Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 21februari, 2020

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jord Elementalerna, Fae Äldsterna, Änglarna och Ärkeänglarna som kallas Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha detta tillfälle att tala med er i dag.

Idag svarar vi återigen på en fråga från en läsare, som skriver:

”Jag är uppriktigt sagt lite bekymrad och frustrerad över den växande gruppen som kallar sig ”Ljusarbetare” eller ”Ljus Krigare” (det låter så trevligt för det egoistiska sinnet – sätt den fjädern på hatten). Jag hoppas att det här inte låter som en nedsättande attack men så många etiketterar sig med detta nya begrepp, och ändå går de runt och agerar ganska mycket i det ”normala” 3D beteendet. Vilket ibland är att ljuga och manipulera i vardagliga angelägenheter, i tjänande av sig själva. De tänker kanske att om ingen ser eller vet så skadar det ingen. Men det gör det – det skadar den som gör det mest. Det kommer inte att sväva i de högre dimensionerna. Det är inte bara att göra en god gärning här och där eller göra inlägg för att hjälpa koalorna i Australien. Det är att undersöka varje handling, varje ögonblick, varje dag, och fråga, ”Vem tjänar jag?”  Det är också mer än bara yttre fokus. Det måste börja med ett mycket djupt inre arbete; ädelt arbete. Det är att höja sin egen vibration, och det är inte bara persikor och grädde. Möta sitt ego, är verkligen hela arbetet; Att känna och föra sig själv, i linje med insikten om att vi inte är våra etiketter som vi har blivit så bekväma med, är det svåraste att göra. Men helt avgörande, för att komma med i den nya högre jorden. Men när vi gör det… Wow, vilken värld att leva i!

Jag skulle gärna höra vad Kollektivet har att kommentera detta.”

Kollektivet: Du har rätt, kära en, att många har tagit på sig etiketten Ljusarbetare, Ljusbärare, Ljuskrigare och liknande termer, vilka ändå bara har ett minimalt intresse för en djupgående andlig resa.

Eller de är nöjda med att låta den resan ”hända” dem snarare än att vidta faktiska åtgärder för att leva och anta den resan av helande, upptäckter och uppvaknande.

Många kommer att leta efter identiteter när de går igenom livet, vare sig sociala, professionella, familjära, kulturella, andliga, eller på annat sätt.

Detta är vanligt bland människor, som så länge har fått lära sig att dessa associationer och etiketter är tillräckliga som ett samhällsliv, för att uppfylla vissa roller är allt som behövs för att ”komma någonstans” i ett område i livet eller ett annat.

Men som du säger, detta är inte samma sak som en resa där det finns självreflektion, inre förverkligande av områden som inte har uppmärksammats, och som ropar efter helande och uppvaknande.

Och ändå – det är väldigt viktigt att låta var och en vara ansvarig för sin egen tillväxtväg.

Du befriar andra att hitta sin väg när du beviljar dem deras ”schema”, deras tillväxttakt kan mycket väl skilja sig från din egen.

Och du befriar dig själv när du inser att andras ord och handlingar inte behöver ge besvikelse, behöver inte vara en stötesten som förstör någons dag, eller sviker dem.

Var medveten om att det inte finns något behov av att ens märka, utom snabbt och i förbigående, var andra är på vägen.

Det är så att många bara har identifierat sig med Ljusarbetar-fenomenet på ett instinktivt sätt – de vet knappast varför de har ställt upp på vissa idéer och insikter, men av någon anledning genljuder dessa idéer och energier med dem på en djup nivå.

Och ofta finns det fickor av motstånd, av ego-sinne, som du säger, eftersom det motsätter sig dessa nya idéer, eller försöker modifiera dem till ett slags ny religion eller social grupp, för att använda idéer av äldre, mer välbekanta vägar.

Som det händer, ego-sinnet anser då ofta att ”Detta nya trossystem jag har är överlägsen alla andra.”

Därifrån antas religionsparadigmet, inte bara inom vänstra hjärnans sinne, utan inom personens personlighet och eteriska energier.

Då blir det en fråga om ”att vara rätt” i varje diskussion om vad som händer i världen, betonande ens utsikter som prioriterade åsikter och det sanna perspektivet och visionen, samtidigt som man fortfarande lever från ego och personligheten, som människor har lärt sig att göra i årtusenden.

Vad är annorlunda med den här tiden du lever i nu, är att miljontals kommer att inse att ego-sinne, personlighet och kulturella och familjära utbildningar är inte de allenarådande och slutgiltiga stöttepelare de har låtsats vara så länge.

De inser att de gamla formerna av snäva tankar och orienteringar leder till ökande fragmentering av tänkande och ande, och ökad separatism bland människor och nationer.

Men tiden för separatism är länge förbi nu, som du antyder i din kommentarer, kära en.

De flesta förstår detta nu, på ett eller annat sätt, eftersom de inser tyst att dualitet har haft sin dag.

Och ändå – vad man ska göra med dem som påstår sig vara på eller att representera en högre väg, men ändå erbjuder ord och handlingar av en som helt enkelt har valt en annan färg att bära, medans själva personen som bär dessa färger har förändrats mycket lite?

Vi skulle säga, gör ingenting.

Förstå att alla är på en väg som kommer att väcka dem antingen mycket snabbt, mycket långsamt, eller i någon medeltakt mellan de två.

Denna takt är inte för någon annan person att fundera på eller bli stressad av.

För vissa kan takten i en persons väg av tillväxt verka lite långsam för deras önskemål.

Men de mer fullt utvecklade är mer avslappnade i sina attityder, och dömer inte någon för var de är för närvarande.

När du själv gräver allt djupare till att lita på att Allt Är Gott, att Kärlek är centrum för alla former av helande, expansion och uppvaknande, och uttalar dessa vackra vibrationer med din närvaro – när du lever på ett sätt som visar din speciella charm, ditt lugn och inre frid – det kommer inte att finnas en person som möter dig som inte känner av effekterna av den mäktiga och kraftfulla vibrationen.

För att göra detta krävs helande av de delar av ditt inre liv som fortfarande genljuder med smärta, övergivenhet och besvikelse – något som många miljoner har mycket att göra med nu.

Och ändå, även när du kommer dit, kommer inte alla du möter att fira din helhet, ditt kraftfulla inre Ljus.

De har utbildats för att undvika Ljuset, särskilt om det kallar dem till något högre än ego-sinnet.

Men när de inser att du inte dömer dem – ett ovanligt ögonblick bland människor!— kommer de att notera din Gudomlighets Närvaro, och på något sätt, på något tyst och vackert sätt, kommer det att förändra dem.

Det är allt, kära en.

Håll upp ditt ljus, och låt det vara okej att vissa andra ännu inte har hittat sitt.

Er närvaro kommer att påminna dem om det som världen i stort har förmanat dem att glömma, livstid efter livstid, århundrade efter århundrade.

Särskilt nu när det är deras tid att Vakna!

Att kasta bort bojorna av det förflutna och egot, att släppa den gamla paradigmen, att älska de som fastnat och alla oheliga platser, att äntligen se ovälkomna störningar i medvetande och energi.

Tiden är Nu (den enda tiden som någonsin funnits)!

Och ja, de kommer att Se er, liksom vi alla Ser er alla, mina kära en’are, och ert fenomenala, Jordskiftande Ljus, träda fram på denna tidslinje för att assistera i er planets Uppstigning.

Du har satt din fot på vägen – du behöver inte blicka tillbaka. Du är fri.

 
Namaste, vänner!
Vi är med er, alltid.

.

Upphovsrätt 2020, Caroline Oceana Ryan

Översättning:  Mats

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

https://sananda.website/the-collective-of-guides-via-caroline-oceana-ryan-february-21-2020/

Du gillar kanske också...