Horus via Nancy Tate, 26 oktober 2017

Horus via Nancy Tate

26 oktober 2017

Väckarklocka

När ni känner att ni befinner er i ett slukhål och börjar komma bort från allt ni vill ha i ert liv, vet att ni inte kommer bort från situationen utan bara tar en annan väg till vad ni önskar er. Det är en väg som kommer att överträffa allt ni har väntat på och kommer att ge er en uppfattning om vad det är som ni har manifesterat som styrt er i den riktning ni tar. Det är en fråga om att vara i nuet och följa nästa steg som kommer i er väg, då ni återigen befinner er på en nivå av medvetenhet som ni för in i ert liv och som matchar era önskemål.

Det är en fråga om att veta vad era tankar och handlingar kan föra in i ert liv. Det är ett exempel på den kraft ni måste skapa för att få det ni vill ha genom era tankar och handlingar, även om ni inte inser det att falla tillbaka i gårdagens hål tar er dit era tankar och känslor har varit. Då ni sedan inser vad ni har skapat, kan ni gå vidare därifrån och se vad det är som stämmer överens med det ni är kapabla att skapa.

Är det då gårdagens skapelser som har fungerat för er? Är det idéerna som gav er det ni ville ha, eller inte ville ha? Från ert svar på det kan ni gå framåt och göra det som ni vet kommer att ge er det ni betraktar som frid i ert liv i stunden. Det är vetskapen om att ni har styrkan att skapa det ni tänker på, även om det inte är vad ni önskar. Så ge styrka och koncentration till det ni vet att ni är kapabla att skapa från er önskan att få det i ert liv, hellre än vad ni inte vill ha i ert liv. Ni har makt att förändra det som ni inte tycker om.

Då ni går framåt i denna skapelsens styrka kommer ni att se att ni får så mycket av det ni vill ha i ert liv och att ert liv blir som ni vill ha det i stunden. Därifrån kan ni få en sammanfattning på hur ni vill leva, även om det blir senare än ni hoppats.

Inse att er uppfattning om tiden är på väg ut. Ni gör er själva redo för den evolutionära processen att leva i stunden på ett sätt som kommer att föra er till vetskapen att ni levt ert liv på det sättet innan ni kom in denna tidsuppfattning. När ni kom in i denna planerade evolutionära process av dualitet, gjorde ni det med vetskapen att det skulle leda er till ett nytt sätt att uttrycka den upplevelse som ni önskade er. Ni kommer också att få veta att ni tog med er, till denna upplevelse, vetskapen att den skulle visa er ett annat uttryck av den kraft ni har att skapa det ni vill ha. Det är en fråga om att följa stunden och gå in i nästa och nästa med vetskapen att ni skapar det då ni tänker och handlar.

Jag är Horus nu åter med denna som är min dotter på en nivå, och vi ser processen som upplevs som en välkommen tillgång till den kreativitet som ni alla har för att få det ni önskar er, allteftersom ni blir mer och mer medvetna om den. Då ni alla är på väg att vakna upp till den ni verkligen är och det ni är kapabla att skapa, ser ni resultaten på sätt som kan öppna upp er mer till styrkan av Kärlek, som ni har och är.

Gå framåt i era stunder och vet att ni kommer att tycka att resultaten är enastående och underbara då ni växer i insikt om er styrka. Kärlek är allt som finns, och vi går alla fram i den styrkan och skapar himlen i allt som vi upplever på jorden och bortom.

Tack så mycket, kära Horus

Mycket Kärlek, Nancy Tate

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...