer fram som en men vi representerar många. Vi är kända för vårt rena vita ljus av himmelska vibrationer.

Vi vill träda fram idag för att dela en insikt, en aktivering och upplevelse som sker på de inre planen. Det är en sådan vacker rörelse och vackert momentum att vi vill uppmärksamma er på denna energi, så att ni kan ansluta er energi till den och dra fördel av vibrationerna, medan ni adderar er vackra och heliga frekvens.

Detta momentum av uppstigning och uppvaknande är förbundet med aktivering av er inre röst. Era inre ord av visdom och er inre sanning, liksom att tillåta vibrationen av er själ, själsgrupp och Skaparen bäras fram av er röst, vibrationen och frekvensen av er röst om ni så talar eller sjunger. Den andra delen av detta momentum och denna aktivering är att väcka upp ert inre hörande, er heliga förmåga att lyssna, att höra de heliga vibrationerna och ljudfrekvenserna från Skaparen.

Genom detta uppstigningsmomentum vill vi stötta er att kunna uttrycka er sanning genom de ord ni talar och vibrationen och frekvensen i er röst. Vi vill stötta er i att höra, lyssna och känna Skaparens energi och frekvens. Det är inte bara erkännande eller lyssnande till upplysning eller vägledning från Skaparen, det är heliga ljud och musik från Skaparen. Dessa heliga ljud skapar vacker healing och vackert uppvaknande inom er varelse och ger er en djupare förbindelse med allt som är Skaparen både inom er varelse och omkring er. Detta är viktigt på Jorden i denna tid av uppstigning. Det är viktigt för Skaparens sanning att flamma upp, träda fram och avslöjas. Framträdandet av Skaparens sanning flödar genom er och flödar genom hela mänskligheten. Ju mer mänskligheten kan uttrycka Skaparen genom sina ord, toner, ljud och vibrationen i sin röst, liksom att lyssna till Skaparens ljud även i ett tyst utrymme, desto mer kommer att kraftfullt skifte i linje med Skaparens sanning att manifestera för alla.

Skapandet av Kören

Det är Ärkeängel Gabriel och Ärkeängel Hope som för fram detta uppstigningsmomentum. Ärkeängel Gabriel och den feminina tvillingaspekten Ärkeängel Hope började skapa de mest utsökta ljud, toner och frekvenser för att stötta aktiveringen av er inre röst och ert inre hörande för att hjälpa till att få fram sanningen. Denna vibratione och detta ljud överförde de sedan till hela Skaparens Universum, till alla dimensioner, in i Moder Jord och de många dimensionerna på Jorden. När de hörde detta ljud från Ärkeängel Gabriel och Ärkeängel Hope, liksom dess syfte, blev många varelser på de Inre Planen, Uppstigna Mästare, Ärkeänglar, Änglar och Stjärnvarelser, djupt rörda i själen av denna vibration och kände igen Skaparens närvaro. De började därför sjunga, uttrycka sitt ljud och sålunda manifesterades en kör. Då varje varelse av ljus på de inre planen skapade ett ljud som uttryckte deras sanning, som fortsättning på Ärkeängel Gabriels och Ärkeängel Hopes syfte, var det som om varje varelse spelades in och harmoniserades. När ni tillåter er att lyssna kan ni ibland höra en frekvens, ibland många, men en kör som fortsätter med stor kraft och sanning. Ju fler varelser som adderas till denna kör, det ljud som oscillerar runt Skaparens Universum, desto mäktigare blir den, och desto fler uppvaknanden och aktiveringar sker inom varje varelse.

Många som redan skapat sitt ljud och adderat det till den multidimensionella kören upplever nu ytterligare uppvaknande av deras inre ljud och inre hörande. Vi, de Himmelska Vita varelserna, vill göra er medvetna om detta, ni kan dra fördel av denna vibration, detta momentum av ljud, frekvens och dess syfte och erhålla mycket kraftfull healing för er själva. Ni kan addera er energi, vibration och uttryck av Skaparens sanning till ljudet. Kören kommer att fortsätta pulsera, vibrera och oscillera genom hela Skaparens Universum internt, och gå in i väven av ljus, grunden i varje dimension, och in i grunden av varje varelse.

Den multidimensionella kören är enormt mäktig. Oavsett om ni tror att ni anslutit till er inre sanning, er inre röst, eller inte, oavsett om ni tror att ni kan skapa en ton, ett ljud, sjunga, eller inte. Vi, de Himmelska Vita Varelserna, inbjuder er att göra Ärkeängel Gabriel och Ärkeängel Hope sällskap i deras uppstigningsmomentum för alla.

Uppleva och Addera Er Vibration till Kören

Vi inbjuder er att sitta fridfullt, låta er själva fokusera på er andning. För uppmärksamheten och medvetenheten i ert sinne i in ert hjärtchakra, bjud in er själ, själsgrupp och Skaparen att fylla ert hjärtchakra. Låt Skaparens sanning oscillera i ert hjärtchakra. Med varje utandning, låt denna heliga vibration av sanning emanera in i hela er varelse.

När ni är färdiga kan ni vilja kalla på Ärkeängel Gabriel och Ärkeängel Hope att existera framför er, tillåt er att ta emot deras energi. Ni kan känna igen deras energi som rosa, guld och vitt med inslag av grönt.

Tillåt er andas in deras vibration, då ni andas in den i hela er varelse kan ni inbjuda dem att dela deras heliga ljud i syfte att aktivera er inre röst och ert inre hörande. Låt er själva ta emot detta så länge det känns lämpligt och nödvändigt.

Bjud in Ärkeängel Gabriel och Ärkeängel Hope att ge och med er dela de multidimensionella körljuds-frekvenserna som har skapats då alla varelser förenas. Låt de heliga vibrationerna skölja över och genom er varelse.

När ni känner er färdiga, det kan bara komma till er, låt er genom ton, ljud eller sång uttrycka sanningen inom er varelse för att adderas till kören. Detta kan vara så långt eller kort som ni vill.

När ni känner att denna process är färdig, andas bara djupt och fokusera på att lyssna på den multi-universella kören som har er adderade vibration av sanning. Ni kanske hör den, eller inte, ni kanske känner energin, eller inte. Ni kan bara erkänna den, föreställa er den, eller inte, allt är lämpligt, vänligen vet att aktiveringen sker inom er varelse. Denna process kan upplevas så många gånger som ni vill. Vi, de Himmelska Vita Varelserna, uppmuntrar er att öva på detta några dagar för att ansluta till sanningen inom er varelse.

Det är en härlig process och det är en process som låter hela Skaparens Universum, inklusive Jordens mänsklighet och er själva, att förenas som en. När ni känner er redo och känner att processen är fullgjord, låt den multidimensionella körens vibrationer flöda genom er varelse, in i Moder Jord, jordande denna energi och givande den till Moder jord. Detta enhetsmedvetande är så viktigt för Jorden nu och kommer att fungera som ett exempel på uppmuntran och förkroppsligande, såväl som en aktivering för alla på Jorden att uppleva.

Vi hoppas att ni tycker om att detta viktiga momentum sker.

Vi tackar er

Himmelska Vita Varelser

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...