Ishvara via Ann Dahlberg,19 juni 2024

Ishvara via Ann Dahlberg

19 juni 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag vill jag prata lite med er om hur det är att vara människa på Jorden.
Det är något alldeles speciellt ska ni veta, det är en ny ras ni har skapat, som ni nu ska manifestera på Jorden och träda in i det rike av kärlek och ljus, som ni just nu håller på att bygga upp i er värld. Den enda skillnaden kommer att vara att ni blir lättare i kroppen, ni lämnar den tunga energin och era förmågor växer i takt med att ni blir lättare till kropp och sinne. Kärleksenergin kommer att dominera i ert hjärta och glädjen och harmonin återvänder till Jorden och alla underbara riken av välsignad frukt och växtlighet.
Det har varit en lång prövotid för er, kära människor, men nu börjar det nå sitt slut och många av er känner redan av det här riket inombords. Ni har kontakt inte bara med varandra utan även med det som inte syns men finns alldeles intill er. Det finns många världar, inte bara på Jorden utan hela universum är fyllt med liv och rörelse,
Det kan se annorlunda ut men kärleken, den villkorslösa kärleken är densamma överallt. Det finns planeter som bär samma tyngd eller lägre energi, liknande Jordens, men de kan inte gå in i en värld byggd av kärlek och ljus. Den vägen är stängd för dem om det inte finns en öppning av en tyngre energi som är tillgänglig för dem. Ljusets väktare är starka och ogenomträngliga. Det kan vara bra att veta när ni nu är på väg in ljuset, kära vänner på Jorden.
Jag tillhör för övrigt en annan planet som har teknik som specialitet. Det är en ljus och kärleksfull planet, men den har haft sin tid av en tyngre energi, det var dock för länge sedan och svårt för oss att minnas nu. Vi är behjälpliga med teknik lite överallt i universum där vi ser att det behövs.
Er uppgift i det längre perspektivet kommer ni själva att upptäcka när den tiden kommer. Den baseras på alla erfarenheter som ni har med er i bagaget och det som ni ser och har stor erfarenhet av kan hjälpa era bröder och systrar på andra planeter liknande Jordens.
Det är en spännande resa som ni har varit med om och en spännande resa som ni har framför er. Det här är något som ni har skapat tillsammans och det är i enhet som ni kommer att manifestera er skapelse i kärlek och harmoni med varandra. Tro inte att allt är en slump, ingenting som är skapat är gjort av en slump, det finns en medveten vilja och kraft bakom allt som är skapat och som har manifesterats på Jorden.
Även det mörka som ni idag kan få rysningar och känna avsky inför har haft en avsikt som kommer att uppenbaras för er när den tiden är inne. Den mörka energin kan vara en vilande och positiv energi beroende på hur man använder den.
I en tyngre och lägre energi kan den vara svår att hantera och få kontroll över, beroende på hur öppen du är i ditt hjärta. I ett stängt hjärta där själen inte längre kan få plats, så kan du utsättas för mycket frestelser och falla i lejonets gap.
Det föder i sin tur mycket rädsla och du kan se hot överallt som du behöver skydda dig från. Det här kan också vara en erfarenhet som du ville förstå och lära dig, men så småningom är mätt på. Medkänslan med andra varelser och dig själv växer och öppnar upp ditt hjärta för kärlek och din själ att åter få träda in i ditt liv.
Ja, kära vänner, så kan det se ut på Jorden. Kärlek och ljus ökar nu i snabb takt, ni är alla redo för ett skifte, ni har tillräckligt med erfarenhet för att bygga upp er värld till ett rike av kärleksfullt ljus. Mycket ljus lyser nu överallt på Jorden och förståelsen och empatin för varandra är nu en dominerande kraft bland olika befolkningar runt om i världen.
Stå kvar i ert ljus och låt kärleken dominera era hjärtan så att själen kan leda er hem igen till det rike av ljus och kärlek som ni en gång lämnade för att förkovra er själ.
Stor kärlek
Ishvara
No photo description available.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *