Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 december 2022

 

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 december 2022

 Jag är Judas och idag vill jag prata lite om de tider som väntar framåt för Jorden. Jorden går nu igenom en stor omvälvning och det är en historisk viktig tid för både Jorden och människorna som bebor den. Det är därför vi vill att alla de som har hörsammat sin inre röst lyssnar på den och försöker följa den så gott det går. Ljuset som nu har nått Jorden drar upp en del mörker som ni nu behöver befria er från. Lyssna mer inåt. Lyssna mer inåt på er själva än att ni hörsammar de yttre kanaler, som alla uttrycker lite olika saker varav de flesta är rädslobetonade. Det är de som orsakar kaoset i världen. Var aktsamma och varsamma med er själva och varandra, försök att hålla balansen i en annars så ostabil tillvaro, en tillvaro där ni inte vet hur det blir från den ena dagen till den andra. Det är viktigt att vara i sitt ”nu”, det hjälper en att stå med fötterna på Jorden och att fatta de beslut som är bra för en själv och även andra som eventuellt påverkas av dem.

 Vågor av energi har nått stranden och de som har hörsammat och tagit emot energin genomgår nu en stark utveckling till ett högre medvetande och höjer på så vis medvetandet på Jorden. Ni är ju en del av varandra och påverkar varandra genom det kollektiva fält som ni alla tillhör. Det är därför viktigt att ni är lyhörda för de budskap som ni får inom er, de påverkar utvecklingen mer än ni tror. Det finns många idag som värnar om Jorden och dess befolkning. De får inte så stor plats i er media så det är bra om ni själva fokuserar på de organisationer som ni känner till som gör något gott arbete för Jorden, dess natur, eller för människornas välbefinnande. Ni har säkert hört talas om några och kan fokusera på de som ligger er själva närmast om hjärtat, för att stärka deras intentioner för ett bättre och hållbarare liv för alla levande varelser på Jorden. Det ger mindre kraft till det mörka och den förgångna energin och stärker i stället det nuvarande, det som nu händer på er jord av positiva och välgörande krafter.

 Det var det, kära Jordbor, och var befinner sig nu mänskligheten på denna resa i rymden. Jo, ni befinner er i mellankosmos, mellan det stora som sker i universum och det lilla som sker inom er själva. Ni utvecklas nu till kosmiska varelser där balans, kärlek och ljus är fundamentala grundstenar att stå på. Balansen är alltså viktig, kära Jordbor, att få en balans av mörker och ljus inom sig. Det är när det blir för mycket av det ena eller det andra som det kan ställa till lite oreda i ert liv. Försök därför att stå stadigt i jorden, samtidigt som ni tar in mer av det kosmiska ljus som nu lyser på Jorden. Jorden är er stöttepelare i denna process och behöver er närvaro både för henne och för er egen skull. Det går att flyga fram i rymden, men energierna behöver förankras för att få möjlighet att fördjupas och bli en del av dig själv. Det är på det sättet du växer och får en stabilare utveckling till ett högre kosmiskt medvetande. Din jordiska kropp är en del av denna utveckling, ni utvecklas tillsammans och det som sker inom dig sker också utom dig. Det kan vara viktigt att komma ihåg att du har en kropp och ett visst ansvar att ta hand om den.

 Ja, det var lite andra tankar jag kom med idag, men de kan vara väl värda att fundera på. Ni har ju alla hört att ni är en helhet och den består av både det lilla och det stora. Det finns ingen skillnad i storleken, det handlar endast om utveckling, där man går från det lilla till det stora.

 Jag lämnar er nu med dessa tankar och låter er själva ta de steg som ligger er närmast om hjärtat.

 Var i ert ”nu”, kära Jordbor, var i ert nu så mycket som möjligt. Var närvarande i ert eget liv. Vi finns här och stöttar er i detta arbete.

 Väl mött i ljuset

 Stor kärlek

Du gillar kanske också...