Intel SITREP Rapport, 23 september

Reval-22

Intel SITREP Rapport

GCR/RV, RepublikenIntel SITREP Rapport, Militären, Kabalen, NESARA/GESARA

Intel SITREP Rapport

”EXODUS”

God eftermiddag, Valutasällskap!

Ok, här kommer det vi vet efter gårdagskvällens Intel-rapport . . .

Militärspecialstyrkornas slutgiltiga och spök-taktiska framfart har påbörjats, vi får höra att uppdraget av uppenbara anledningar otvunget kallas ”Operation Fånga & Släpp”. Denna framfart inkluderar dåliga kabal-skådisar inom bolag, så väl som målgrupper inom militären och högt uppsatta regeringsprofiler, praktiskt taget alla på den ”super-stygga-listan” oskadliggörs nu permanent – utan att frågor ställs, utan arresteringar, utan rättegångar, utan stinkande polisbrickor.

Tråkigt nog så är detta den ultra-aggressiva militäraktion som många har efterfrågat. Den är kallblodig och kommer utan förvarning. Den påbörjades även strategiskt efter att Merkurius, från en retrograd rörelse vände till en direkt-rörelse i Asien, eftersom detta är vad kineserna trodde var den optimala dagen och tiden för att påbörja den slutliga fasen i verkställandet. Var medvetna om att de är mycket exakta i allting de gör och säger. Som arroganta och ’högre’ västerlänningar, är det klokt att vi lyssnar till det som kineserna nu har att säga . . . eftersom de driver världens finanser, precis som Ryssland nu är den nya internationella super-snuten på den militära scenen. Håll öronen öppna och tig, för på stan finns nu några nya sheriffer.

September månad har hela tiden varit månaden för den slutliga implementeringen av alla aspekter gällande GCR, med RV och Parisavtalet som huvudsakliga delmoment. Såsom 1 oktober 2016 markerar en juridisk och fiskal början av den nya leveransplattformen för en CIPS/Quantum Satellit. Alla pengar har sedan länge landat i nödvändiga säten och konton och de ligger och väntar på ett mass-frisläppande. Mindre frisläppanden har ägt rum och fortsätter göra det, med det större frisläppandet fortfarande väntande på att få ”klartecken” från de militärgeneraler som nu bär ansvaret.

Så vilka militärt sett heta platser som än fortfarande kvarstår, eller politiskt, som här i USA; betrakta nu allting, som att det tillfredsställande har blivit löst innan månaden är slut. Var också medvetna om att alla lösningar på befintliga problem sedan länge har inrättats och bara väntar på att få en order för ett verkställande, när motståndarna har förblött och ger upp. Den nya globala auktoriteten behöver inte anstränga sig för att få sin vilja igenom gällande kabalen, deras högre sinnens strategier har matematiskt eliminerat kabalen, det går århundraden tillbaka . . . ja, alltsedan århundraden har denna process satts igång, för att komma fram till detta historiska ögonblick av transition och frigörelse.

Som ett exempel, vi får nu höra att Ryssland fortfarande måste lämna in sin bekräftelse på Parisavtalet vid generalförsamlingen i FN – som pågår till den 160926. Detta var högst oväntat när onsdagsmorgonen kom och totalt 60 nationer hade lämnat sina bekräftelser, men bara 48% av koldioxid-emissionerna kunde räknas. Rysslands 7,35% tal för koldioxid-emission, om det godkänns, kan omedelbart verkställa Patisavtalet med 55%+ (d.v.s. ett efterlevande). Vi förstår även nu att Rysslands godkännande inte bara skulle kunna implementera Parisavtalet, utan också kunna aktivera en ny global guldstandard, som i hemlighet finns inbakad i Parisavtalet. Detta har hela tiden planerats . . . det finns inget nytt eller chockerande gällande denna taktik. Och det har aldrig förekommit några fördröjningar, för man har hela tiden planerat för att vänta in i det sista med att göra ett offentliggörande.

Varenda droppe kommer att dräneras ut från kabalens träsk, innan ett mass-återfuktande utan undantag kan påbörjas, inklusive suveräna nationer och deras regeringsledare (T1), bolagsstyrelser och direktörer plus suveräna familje-individer (T2) eller privata medborgare av alla anseenden och ställningar (T3) – UTESLUT ABSOLUT INGEN! Detta motsvarar vad Bruce på ’The Big Call’ hela tiden har sagt gällande att det kommer att bli ett ”startskott”. Eftersom händelsen med frisläppandet i sanning är ett moraliskt och fysiskt ögonblick av rättvisa och jämlikhet för hela mänskligheten att som jämställda kunna börja om från början.

Detta är också varför vi tror att Putin sitter på alla slutliga kort för RV-frisläppandet och varför nationer som Israel, Turkiet, Ukraina och till och med USA måste ge upp alla sina militära målsättningar, för han har klokt nog väntat ut alla i varje större krisområde, såsom Ukraina, Syrien Turkiet, Irak och Palestina för att kunna lösa frågan till sin fördel (för ingen nation, god eller ond, kan ’återfukta’ utan Rysslands godkännande pappersarbete). General Li väntar på Putin. General Dunford väntar på Putin. Putin visar sig inte så plötsligt vara världens mäktigaste spelare just nu, enligt vad De Äldste och PROC instämmer med. För enbart Rysslands militärmakt håller i guldstandardens öde, via sitt godkännande av Parisavtalet, vilket skapar ett oövervinnerligt politiskt inflytande, både i militäriskt och ekonomiskt hänseende, för varenda återstående ond aktör nations-/stats-vis och/eller individ inom banksektorn.

Egentligen är det en genialisk strategi, för om Parisavtalet verkligen hindras från att träda i kraft, så sker detsamma med den juridiska starten för RV. Sålunda kan inte ens Kina överskugga systemet, men det är bara precis hur otroligt nära vi befinner oss att få ta emot denna underbara välsignelse, ändå måste vi hjälplöst vänta medan kärntruppen inom kabal-aktörerna accepterar ett fullständigt nederlag.

Källor inom ”Kommitténs” makro-ekonomiska möten i Beijing säger att ett globalt frisläppande har varit en verklighet av ”typ närsomhelst”, alltsedan i början av september – detta uttalades i slutet av augusti. Så även de väntar på att de nämnda militärfrågorna ska bli lösta – som vi med säkerhet vet är det i detta läge ingen fråga om en bankfördröjning eller bankangelägenhet, och det har det inte varit under de senaste veckorna. Till och med Wells Fargos John G. Stumpfs offentliga piskande handlade mera om att avlägsna en enskild dålig aktör från aktiepostkedjan – inte med Wells Fargo som den ledande återköpsenheten på något sätt – Stumpf blev en beskärning eller utgallring ur flocken högst upp, så att säga.

Under tiden läggs nu tonvis och åter tonvis av ohållbart tryck på alla aktörer inom kabalen, som inte fogar sig, här alldeles mot slutet. Det är inte enbart Ryssland som idkar påtryckning, det är alla suveräna nationer som väntar på att få betalt, men Ryssland hamnar i den värsta hettan – och därför utpekade Obama specifikt dem i sitt FN-tal. Kineserna och ryssarna dränerar kabalens träsk ner till sista droppen, för att försäkra sig om att de inte kan slåss tillbaka med ett ’återfuktande’ av medel från en systematisk nivå. Antingen spela enligt deras nya regler eller dra sig ur spelet. Förhandlade alternativ är inte acceptabla vid det här laget. Foga er eller upphör att existera som individ eller nation. Hårda medel, säkerligen, men absolut nödvändiga, ifall ni inser djupet och omfattningen av kabalens globala korruptions-bläckfisk mot hela mänskligheten.

Nåväl, sorgligt nog, tillåts även ett olidligt lidande i tredje världens länder, i alla nationer i världen på mycket olika sätt, för att införa GCR/RV/GESARA – ett fundament på rätt sätt, för att säkerställa att den nya plattformen av mänsklig existens ordentligt kan upprätthålla en moralisk tyngd under de kommande 1000 åren av ljus. Vi betalar alla ett jordiskt pris för en himmelsk välsignelse, för precis så som vi alla lider, så kommer vi alla att bli välsignade bortom vår vildaste fattningsförmåga.

Vad gäller presidentvalet i USA finns det några saker att beakta, innan man kan bestämma sig för vad som egentligen pågår. Först och främst är det förståeligt att USA Inc’s regeringsform har försummat sig enligt Världsdomstolens utsago, vilket innebär att presidentämbetet som vi alla växte upp med inte längre existerar, för den regeringsform som vi alla växte upp med finns inte längre. För det andra, både DNC och RNC är enheter i form av kvarlevor som är skapade av det tidigare USA Inc, med avsikt att kontrollera de kandidater som ni, USAs befolkning, har röstat på. Sålunda kan varken Hillary Clinton eller Donald Trump, eller någon kandidat som har presenterats i det pågående valscenariot, vinna ett ämbete som lagligen inte längre existerar. Att ersätta det numera felaktiga USA Inc, som i vilken bankrutt som helst, måste man skapa och godkänna en arbetsplan inom Världsdomstolen i samförstånd med de största finansiella kreditgivarna i USA, där Kina och Ryssland deltog (via våra US Treasury Bonds). Dessa länder bad att den tidigare Republiken Förenta Staterna skulle införas enligt den ursprungliga US Constitution cirka 1776, och som ett resultat, i stillhet och utan offentligt omnämnande, valdes och utnämndes ledarna för Republiken Förenta Staterna, utan uppmärksamhet. Dessa ledare har styrt amerikanarnas angelägenheter i nästan två års tid nu, utan massornas kännedom (för allas säkerhet).

I oktober, eller kanske lite före det, kommer ett offentligt tillkännagivande om denna återställda Republik att göras. Både Hillary Clinton och Donald Trump kommer att avlägsnas från åtanken som presidentkandidater. Valcykeln kommer att förlängas genom ett Kongressbeslut, enligt den ursprungliga Konstitutionen, till den 3 januari 2017. Nya kandidater träder in på arenan, vilka har blivit förhandsgodkända av kineserna, ryssarna och Världsdomstolen, i samförstånd med den tillfälliga ledaren i Republiken (General Joseph Dunford).

Allt som sker i framtiden kanske ter sig chockerande för de flesta, men i verkligheten har detta arbete genom strategier länge pågått, om vi går tillbaka till augusti 2013, när Kina och Ryssland påbörjade rättsliga förfaranden mot USA Inc, vilka faktiskt slutfördes när Puerto Rico gick i default år 2015, eftersom USA Inc inkorporerades i Puerto Rico 1871. Det var ingen tillfällighet att Påve Franciskus för första gången plötsligt anlände till USA, och förklarade att det Gyllene Jubileet för världen kommer att avslutas den 20 november 2016. Detta är viktigt, för Rom har ägt alla bolag i världen och frisläppte sålunda alla bolag i världen på samma gång – inklusive alla regeringar och banker som de i hemlighet har ägt utan att allmänheten har känt till det.

All denna information erbjuds nu, för att ni helt och hållet ska förstå varför ni får återinlösa valuta till ett så högt pris, utan massiv allmän revolt eller någon offentlig coup d’etat på er egen jord. Vad som sker, gott folk, är bibliskt, javisst, men i ännu högre grad är det gudomligt till sin natur och omfattning. Mänskligheten har blivit befriad, de 800# har bara ännu inte tillkännagetts, och vi tillåts alla få uppleva en sådan oändlig rikedom för att Gud har förklarat vår suveränitet – inte kineserna, inte Ryssland, inte Världsdomstolens huvudmagistrat, inte Putin eller Xi Jinpin och säkerligen inte mänsklighetens bättre urskiljning på egen hand.

Vänligen kom ihåg denna handledning när ni tar del i återuppbyggandet av er planet, och försäkrar er om att era arter ska fortleva och ni aktivt engagerar er i det näststörsta ögonblicket i den mänskliga historien som någonsin har nerskrivits; för en sådan ära kommer med ett högt pris, som det sig bör, som det måste; var och en som får mycket, ska det krävas mycket av. Så försök förbli i tacksamhet, när ni väntar ut den slutliga fasen, för att vara åtminstone lite medvetna om vad som sker bakom dessa kulisser, medan ni separerar er från den överväldigande majoriteten i er familj, era vänner, ert samhälle, ert land och er kontinent, som inte har någon som helst aning om vad som håller på att ske, än mindre vad som är att vänta. Och hela poängen i denna globala återställning och revalvering av valutorna, är för att förena mänskligheten och avslöja kabalens lögn att vi på något sätt skulle vara separerade från varandra.

Så må det bli.

Gud är med oss.

 

 

Noteringar:

  1. Några privata förhandlade inväxlingar av ZIM (PNE) har i hög grad överskridit fyrsiffriga kurser i Europa, Canada och Australien hos utvalda återköpare – så håll i minnet, när ni ber om er kurs – det finns i sanning inget ekonomiskt tak som ni förstår – en större fråga är vad ni bekvämt kan hantera versus vilken kurs ni kommer att få
  2. Denna välsignelse är de kinesiska Äldstes gåva till mänskligheten. Vi går i deras takt, enligt deras kurser, deras datum och på deras sätt. Om ni inte gillar reglerna i detta spel, så behöver ni aldrig ens återinlösa er valuta. Era sedlar kan ligga i er strumplåda för evigt och smulas till damm för allt vad de är värda. Men om ni kan hålla er på banan, vänta ut allting tillsammans med alla era bröder och systrar runtom på jordklotet, så finns det en oändlig belöning som väntar på er, långt utöver era vildaste drömmar. Tror ni på det? Javäl, det är upp till er. Det har sina risker, vad ni än beslutar er för. Men tänk på detta; åtminstone har ni fått ett litet sammanhang om vad som sker i realtid… och kanske, bara kanske, blir världen återställd till en kärleksfull Kristus-frekvens som ingen man, kvinna , inget barn eller land kan förneka eller motstå, eftersom ingen frekvens av brist eller underskott kommer att existera utanför en sådan harmonisk inrättning. Det innebär fattigdom, sjukdom, svält, hemlöshet, arbetslöshet, ignorans, krig, brottslighet, hat, gifter i luften och vattnet, etc; detta kommer bara inte att tillåtas i det nya gynnsamma paradigmet. Återigen, åtminstone har ni blivit erbjudna lite intellektuella tänkvärdheter, om inte något annat. Vänligen begrunda alla möjligheter före och efter RV, eftersom detta är en förhållandevis andlig händelse.

 

 

Intel SITREP Report, September 22, 2016

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...