Ishvara via Ann Dahlberg, 2 juli, 2023

Ishvara via Ann Dahlberg
2023-07-02
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag vill jag tala lite om den här världen gentemot en del andra världar i universum. Det finns många olika världar i den rymd som ni ser ovanför er. En del har just påbörjat sin resa till ett liv av manifestation till en tyngre densitet. På de planeterna finns det mycket berg och vulkaner som sprutar eld och aska lite överallt. Det kommer att ta lång tid innan vi kan skönja någon form av växtlighet där. På andra planeter kan vi se en rik flora av växter i olika storlekar och form. Det finns också små liv överallt som livnär sig på växterna och se till så att växterna frodas och sprider sig över planeten. Den här perioden varar också väldigt länge innan någon större form av liv bildas på planeten. Jorden har också gått igenom de här perioderna och är nu inne i sin sista period av tung densitet. Jorden är nu på väg till en lättare form av energi och hela solsystemet som hon tillhör kommer att stiga upp i den energin. Det kommer att påverka hela er galax, där många olika världar redan finns men densiteten från de tyngre världarna kommer också att lyftas upp en liten bit. Allt utvecklas i samspel med varandra precis som ert mänskliga kollektiv påverkar hela mänskligheten. Ni förstår nu varför så många inväntar Jordens ankomst med stor förväntan. De är själva en del av detta samspel och deras världar stiger med Jordens. Galaxens sol kommer att lysa lite starkare och en del planeter i galaxen kommer att gå vidare i en ännu högre utveckling. En del av de ljusaste som befinner sig närmare kärnan av ljus kommer in i en tillvaro av att endast vara en energivarelse. Det är en lång resa dit, mina kära vänner, väldigt lång … och den tiden finns inte mätbar på Jorden.
Det enda som ni nu ska fokusera på är att utveckla er kärleksförmåga för att gå in i det ljusa och kärleksfulla riket där ni nu egentligen hör hemma. Visionera kärlek överallt i allt som ni möter. Fyll ert hjärta till brädden av kärlek så ofta som ni kan. Känns det svårt just nu, tänk på en kär vän, ett kärt djur, eller de växter eller den natur som ni tycker mest om och är tacksam för att de eller det finns, så att ni kan njuta av det så ofta som ni hinner eller kan. Se det också i ert sinne och ta fram det, när ni behöver lite tröst eller styrka om det inte finns inom räckhåll just då. Det är kärleken som ger er den kraft som ni behöver för att möta de utmaningar som ni nu kan ha i ert liv. Var försiktig med den negativitet och det tvivel som kan uppstå i den här förändringens tid. Det är en speciell tid som ni lever i, där ni utvecklar er själva till en högre nivå av ljus och kärlek på ett snabbare och intensivare vis än vad som skett innan. Energin är nu ljusare och lättare, det påverkar tiden för den utveckling som ni befinner er i. Det som gällde för hundra eller tusentals år sedan händer på bara några decennier nu. Ni har själva utvecklats enormt bara under den korta tid som ni nu har valt att vara på Jorden. Det kan vara en tuff resa för både er och kroppen, men ni valde den här resan för att ni kände er starka nog för att klara den. Ni är de föregångare som underlättar för andra att stiga snabbare i sitt kärleksljus, och det bero på det som vi sagt tidigare, att allt samspelar med varandra och de frö som ni har sått, gror nu i en allt snabbare takt, eftersom den tyngre energin ger med sig för den lättare. Det går att likna med en fjäril som snabbt flyger från blomma till blomma och sprider dess frön lite överallt. De faller ner och gror på alla de ställen där det finns möjlighet för dem att gro. Det är många ställen som ni väl känner till, de kan växa på berg, såväl som genom asfalt. Det är inte mycket som hindrar en växt att gro, bara förhållandena är de rätta av solsken och ljus. Detsamma gäller för hela mänskligheten och Jorden i sin helhet.
Se riket av kärlek och ljus som finns inom er, se er själva som det ljus av kärlek och glädje som vandrar i det här riket. Det är dit ni är på väg, det är där ni hör hemma nu.
Stor kärlek,
Ishvara
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *