Ishvara via Ann Dahlberg, 31 mars, 2024

Ishvara via Ann Dahlberg

2024-03-31

Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag vill jag tala om hur det kan vara att leva bortom er horisont.
Det kan se olika ut beroende på vilken medvetandenivå ni befinner er på. Det är själva övergången som kan variera, så att skillnaden från ert jordeliv inte blir alltför stort. Vi kan kalla det för en tillvänjningsperiod för att ni ska kunna integrera de ljusa och kärleksfulla energierna från en helt annan dimension.
Den här tillvänjningstiden kan variera från individ till individ och för en del av er behövs den inte alls. Ni går direkt in i det ljusa och kärleksfulla riket. Oavsett var ni befinner er på denna resa så har ni många änglar runt er, som hjälper er att hitta vägen hem igen. Det är ju så, kära vänner att ljusets och kärlekens rike är ert verkliga hem, ni har bara glömt hur det var att vara där, för att ni skulle erfara något helt annat på Jorden.
Ni möter mycket kärlek och förståelse, en kärlek som kan vara svår att ta till sig om man inte upplevt den under den tid som du levt på Jorden. Sakta men säkert kommer minnena tillbaka från en svunnen tid och ett ljust skimmer börjar att lysa upp din aura och allt tvivel och mörker som du burit inom dig rinner av och ersätts med kärlek och glädje.
Det är då dags för dig att åter träda in i kärlekens rike och möta den villkorslösa kärleken från alla som lever där. Orden räcker inte till för att beskriva detta möte och det behövs heller inga ord. Ni läser automatiskt av varandras tankar och känslor.
Det är endast kärlek och glädje som möter dig där, något annat känner de inte till. Det är bara det som de kan uppleva i den dimensionen som de befinner sig. De ser allt ur ett ljust och kärleksfullt perspektiv, något annat existerar inte för dem och den upplevelsen delar du nu med dina galaktiska vänner.
Du kan nu vara en hjälpande hand för de nära och kära som finns kvar på Jorden. Du ser nu deras ljus och vet vilken väg de ska gå för att finna det ljuset inom dem själva. Det är på det sättet vi hjälper varandra vare sig vi är på Jorden eller på den andra sidan.
Vi kan nu vara en guide för vår jordfamilj precis som vi hade guider från vår själsfamilj när vi befann oss på jorden. All utveckling sker sakta, fast lite fortare i den utveckling som ni befinner er på, till en högre medvetenhetsnivå från liv till liv. En viss utveckling kan tyckas ligga på en låg medvetenhetsnivå men det kan vara ett karma eller en läxa som behöver läras eller förstås, så språnget därefter kan bli lite större.
Medvetenhetsnivån på jorden är olika men den kommer att jämnas ut i takt med att jorden öppnar upp mer och mer för ljuset inom sig. Det är många hjärtan som lyser upp jorden idag och fler ljusa och kärleksfulla väsen är på väg att födas på jorden.
Ni kära vänner, är de som har berett marken för dem. Det är genom ert idoga utvecklingsarbete med er själva och den jord ni lever på. Det har gjort det möjligt för dessa väsen att komma ner och hjälpa jorden och mänskligheten i det intensiva ljusarbete som pågår här.
De kan med sin kunskap och kärlek bidra till att ett nytt samhälle med nya normer och strukturer kan bildas, där de gamla nu är förlegade och inte längre tjänar varken jord eller människor. Det kommer att leda till en direkt höjd medvetandeutveckling på Jorden och det har redan skett på olika håll i världen eftersom många redan har anlänt.
Ja, kära vänner, det är en spännande tid som ni lever i, en tid som inte kan upplevas av alla, det är ett privilegium att få vara här just nu, trots att det kan kännas svårt och tungt emellanåt. Ni är kärlek, kära vänner, kärleken finns inom er och växer sig större dag för dag. Känn den, upplev den och bli ett med den. Det är ert mål, ni är snart där.
Stor kärlek,
Ishvara
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *