Jesus: Påskmeddelande, via John Smallman, 31 mars 2024 

Jesus: Påskmeddelande 

Via John Smallman, 31 mars 2024 

 

 

 

Allt är bra! Ni är alla gudomliga varelser och för evigt oskiljaktiga och Ett med Moder/fader Gud, som just nu upplever ett overkligt tillstånd som ni uppfann med ert extremt kreativa sinne. Det framstår för er som helt verkligt, och i detta tillstånd genomgår många av er ettnästan konstant lidande och rädsla.  

Som ni alla är väl medvetna om är rädsla: F- falskt E-bevis som A-verkar R-verkligt. Ert till synes verkliga liv som människor i fysiska kroppar, och allt som ni upplever genom dessa kroppar som inte är i fullständig linje med Kärlek, är overkligt. Men Kärlek är er sanna och enda natur, och ju mer ni kan acceptera och lita på den eviga Sanningen, desto mer kommer ni att finna frid, kärlek och harmoni inom er själva som uppmuntrar er att leva era liv medvetet och allt mer medvetna om detta. 

När er medvetenhet om er medvetna medvetenhet om er sanna natur allt oftare blir närvarande i ert sinne, er tillit till er intuition – ert Kristusmedvetande – stärks er obrytbara förbindelse med mig, så att ni finner er själva mestadels i frid och tillfreds i föreningen med den Enda Kärleken i vilken Moder/Fader Gud omsluter oss. 

Som ett resultat av det här blir vad som än uppstår i era dagliga liv mycket lättare att hantera,och alla problem ni kan ha blir mycket lättare att förstå och lösa. Den skenbara separationen mellan era personliga individuella egon och ert Kristusmedvetande börjar då att försiktigt lösas upp, och ni finner er själva släppa taget om alla rädslodrivna tillstånd av dömande, oenighet eller konflikter, och istället finna er själva bara vara kärleksfulla och dela med er av kärlek i ert umgänge med alla andra. 

Kärlek är er natur, och ni befinner er just nu i ett alltmer försvagat tillstånd av minnesförlust när er medvetenhet om er sanna natur öppnas upp inom er, vilket gör att ni kan acceptera det som alltid har varit sant, istället för att avfärda det som irrationellt egoistiskt nonsens. Ert egoistiska behov av att ha rätt, medan ni klamrar er fast vid extremt begränsade föreställningarom vilka ni är, och att postulera dessa falska koncept om dualitet, om separation från varandra som oberoende varelser som behöver skydda er själva från alla faror i detta overkliga tillstånd, bara faller bort.

Ja naturligtvis kan ni lida och uppleva smärta, eftersom de flesta av er identifierar er nästan helt med era mänskliga kroppar och accepterar den som den enda verklighet som era mänskliga sinnen upplever från ögonblick till ögonblick. Nämligen den materiella miljö som ni kan röra vid, känna och till och med förändra genom fysisk interaktion med den.  

Att vakna upp är att komma till medvetenhet om att Verkligheten är mycket mer och mycket större än ni kan veta, medan ni lever i det tillstånd av begränsning som era kroppar tillhandahåller och stödjer. Ni är var och en mycket större än ni någonsin kan uppleva i en fysisk kropp, och var och en har en enorm kraft – Guds Kraft – som ständigt påverkar hela skapelsen, även om ni tror att ni är små och helt obetydliga varelser i det stora hela.  

Modern fysik antyder att ni bara är och kan vara medvetna om mindre än 5% av allt som existerar, och er personliga känsla som människa i fysisk form verkar bekräfta detta för er. Som några av era högst utvecklade intellektuellt har påpekat: “Att vara vis är att inse att man inte vet någonting!” Och det är inte ett misslyckande, det är bara en medvetenhet om den vidd i vilken ni lever och upplever livet i, och om begränsningarna hos era kroppar som lever i den materiella världen.  

När många av er förbereder er för att fira årsdagen av min uppståndelse, påminn er själva då om att också ni kommer att återuppstå, för uppståndelsen är bara den fullständiga insikten om att döden är overklig.   

Uppståndelsen kan inträffa för en del medan de fortfarande är i kroppen, men för de flesta av er kommer den vid eller mycket kort efter er fysiska död, i det ögonblick då ni väljer att slutligen lägga av era mänskliga kroppar och återvända Hem till Verkligheten, från vilken ni aldrig för ett ögonblick har varit separerade från.  

Uppståndelsen är ert oundvikliga gudomliga öde, den kan inte undvikas, den kan bara försenas och den kommer att väcka upp er från spelet eller drömmen eller illusionen som ni har levt i. Var och en av er har er egen individuella och helt fria vilja given till er av Gud i det ögonblick ni skapades, så när ni kommer att vakna upp är ett val som ni måste och kommer att göra, ingen kan göra det åt er, inte ens Moder/Fader Gud. 

Ni är alltid helt fria, även om ni inte verkar uppleva den friheten medan ni är i en fysisk kropp. Det beror på att ni som människor tränas från barndomen att lyda den auktoritet som andra äldre människor – föräldrar och vårdgivare – tvingar på er, och när ni blir vuxna har de flesta av er anammat en nästan automatisk acceptans att andra mer kraftfulla varelser kontrollerar er, och att deras lagar måste följas. 

Det här är INTE Guds Vilja för er. När ni planerade ert mänskliga liv visste ni att detta skulle hända, men en del av den planen var att ni skulle utvecklas när ni närmade er vuxen ålder, och sedan göra anspråk på er gudomliga individuella Suveränitet. Många har nu blivit medvetna om det här, för när ni växte upp fann ni er själva söka personlig självständighet, och det blev uppenbart att detta verkligen var er gudomliga rättighet, och ni ser att många nu gör anspråk på den. Detta är en viktig aspekt av er uppvakningsprocess. 

Ni är sannerligen inte underkastade någon annan auktoritet än er egen, för ni är var och en helt fria gudomliga varelser, precis som ni skapades. När ni mognar till insikten om vad det verkligen innebär, kommer ni också att förstå ert ansvar att behandla alla andra med heder och kärleksfull respekt, precis som Gud hedrar och respekterar var och en av er.  

Påminn er själva om det här när ni dagligen tillbringar en tyst tid ensamma vid er heliga inre helgedom och bjuder in Gud att komma in i ert hjärta, så att ni kan känna Hennes oändliga och eviga Kärlek för er.  

Var snälla denna påsk att återställa er avsikt – och att göra just detta är enormt kraftfullt – att lära känna er själva som Gud gör, och låt er sedan också veta det genom att förkasta och avfärda de sista resterna av syndfullhet eller ovärdighet som ni kanske klamrar er fast vid, för den tjänar absolut inget användbart syfte, det är bara ert ego som försöker kontrollera er ännu en gång genom att förminska eller avfärda er känsla av egenvärde, av Gudsvärde.  

Ni är alla perfekta varelser precis så som ni skapades och det är ert oföränderliga tillstånd, så gläd er i vetskapen om att ni är evigt och oändligt älskade av Gud i varje ögonblick, utan undantag. 

Jag önska er alla en riktigt Glad och Helig Påsk. 

Er kärleksfulla broder Jesus. 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *