Ivo av Vega via Sharon Stewart, 9 juni 2020

Ivo av Vega via Sharon Stewart, 9 juni 2020

Ivo: Ni har ett val om hur ni ser på aktuella händelser på er planet. Stora framsteg har gjorts för 3 av världens största ekonomier (länder): USA, Ryssland och Kina. Rysslands uppstigning började år sedan, naturligtvis när östra Tyskland befriades, järnridåns länderna blev oberoende och Sovjetunionen blev nerdimensionerat till vad som nu är Ryssland. De har gått igenom mycken övergång.

Med Kina handlar det om att frigöra Hongkong och Tibet. De är i händerna på det kommunistiska Illuminati för tillfället.

När det gäller USA är det nära NESARA-följsamhet. Politiken utkämpas på statlig nivå kontra delstater och dessa delstater kommer att falla och bli följsamma.

För den enskilde, du bor i ditt land av en anledning. Du har alltid tillfört ljus till det här landet, du har varit en del av dess kollektiva karma under din livstid.

Nu har ni valet, som ni alltid haft, om hur ni vill se på vad som händer. Många av er är mer aktiverade i era högre chakran, så ni har mer information tillgänglig för er att guida er att se ert lands framsteg på vilken nivå ni vill se.

Nivå 1 – den fysiska nivån – detta är en nivå som saknar känslor och intellekt, men det finns ändå några som fortsätter att se livet på denna nivå, med tankar på endast de fysiska omständigheter som kan drabba dem. Till exempel, den person som fruktar bara förlust av egendom, men anser inte förlusten av familj eller vänner i något händelseförlopp av betydelse.

Jag: Detta låter lite konstigt men det låter också som vissa människor jag känner. Jag vet att även min far var mer bekymrad över bilen efter olyckan jag kom in i istället för mig och hur jag mådde.
Ivo: Och detta är min poäng, min kärlek. När man förtränger känslor och intellektet är strikt kontrollerat genom tankekontroll, detta är hur en människa kommer att svara på den lägsta nivån: materiellt.

Jag: Intressant.

Ivo: Nivå 2: Känslomässigt. Detta gäller naturligtvis den andra chakrat. Medan man känslomässigt överväger de omständigheter man ser, kan responsen vara hur detta skulle påverka landet som helhet känslomässigt, eller hur ens känslor slits sönder genom att se vad de ser.

Nivå 3 – Intellektuellt. Detta relaterar till att se omständigheter med ett rent genomtänkt perspektiv, inte med tanke på de känslomässiga konsekvenserna eller kanske till och med de fysiska konsekvenserna av aktuella händelser i ditt land. Detta framstår som ganska ”torrt” och känslolöst. Och ni kommer att märka att många uttalanden från era ledare uttrycker det intellektuella svaret. Detta är ett tecken på hur er värld styrs: intellektuellt.

Jag: Ja, jag kan relatera till det också. Genomtänkt med perspektiv på vad som komma skall, även ur intellektuell synvinkel.

Så då, Ivo, vad händer när hjärtat öppnas för att ta hänsyn till rådande omständigheter?

Ivo: Ah, ja. Detta förändrar allt eftersom hjärtat är säte för det högre perspektivet. När högre perspektiv beaktas snarare än lägre fysiska, känslomässiga och intellektuella perspektiv, indikerar detta själens inblandning i jordiska frågor, vilket är målet för uppstigningen. Ni är i den fjärde dimensionen och många arbetar med frågor om hjärtat i ett försök att hålla den öppen för att alltid erhålla själsbaserade energier och att hålla den borta från den lägre domänen av intellektet, känslor och material / fysiskt perspektiv.
När hjärtat öppnas, är själen ansluten.

När man har ett hjärtbaserat perspektiv, då att se demonstranterna, plundringarna och svaren från era ledare, kommer hjärtat att se den kärlek som ligger bakom alla beteenden och deras svar. Hjärtat hos de upprorsmakare som omfamnade poliserna när de knäböjde inför dem och bad dem: ”Gå med oss”, ”Följ med oss!” Det här är hjärta. Det här är själ. Polismännens själar och de protesterandes själar som förenas. Detta har sällan hänt förut. Men ni är i en högre dimension nu.

När demonstranterna skyddade den ensamma polismannen från andra demonstranter. När demonstranterna pekade ut Antifa folket, när tegelstenarna fotograferades och spreds över sociala medier – detta är hjärta. Detta är hjärtat som säger åt dig att inte falla för dessa tricks. Det är inte sinnet. Era lägre sinnen är mycket kontrollerade – ditt hjärta och högre sinnen är det inte. De ser tydligt. Det tredje ögat ser tydligt.

Level 5 – strup chakrat. Detta är yttrandechakrat, och det finns många i era sociala medier som helt enkelt syftar till att sprida sanningen. Detta är hals chakras funktion, som är din själ som sprider sanningen. Det är inte alla som sprider sanningen, och det är inte de människor som har aktiverats av ”svalg chakrat”. Deras avsikt ligger i de nedre chakras, som i bästa fall är obalanserade. Folkets själ visas nu. Ja, de rider. De köper vapen för att skydda sina hem och sina familjer. Det är rädsla.
Nu kan man frukta eller inte frukta. Som jag har påpekat för Sharon så många gånger tidigare (jag: LOL), hur du väljer att reagera anger vad du kommer att uppleva. Hur många människor som har upplevt att ta sig ur sängen till ett problem, och sedan bestämde man att det skulle bli en dålig dag. Och situationen förvärrades när dagen förvärrades. Du skapar det här. Du är rädd för att ha en dålig dag.
När ni kommer ur sängen för att se att hunden har ätit ert toffel över natten och ni säger, ”Det kommer att bli en dålig dag!” ni ordnade för dig själv det. Istället för att säga, ”Jag har tillräckligt med pengar för att köpa nya tofflor,” eller ”Jag är glad att hunden njöt över natten, jag sov mycket bra också” eller ”Jag älskar min hund. Ibland gör han saker jag inte gillar, men jag älskar honom och kan aldrig tänka på att leva utan honom, så vad är en toffel?” Ni tittar på vad ni kallar det dåliga och ni fokuserar på att skapa mer.

Samma sak händer nu. Kollektivt fokuserar många på det dåliga, och ja, media följer genom att sätta det på TV (rädsla porr), och så skapar ni fler problem än nödvändigt. Kabalen vet att den har er uppmärksamhet med Antifa-krigarna, så de kommer att lägga ut mer där ute. Detta är baktändning på grund av medborgare reportrar som visar att detta görs och varnar andra.

De som vet måste varna dem som är okunniga.

Emellertid, alla fungerar på sin egen dominerande chakra nivå, vissa med visdoms själ och andra utan.
Ni är ett kollektiv. Ni har förmågan att lugna andra inom kollektivet genom att infundera lugnande energier i ert kollektiva omedvetna. Det finns gruppkallelser till meditationer att göra just detta, och vid bästa tider inom månens och galaktiska cykler för att öka effektiviteten.

Hur vill du se ditt liv?

På den fysiska nivån där du oroar dig för förstörelsen av ditt hus?

På den känslomässiga nivå där du fruktar att ditt liv kommer att oåterkalleligen förändras och du kommer att lida smärta?

På den intellektuella nivå där du står tillbaka för att dra slutsatser som saknar hela bilden?

På hjärtats nivå där du ser kärleken utbyts mellan parter som annars skulle ha varit krigande?

På halsnivå där du uttrycker sanningen och avslöjar bedrägerierna? Du sprider ordet som en kärlekshandling för människorna i ditt land och er värld.

På den tredje ögats nivå där du ser allt tydligt ur ett själsperspektiv? Och på så sätt är du inte rädd och behöver därför inte locka till dig några motgångar för dig själv eller din familj. Du håller ett högre ljus inom kollektivet för att stödja dem som fortfarande lär sig.

På kron chakra nivå där du ser konsekvenserna av detta krig mot resten av universum och medvetandet. Där du ser helheten av EN återföras till er planet, eftersom du ser människor enas, med överseende av småproblem för att ena ert land och återställa freden. Du ser resten av universum arbeta med dig för att återställa Edens enhet till jorden igen.

I detta perspektiv är ni oantastliga. Men ni kom till jorden, så ni kom för att ge tillbaka, för att hålla ihop medvetandet i väntan på den dag då ni kan släppa det igen, och det kommer inte att brytas i bitar.
Ni kom för att vara limmet, ni kom att vara de som håller den högre vibrationen för att hjälpa dem som inte gör det.

Detta är ett fjärde dimensionellt perspektiv på kriget som pågår på er planet nu.

Det finns många metafysiska konsekvenser för själen, monaden och hela medvetandet. Det finns inga fiender. Den enda verkligheten är kärlek. Allt som inte är av kärlek var aldrig verkligt, sålunda borde det aldrig fruktas .

Allt är för lärande. Allt för undervisningen. Allt för de kärleksfulla.

Jag: Tack Ivo.

Ivo: Min kärlek, du är min enda partner för evigt. Vi är Ett.

www.sharonandivo.weebly.com

 

Översättning: Mats

Ivo of Vega via Sharon Stewart, June 9th, 2020


Youtube: SharonandIvoofVega

Du gillar kanske också...