Ishvara via Ann Dahlberg, 15 maj, 2023

Ishvara via Ann Dahlberg 2023-05-15
Jag är Ishvara och det är mycket som händer i er värld idag, på både individuell och global nivå. Det är medvetenhetens ljus som nu lyser in på Jorden och öppnar upp medvetenheten även för mänskligheten i det kollektiva fält som ni alla tillhör. Det påverkar även allt på global nivå och stora samhällsförändringar håller på att ske i er värld. Det syns kanske inte så väl ännu men det jäser mycket under ytan. Det finns många individer som har börjat att gå sin egen väg och påbörjat att utveckla ett helt annat levnadssätt än det som samhället påbjuder. Det påverkar hela ert system och kommer att synas mer en tid framöver. Det kommer att bli fler som ansluter sig till de här individerna eller grupperna av individer och det är då det blir märkbart för andra som också vill bryta sig loss från det gamla sättet att leva.
Ja, kära ni, medvetenhetens ljus är ett vackert ljus som kommer med mycket medkänsla och kärlek. Medkänsla och kärlek går ofta hand i hand med varandra. Det jag menar är inte då att man ska tycka synd om någon, utan helt enkelt förstå vad en medmänniska går igenom och finnas där med en hjälpande hand och ett lyssnande öra om ni blir kallade till det. Du vet på ett instinktivt plan om du kan hjälpa den här människan eller inte. Det kanske inte är din lott och kanske inte någon annans heller utan helt enkelt något som den här människan behöver gå igenom själv.
Livet talar sitt eget språk och det språket får man sakta lära sig att förstå vare sig man vill eller inte. På sikt ger den, den utveckling som du just nu behöver för att höja din medvetenhet, så att du så småningom ska kunna stiga upp till en högre frekvens. En högre frekvens av kärlek och ljus där fler möjligheter kommer att uppenbara sig för dig. Fler möjligheter till att öppna upp de gåvor som ligger väl förborgade inom dig själv. Gåvor som hjälper dig att styra ditt eget liv på det sätt som gynnar både dig själv och mänskligheten. De ger dig en större kraft och en långt större kapacitet till att genomföra det som du innerst inne brinner för. Det är dit som mänskligheten nu strävar och det är några individer som befinner sig där och som nu plöjer vägen, för att andra lättare ska kunna köra på den. De blir ett föredöme för den nya tid av kärlek, ljus och medvetenhet som nu så sakta har börjat sprida sig på Jorden.
Det är en tid av ljus, kärlek och medkänsla som har nått Jorden och som nu har börjat att använda sig av den. Det kan ni också se i förhållandet människor emellan vid olika katastrofer eller händelser som utlöser människors medkänsla och där ofta en hjälpande hand räcks ut. Det kan ske genom olika gåvor där man skänker mat eller husrum, det kan också vara att man hjälper till med något praktiskt eller erbjuder sin expertis av något slag. Ja, det finns många olika sätt att hjälpa varandra, det kan ske inom familjen eller vänner emellan, ni har alla upplevt det, eller själva varit en del av det. Ni har alla hjälpt någon och själva blivit erbjudna hjälp vid något tillfälle i ert liv.
Öppna dörren, kära vänner, ge och ta emot hjälp från era medmänniskor och ni träder in i medvetenhetens ljus som nu lyser in i era hjärtan. Ett öppet hjärta är ett modigt hjärta och ger er den kraft som ni behöver nu för att förändra ert liv och ert samhälle till en ljusare och lättare plats att leva i. En högre vibration för alla som befinner sig på den här planeten vare sig det är människor, djur eller natur. Det är det här ljuset som ni nu ska ta in i era hjärtan, låta det få lysa klart och stadigt, så att alla kan se och förstå att något har förändrats inom dem själva.
Förändringar sker kära vänner, även om de inte är så märkbara till en början, så växer de så sakta och upptäcks, när det är så dags att agera utefter den medvetenhet som de nu har i förhållande till den som de tidigare haft och som de nu har växt ur. Steg för steg öppnar ni upp för medvetenhetens och kärlekens ljus tills ni ser allt med klara och kärleksfulla ögon och ni befinner er då i ljusets och kärlekens rike.
Stor kärlek
Ishvara

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *