Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 27 October 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 27 October 2017

 

Saker kommer nu till sin spets där omvärderingen av valutorna berörs, och graden av brådskande är sådan att extra insatser görs för framsteg. Allt verkar vara klart och många är angelägna att komma igång med ett system som har krävt mycket planering och samarbete mellan de berörda länderna. Så det är att hoppas på att organisationen är sådan att när en gång klartecken ges så skall allt komma på plats utan otillbörliga svårigheter. Var säker på att väldigt många människor är involverade i utbytet och distributionen av valutorna. Det finns dock några antydningar till mindre förseningar som kan bli till veckor, men faktum kvarstår att ”klartecknet” är väldigt nära. Det kommer att bli början till enorma aktiviteter som kommer att eskalera, när varje land gör de nödvändiga förändringarna. Motståndet mot förändringarna från Illuminati är inte tillräckligt för att förhindra deklarationen som ger befogenhet att fortsätta med de första nominerade länderna.

Jag vill understryka nu att när ni kommer lite djupare in i de nya energierna så börjar de gamla att förlora sin makt att påverka er särskilt mycket. I stället förorsakar de nya energierna förändringar som tar er in i New Age, och som ett resultat är det mycket friktion mellan de två, men de gamla energierna börjar dö ut och det finns inget sätt att få dem tillbaka. Mycket som verkligen kommer att starta upp New Age bidar sin tid, så när det är klart så kommer den att introduceras på ett förnuftigt sätt för att inte överväldiga er. Det lovar mycket, det som har hållits tillbaka, och när det släpps kommer det att lyfta upp livskvaliteten till nivåer som inte tidigare upplevts. Det är trots allt er kollektiva tankegång som banar väg framåt, även om ni uppmanas och uppmuntras att följa en viss väg av dem som övervakar era framsteg. De vet vad som behövs för att säkerställa att ni gör det på ett sätt som gynnar den Mänskliga Rasen, och fortsätter att se till att ni är fullt upplysta. Som ni redan vet finns det stora förändringar på gång som kommer att påskynda er till en ny era, men håll ett öppet sinne eftersom ni inte kan se det ultimata syftet, fastän ni vet att Uppstigning kommer att inträffa i de flesta av era livstider.

Spännande tider närmar sig när vidtagna åtgärder kan säkerställa fred, utan risk för att krig eller störningar skulle orsakas av dem. Länderna kommer att gå samman, eftersom det kommer att vara i allas intresse att lyckas skapa fred och skydda folket från sådana avskyvärda handlingar som krig som flyger in i ansiktet på Högsta Skaparen av All Kärlek. Människor kommer att börja känna effekten av de föränderliga energierna och bli upplyfta. En ny känsla av samhörighet kommer att växa där varje person känner kärlek till sina grannar. De kommer att inse att ”Alla är en” oberoende av färg eller trosbekännelse. Plötsligt kommer kärlekens värme att acceptera skillnaderna som finns mellan er, och genom att hjälpa varandra, lyfta den Mänskliga Rasen upp till nya nivåer. Ni kommer att inse att allt kan vara i harmoni och att varje själ njuter av ett liv av lycka och prestation. Vid sådana tillfällen kommer de som inte kan höja sina vibrationer att ha tagit en annan väg som passar deras behov. Evolutionen fortsätter hela tiden, och kan inte stoppas oavsett intentionerna hos dem som motsätter sig det.

Kära ni, ni går in i en stor förändringsperiod, även om det inte är uppenbart för er. Det kommer att resultera i den fredliga existens som ni har sökt i många hundra år. Med tiden kommer ni att inse att den inte kunde ha kommit förrän när ni som en Mänsklig Ras hade höjt era vibrationer. Om ni inte hade gjort det, skulle ni inte ha passerat markeringsåret 2012, men sedan dess har allt gått framåt, även om det ännu inte är uppenbart för er. Framsteg kan saktas ner men inte stoppas, och samtidigt som ni har försökt lyfta upp moraset av de lägre vibrationerna har så mycket uppnåtts som ännu återstår att avslöjas. Fri energi är tillgänglig och många projekt har resulterat i utformning av utrustning och apparater som kommer att förändra er livsstil. Så ska det fortsätta tills ni alla är självförsörjande och det kommer att vara extremt användbart när ni beger er djupare in i de kommande kalla väderåren.

Under de närmaste tiderna kommer ni att upptäcka att många unga som föddes som Indigo-barn är mycket annorlunda än de äldre generationerna. De har mycket kunskap som kommer att kunna lösa problemen effektivare och ibland på sätt som är nya och mer praktiska. De har kommit till jorden för det egentliga syftet att hjälpa er att ta er plats i New Age, med tekniker som har släppts till dem. Faktum är att många nu är redo att hjälpa Mänskligheten att ta ett jättesteg framåt och påskynda era framsteg i den period av stora förändringar som kommer att gynna alla. Historien visar att det alltid finns rätt tid och plats för att introducera nya innovationer, och det kan naturligtvis inte ske utan att rätt personer också är involverade.

Var säker på att alla familjemedlemmar och vänner som redan har gått över följer era framsteg med stort intresse. De vet vad som förväntas av er och när de närmar sig er ger de varje uppmuntran de kan. För de av er som lämnar kroppen medan ni sover, möts ni troligtvis i Sommarlandet med de ni håller kära, och ni har utan tvekan en trevlig tid. Men få är begåvade med förmågan att komma ihåg ett sådant möte, och det är så för att inte förhindra era dagliga erfarenheter. Ändå har några av er ett intryck av ett sådant möte men kan inte återkalla det i detalj. Som jag tidigare nämnt men bekräftar för dem som inte känner till Sommarlandet, så går du ut ur din fysiska kropp som självklart ”sover” in i en eterisk kropp som är exakt som du, och ännu mer därför att den inte för med sig något handikapp eller någon förlust av lemmar. Faktum är att du kan ”tänka” din kropp till vilken ålder du vill, eftersom den svarar på tankens kraft.

Ni bör nu inse att ni är mycket större än ni kanske skulle kunna föreställa er. Ni tar en fysisk kropp så att ni kan uppleva dualitet, och med få undantag har ni upp till hundratals livserfarenheter. Vissa är väsentligt mycket viktigare än andra och representerar ett stort steg framåt i er utveckling. Alla liv är överenskomna innan ni inkarnerar, men vissa själar drar sig ur i sista stund. Det är en förlorad möjlighet men kan å andra sidan föras över till nästa tillfälle. Poängen är att andra själar också är involverade i era erfarenheter. Med ert resonemang är det ganska komplicerat att få folk tillsammans vid rätt tidpunkt för att karma skall kunna arbetas igenom. Det är en del av er livsplan som godkänts innan ni faktiskt inkarnerar. Ju mer ni lär er om det, ju mer kommer ni att uppskatta att en inkarnation är ett rättvist och rimligt sätt att få de erfarenheter ni behöver. Den är alltid planerad för att förkovra er och kan anpassas för att passa in i era förmågor. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägar till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...