Ivo från Vega med Sanat Kumara via Sharon Stewart, 18 april 2021

Ivo från Vega med Sanat Kumara via Sharon Stewart

18 april 2021

Ivo: Er värld tror att det är föräldrarna som formar ens personlighet. Det gör de inte. Själen skapar det lägre sinnet, personligheten, och föräldrarnas ansvar är att få ut det som finns inneboende i barnens sinne och hjälpa dem att använda det i sammanhanget av barnets tidiga miljö.

Orsaken till att ni känner att ni har otillfredsställda behov är att vårdgivare har missbrukat sin makt över barnet. Det kan vara lärare, barnvakter, syskon, församlingsmedlemmar, likväl som föräldrar och andra. Att det finns ”Mörka Modern” och ”Tyrann” tankekontrollsprogram riktade mot era lägre sinnen, i en patriarkalisk värld, är orsaken till att man i livstid efter livstid känner sig otillräcklig och att man inte fått sina behov tillfredsställda.

Det enda känslomässiga behov ni har är att förkroppsliga er själ på Jorden. Ni har fysiska behov, det inkluderar mat och att bli omhållen, accepterad av andra jordlingar, men det ni har på jorden nu är många människor som har brutna själsförbindelser, så känslan av att ”vara hel” fortsätter att undgå dem.

Så ni söker. Ni tittar i det yttre efter det som ni är. Det finns inte där. Ni måste vända på sten efter sten för att kunna förstå att ingenting under den stenen kommer att säga er vem ni är. Bara ni kan göra det.

Det är upp till vårdgivaren att inte skada barnets förbindelse till själen. Olyckligtvis görs detta (skadande) i stor skala nu, särskilt eftersom ni inte förstår livets natur och föräldraskap. Dessa är egentligen inte otillfredsställda behov ni lidit av utan mer likt själssår.

Ja, det finns en förväntan att ni ska leva i en kärleksfull familjekrets; det är det som härrör från era liv som Plejadier, Veganier eller ännu högre dimensionella varelser. När det inte händer har man kvar bara den sanna läraren: själen.

När själen fortsätter lida av skändligheter och misshandel i vårdgivarens händer, bryts den. Många av er har brutna själar och försöker återfå bitarna. Sättet att göra det är att heala det ursprungliga såret. Det görs genom att fortsätta utsätta sig för samma typ av misshandel, och genom att lära sig att reagera annorlunda på misshandeln, kärleksfullare mot er själva och misshandlaren, healar ni såret.

När ni fortsätter att se ned på dem som misshandlat er, har ni bara gjort halva arbetet. Naturligtvis är ni fortfarande rädda för personen eller typen av person. Förlåtelse är viktigt för att själen ska kunna lappas ihop. Det beror på att ni måste höja er frekvens till själsnivå för att kunna återfå de avbrutna bitarna och återansluta själen till era lägre frekvenser igen. Bara kärlek kan hela. Hat förstör.

Många av er har upplevt en hatisk första livsupplevelse. Och i er tur fortsätter ni att hata andra, av okunskap. Att fortsätta göra det håller själen på avstånd. Att lära sig att älska andra och sig själv, oavsett omständigheter, är målet.

Vi inser att det på jorden finns mycket att göra i detta avseende, men ni har inte lidit mer än er själ kan hantera. Dock går många av er genom dagen kämpande med förlåtelse när överlämnandet av den till er själ, ert Kristus-själv, ert Guds-själv eller Gud skulle vara mer hjälpsamt för er. Ni behöver inte göra allt detta arbete alldeles själva. Ni har hjälp. Och ni kan säga till den delen av er som inte vet hur man gör, var snäll och låt dem hjälpa med att heala eller instruera er vidare.

Ja, det finns en Universell Lag om Överlämnande. Den lyder som följer:

”Att överlämna sig betyder inte att man höjer upp händerna och viftar med en vit flagga. Det är inte ett nederlag, att ge upp eller att misslyckas. Att överlämna sig är att vara klok. Det är klokt att acceptera flödet av livsenergi istället för att göra motstånd mot det. Att överlämna sig är att acceptera ”Det som är nu” ovillkorligt och att ge upp, utan några som helst reservationer, allt inre motstånd mot ”Det som är nu”.

Genom att göra ett medvetet val i den stunden, och att i varje närvarande ögonblick av nu till fullo acceptera att det nuvarande ögonblicket är som det ska vara, då är ni, genom att överlämna er till denna vetskap, mycket kraftfullare än ni någonsin kunnat tro. Genom att inte döma det närvarande nu-ögonblicket, men genom att acceptera det och inte bjuda något motstånd till det som är nu, visar ni enorm tro på Gud och andra Osedda Entiteter. Detta låter er vara i ett tillstånd av nåd, lätt flöde och upplysning.

Om saker uppfattas som ”goda” eller ”dåliga” är inte viktigt i detta tillstånd av nåd. Saker är vad de är och så småningom sker allt till det bästa. Ni kan i sanning släppa taget och låta Gud råda – men försäkra er om att ni ror bort från stenarna! Genom att överlämna er till ”det som är nu”, i detta tillstånd av nådefullt överlämnande, kan ni tydligt se vad som behöver göras, och genom att göra en sak i taget, steg för steg, centimeter för centimeter, ögonblick för ögonblick, som det illustreras i Lagen om Process, åstadkommer ni det som måste göras, i ert överlämnade tillstånd. Den energi som frisläpps i ett överlämnat tillstånd är en kraftfull, helande energi. Denna energi driver på ert helande, er tillväxt och utveckling. Överlämna er för att upptäcka hur kraftfulla Ni Verkligen Är.

Vilket är en god poäng: Flödet. Livet flödar. Livet flödar alltid mot helande och förlåtelse. När ni inte kan göra så, ligger ni utanför flödet. Be om hjälp för komma in i flödet igen.

Livet flödar ”uppåt” i frekvens, inte nedåt. Det kräver faktiskt mycket energi att hålla en planet i negativa omständigheter. Den energi som tas till det är livsenergin hos alla på jorden. Så ni håller er själva nere.

Om ni bryter det greppet på er energi befriar ni er själva och ni hjälper till att befria det mänskliga kollektivet på jorden.

När ni väljer kärlek före hat, när ni väljer tacksamhet före klagan, när ni väljer visdom före okunskap, när ni väljer mod före rädsla … vinner ni. Och ni vinner för alla på jorden också.

Vi inser att livet på jorden kräver mod. Speciellt nu, speciellt när skynket dras undan för att avslöja demonerna bakom. Jorden går genom en kollektiv process med att konfrontera sina rädslor; de rädslor som de som bor där har hjälpt till att skapa. Den kommer att gå genom denna process under en längre tid. Nya illdåd kommer att påläggas dem som fortfarande är rädda medan de som inte är det blir befriade.

Jag: Det här är inte Ivo. Jag märker att han släpper in någon i kanaliseringen. Han har gjort det de sista dagarna.

Vem är du, delare av denna sanning och kunskap?

Sanat Kumara: Jag är Sanat Kumara, Planetär Logos för Jorden. Visdomens Herre, älskare av alla som behagar denna planet.

Jag: Aha! Tänkte bara fråga. Ivo tar in andra och kanaliserar ny information genom mig.

Sanat Kumara: Får jag fortsätta?

Jag: Naturligtvis! Jag vill bara se hur du ser ut. Åh. Ok. Jag har sett din bild förut.

Sanat Kumara: Jag lyser på er varje dag med er sol. Jag är det Ljus som översvämmar denna planet nu.

Jag: Ni skulle känna mitt hjärtchakra. Hans energi är underbar. Ok, fortsätt.

Sanat Kumara: I denna tid av kanske mörker före gryningen, kommer ert folk att lära sig. De måste lära sig, annars dö. Den forntida visdomen måste komma tillbaka i era hjärtan; den måste förkroppsligas inom er igen. Ni måste återansluta er till själen. Detta kommer att läras er igen, då jorden åter tar en central plats i universum för att återkräva hennes plats som en lysande stjärna i universum.

Varje dag lär ni er. Nu ser ni att ingen information kommer till er. Så ni lär er. Lär er tillit och tålamod. Lär er att hålla era hjärtan öppna, att lita på dem med makt, och att ha tålamod och vänta på vägledning. Detta är en så viktig lektion. Borta är dagarna av grinigt impulsivt beslutsfattande för så många. Att tänka utan hjärta.

Hjärtat tar sin plats i förgrunden för denna rörelse nu. Ni blir lärda. Ni blir lärda lektioner ni kanske inte ens inser att ni lär er. Med varje steg, med allt som avslöjas, med varje reaktion på omständigheter ni ställs inför, lär ni er att förkroppsliga Kristus. Sakta, steg för steg, minns ni vem ni verkligen är.

Jag är Sanat Kumara, och jag lämnar er nu med en välsignelse och med en försäkran från alla dem av högre hjärtan att vi vakar över er, älskar er och leder er i kärlek.

Jag: Tack Ivo. Det var underbart!

 

 

Översättning: Markku

You may also like...