Illusionen erkänns, Saul via John Smallman

 

Illusionen erkänns, Saul via John Smallman

Illusionen erkänns för vad den är – ILLUSORISK!

2023-03-29

(John Smallman)

Här i de icke-fysiska världarna ser vi alla mycket entusiastiskt fram emot mänsklighetens förestående kollektiva uppvaknande, och att sedan gå med er alla i firandet som är planerat och som kommer att följa.Sannerligen, en högst magnifik händelse är på väg att utspela sig, och glädjen som ni är på väg att uppleva kommer otvivelaktigt att förvåna er, när de overkliga tiderna av rädsla, smärta och lidande löses upp i tomrummet vilket det verkar som om de uppstod från i verkligheten. Ni ska vakna in i den Glädje som alltid har varit, som är och alltid kommer att vara Guds vilja för hela hennes gudomliga Skapelse. Ni är alltid närvarande i detta tillstånd av gränslös glädje, det verkar bara, medan ni är i form som människor, som att detta inte är och inte kan  vara fallet, och det är på grund av vad illusionen, drömtillståndet eller separationsspelet handlar om.Ni byggde den för just detta syfte, och den har tjänat sitt syfte extremt väl, men ”tiden” har kommit för dess avslutning – drömmar och spel varar inte och kan inte hålla, det finns alltid en slutpunkt – och den punkten är NU!

”I tiden”, där ni för närvarande upplever livet som människor i form, har vi under ganska ”lång tid” sagt till er att ögonblicket för att avsluta illusionen eller spelet är ”mycket nära”, och att det kommer att hända ”mycket snart.” Och detta har alltid varit sant, det har inte varit någon fantasifull illusorisk idé som vi har erbjudit er. Men eftersom ni upplever livet ”i tiden” och för att ni, naturligt nog, tror på och underkastar er själva ”tidens flöde”, tycks detta ögonblick av ”nära”, och ”snart” ha varat ”mycket länge.” Men, som ni så ofta har fått höra – och som modern fysik äntligen har insett – är ’tid’ overklig, det finns bara NU. Och nu är när ni ska vakna, och även när ni upplever den skenbara ”verkligheten” av tidens overklighet, är det ögonblicket av nu extremt nära. Jag vill återigen påminna er om att allt är gudomligt omhändertaget, att Guds gudomliga plan för er är absolut och exakt ”i tid”, eftersom det inte finns någon annan möjlighet!

Ni vaknar, och många upplever faktiskt förtjusande ögonblick av att vara vakna, under vilka de känner sig glada och upprymda och inser att det inte finns något behov av att tvivla på det som har gudomligt utlovats eftersom de kan känna det, och vet därför att det händer. Illusionen erkänns för vad den är – ILLUSORISK! Ja, det finns många som fortfarande är helt engagerade i den, och lider enormt som ett resultat, men det är naturligtvis ”NORMALT!” Normaliteten som ni har upplevt i eoner är ungefär så långt borta från verkligheten som det är möjligt att vara, eftersom ert kollektiva egoistiska sinne fortsätter att uppmuntra rädsla och den resulterande förväntan på framtida katastrofer och olyckor. Den skenbara verkligheten i det overkliga har mycket skickligt bibehållits, medan scenerna och skådespelarna förändrats, och den till synes oändliga historien fortsätter att utvecklas.

Denna tid av väntan upplevs extremt intensivt av många på grund av de utspelade dramer som media lägger sin uppmärksamhet på, eftersom så många är fullt medvetna om behovet av stora förändringar i era sätt att leva och interagera med varandra, och för att många också känner att dessa väsentliga förändringar sker, men inte tillräckligt snabbt. Faktum är att många verkligen undrar om de nödvändiga förändringarna verkligen kommer att förverkligas, eller om i stället några katastrofala olyckor kan kasta er tillbaka till den malström av våld och korruption där mänskligheten har varit kollektivt uppslukad i evigheter. Denna oro är helt förståelig eftersom den är djupt rotad inom er alla, på grund av eonerna med det kollektiva sättet att leva steg för steg från katastrof till katastrof, och eftersom konflikt valdes som den enda vägen framåt, istället för att engagera sig i dialog och överläggning till gagn för alla inblandade. Men kollektivet har äntligen, oåterkalleligt, och definitivt valt och tagit beslutet att vakna. Därför, på grund av kärleken och den visdom med vilken det valet/beslutet togs, fullt stött av Moder/Fader/Gud, finns det inget sätt där ni kan falla tillbaka i begränsningar, konflikter och förvirring.

Alla blir medvetna om att det bara finns Kärlek, att deras sanna och enda natur är Kärlek, och de omfamnar mycket villigt och entusiastiskt denna gudomliga Sanning, den enda SANNINGEN. Ni är alla Kärlek, ni har aldrig avvikit från det tillståndet, ni har bara för ett ögonblick fallit in i ett tillstånd av minnesförlust, där ni sover och drömmer, och från vilket ni är på väg att vakna upp till full medvetenhet om den eviga glädjen i er sanna och oföränderliga natur – Ett med varandra och med er gudomliga och heliga Källa.

Vänligen fortsätt att göra dagliga besök i dina egna individuella heliga helgedomar där du kommer att njuta av att känna den frid och kärlek som alltid finns inom dig, i väntan på att du accepterar Det. Att göra detta ger enorm kraft till din ständiga och kraftfulla återställning av avsikten att bara vara kärleksfull, vad som än uppstår under dagen. Du visar sedan tyst och vackert, genom att leva genom och som din sanna natur utan någon fanfar eller egoistisk uppvisning, mycket effektivt för alla som du interagerar med kärlekens fantastiska kraft för att upprätthålla en energi av frid och lugn som känns av alla de som du kommer i kontakt med. Att göra just detta är ditt syfte nu, eftersom att vara du är det mest effektiva och snabbaste sättet att föra hela det mänskliga kollektivet till fullt medvetet medvetande om dess sanna och gudomliga natur. Detta är tillståndet av fullständig och mest glädjefylld vakenhet – utan någon möjlighet till avbrott – där alla är evigt närvarande och vackrast fokuserade i och på den gudomliga Närvaron av Moder/Fader/Gud, vilket är ett tillstånd av oöverträffad glädje.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *