Ivo från Vega via Sharon Stewart, 24 februari 2021

 

Ivo från Vega via Sharon Stewart

”Loosh” – Negativ Emotionell Energi

den 24 februari 2021

Ha! Jag kollar på gårdagens video och den har 111 tummar upp och en tumme ner. 11:11. Ja, tack så mycket för den påminnelsen!

Negativ Emotionell Energi

”Jag har tänkt på ’loosh’, negativ emotionell energi, vad den är, hur den blir manipulerad och skapad och konsumerad av de mörka. Jag tror inte att människor verkligen förstår hur genomträngande detta är i verkligheten, i livet på den här planeten.”

Jag: Det finns en kommentar från en vän med förfrågan om att vi ska kanalisera om detta ämne. Vi har rört vid det i flera videos men hej, Ivo, låt oss få det ’laddat och klart’, ge alla raka svar på vad negativ emotionell energi är och vilken inverkan den har på vår värld. Och javisst, laddat och klart hänvisar till vapen men det är något som jag i mitt sinne snappar upp och jag tänker att det är coolt, mot mitt bättre vetande. Det är konflikten hos själen i motsats till egot och just nu måste egot ha sina små grejer. Det här kommer troligen att gå samma väg som dodo-fågeln, men just nu gör det sitt jobb: skapar en inre konflikt inom mig. Jag funderar ut att om man har en inre konflikt, så klarar man sig rätt bra, för det är ens själ och ens ego som försöker få herraväldet över det uttryck som man utgör. Vad som är bättre är att ge själen fullständig kontroll. Så varför råder där då en konflikt? Konflikter skapar negativ emotionell energi.

Allt verkar skapa negativ emotionell energi, förutom oförbehållsam kärlek.

Ivo: Mycket bra, min älskade. Jag ska förklara vad negativ emotionell energi är.

All energi är levande. All energi vibrerar vid en frekvens. Energi är liv och energin stöttar livet och livet använder sig av energi. När ni äter mat, så äter ni energi. Nåväl, förutom där ni äter död föda, såsom kött, då äter ni substanser med låg energi, i själva verket förruttnande substanser. Men era nerkylningsprocesser och era konserveringsprocesser upprätthåller detta kött tillräckligt länge för att ni ska hinna inta det.

I de lägre dimensionerna behöver allt fysiskt liv energi för att upprätthålla sig självt. Era fysiska kroppar har en alltför låg vibrationsfrekvens för att leva utan föda. Trots det faktum att de skapas av själen, så kräver de försörjning av planeten på vilken ni lever.

En av anledningarna till att ni behöver äta så mycket som ni gör, är att även ni blir ätna av, så att säga. Ja, många av er, förutom de som regelbundet utför underhållsarbete, används såsom en källa till föda. Er energi är en källa till föda för många parasiterande varelser inuti er och utanför er. Men, för ämnets skull, så ska vi fokusera på de som är synliga för flera av er, som bor utanför era fysiska kroppar.

Allt mänskligt liv har förmågan att skapa och vi kan ladda upp energi med våra tankar och emotioner. Vi är elektromagnetiska. Det emotionella fältet är magnetiskt och tankens mentala fält är elektriskt. Det mentala fältet är vad vi sänder ut i etern, det magnetiska fältet är vad vi drar till oss från etern. Därmed är livet ett utbyte. Ett utbyte av elektromagnetisk energi. Och ni är katalysatorn för detta utbyte.

Jag: Wow, Ivo, här utmanas min kunskap från klass 11 i vetenskap.

Ivo: Precis som den ska, min älskade. Jag är här för att utmana allting som ni alla tror på.

Så vi ska se på detta från det elektromagnetiska ställningstagandet av vad ni sänder ut och vad ni drar till er.

De som har tagit över er värld förstår detta gällande människan. De förstår hur ni skapar och hur ni kan ladda energi till vilken frekvens ni önskar. De vet mer om människan på den här planeten nu än vad många av människorna som bor här gör. Så de skapar och de använder sedan er okunskap till sin fördel.

I vetenskapsklassen under elfte skolåret, som var biologi min kära, talade då läraren om för dig att du är en elektromagnetisk varelse som är kapabel till att ladda energi och attrahera vad den behöver till sig själv?

Jag: Nix. Han gav mig 90% på en biologitentamen och var verkligt överraskad över att jag klarade provet så bra. Sedan kom hans fru på mig när jag rökte på toaletten, men jag tror inte att hon berättade det för honom, så mitt betyg påverkades inte. Förresten, gott folk, eftersom vi här håller på att bli verkligt detaljerade, så kanske det här kommer att bli en video i två delar. Vi får se.

Ivo: En 16-årings bekymmer.

Jag: Jag hade fler bekymmer på den tiden och de var också av en biologisk natur. LOL.

Ivo: Akne och killar i skolan. Javisst.

Du är ett biologiskt underverk. Alla människor är det. Till och med i det fysiska livets lägre frekvenser, så attraherar ni och laddar fortfarande energi för att passa er själva. Men det har ni inte blivit lärda.

Jag: Mr McKenzie, aja baja.

Ivo: Han visste inte heller, min kära. Era biologer är medvetna om att hjärtat, hjärnan och nervsystemet drivs av elektricitet, men den magnetiska aspekten i era kroppar är inte välbekant. Det beror på att det inte är kroppen som är magnetisk – det är sinnet. De tror fortfarande att era sinnen finns i er hjärna, att ni tänker med era hjärnor! Era hjärnprocesser får input från de olika dimensionella fälten som utgör era ljuskroppar, men i och för sig är det som era datorer – det sker inte så mycket utan er input. Det kommer att fortsätta fungera och det kommer att fortsätta bearbetas minimalt, men det verkliga jobbet sker när människan använder tangentbordet eller andra anordningar för input. Hjärnan är likadan. Den bearbetar livsenergi för att hålla er vid liv, hålla i gång ert hjärta osv.

Jag: Åh, som en koma.

Ivo: Tidvis, ja, en koma är en mänsklig kropp där det omedelbara medvetandet har lämnat den. Det har fortfarande en koppling till de högre sfärerna som kan hålla den vid liv, men där finns inga hjärn-impulser från ljuskroppens olika nivåer vilka motsvarar chakrana. Så hjärnan fungerar, men bara tillräckligt för att hålla kroppen vid liv. När silversträngen mellan medvetandet och kroppen bryts av, så dör kroppen. Tills själen kan göra detta, kommer kroppen att hållas vid liv. Medvetandet är ute och gör astralresor under den tiden som medvetandet har lämnat kroppen. Det är fortfarande vid liv och högst sannolikt observerar det kroppen och alla runtomkring den, de sörjande.

Era kontrollhavare vet såklart vem en människa är och vad ni är kapabla till. Så de har fifflat med tredje ögat, till exempel, och taggat och implanterat många av era dimensionella fält till att bete sig på sätt som håller er antingen omedvetna, eller i ett negativt tillstånd. Bry er inte om vad de har gjort med ert DNA, fysiskt och på kvantnivå.

Varför vill de ha er i ett negativt tillstånd och omedvetna om detta faktum?

För att detta är den frekvens vid vilken de vibrerar, en mycket låg frekvens. Och anledningen till att de har denna låga frekvens är att de har ramlat bort från själsmatrisen och inte längre har en direkt koppling till gudskällan. De är inte en aspekt av Gud, med andra ord. Så på grund av sin låga frekvens, så har de ett sätt att leva som ni kallar ondska, vilket (på engelska) är den omvända stavningen för ordet leva (live-evil), vilket inte är slumpmässigt.

På grund av att de inte har en direkt koppling till en källa med bränsle, såsom ni har, så är de till naturen parasitiska – de kräver andras bränsle för att hålla i gång sig själva. De kan inte leva om de inte stjäl bränsle från andra varelser med sina egna bränslekällor som existerar på själsmatrisen.

Dessa varelser har gjort många saker för att få till sig de bränslekällor som de behöver för att leva vidare. För en del, så har det skördat själarna hos många jordbor och de håller dessa fångna, vilka får agera som batterier för att ge bränsle till deras datorer, deras mekaniska föremål, hela deras system med vilket de håller er fängslade.

De har skarvat ihop era inkarnerade själar för att kunna leva som parasiter i samma kropp.

Men den sak som vi ska fokusera på är faktumet att negativ emotionell energi skapas.

Som jag nämnde så är ni elektriska projektorer. Med era tankar projicerar ni elektricitet genom etern – er mentala kropp, som harmoniserar med tredje chakrat, gör detta. Det tredje chakrat handlar även om er personliga kraft. Så den kraft som ni normalt skulle ha, som ni skulle projicera ut genom detta chakra, till exempel, till etern, har blivit reducerad till en nivå som dessa demoniska varelser vilka har kidnappat er för sitt eget bruk, kan leva av. Av denna anledning så är det viktigt att fortgående balansera chakrana på nytt. Att inte göra det innebär att chakrana kommer att glida ut ur balans och börja sända ut negativ energi till världen, och sålunda mata ”loosh”, negativ emotionell energi, till de här negativa entiteterna och dra till sig en hel del av det som ni kallar ”otur” tillbaka till er, som om livet var så slumpmässigt. Livet är inte slumpmässigt, inte alls. Det tredje chakrat sänder ut maktlös energi, hjärtchakrat sänder ut hat, rotchakrat sänder ut rädsla.

Jag: Vad drar de sig då till sig?

Ivo: Ett antal saker, min kära. Hjärtchakrat skulle kunna attrahera en hatare, sakralchakrat, när emotionerna är nedstängda – för det har att göra med emotionell energi, sexuell energi och skapande, kan dra till sig någon som är pervers.

Jag: Ingen av dessa hitåt!

Ivo: Håll dina chakran balanserade.

Jag: Jag har en bra CD för att balansera chakran av Layne Redmond. Ni kan få den på Amazon och jag gör en förkortad version av sektionerna 4 och 5. Jag lägger en länk i kommentarerna.

Så det är som om våra chakran talade till resten av världen och i stället för att nynna på en trevlig melodi, så uttrycker de hat, ilska, rädsla och attraherar detta tillbaka.

Ivo: Ja. Med ett undantag. De som är av en alltför hög frekvens för dessa negativa entiteter, likt du själv. Din höga energi förminskar dem, till och med förintar dem. Dessa människor attraherar demoner för att försöka hålla er frekvens nere, att sänka den på nytt och att få er under kontroll. Och vi talar mer om detta undePersonlig konflikt’. Så ljusarbetaren med en hög frekvens kämpar ständigt mot negativa entiteter, vilka försöker reducera deras frekvens. Och detta kan se ut på en otalig mängd sätt.

Jag: Ja, berätta för mig om det!

Ivo: De negativa entiteter som vi talar om är förkroppsligade, samt entiteter utan kropp. De som befinner sig i en kropp har generellt sin egen bränslekälla i namnet av den person vars kropp de har övertagit, men de som är utan kropp har det inte. De är parasiter hos vem som helst och alla lever i ert system.

På samma sätt som ni föredrar att era simbassänger ska vara inställda på 78 grader Fahrenheit (25,5 grader Celsius), så föredrar dessa negativa entiteter att deras bränsle ska vara vid en viss frekvens, och den är vad ni kallar negativ.

På samma sätt som ni föredrar era måltider uppvärmda, era sallader kalla, så föredrar dessa entiteter att deras energi ska laddas negativt, för det ställer sig även i linje med deras personliga smak.

Det här är varför ni ser så många saker som ni anser vara dåliga som äger rum på er planet. För dessa entiteter håller på med sina tricks, förstår du. Deras överlevnad beror på det.

För att få sin mat upphettad på det sättet som de vill ha det, för att de ska få sitt energibränsle levererat på beställning, så måste de manipulera er, människorna av Ljus, till att göra dåliga saker. De måste manipulera er till att skada er själva och andra, de måste manipulera er till att leva med saker som är av en lägre standard än de som andra människor i galaxen åtnjuter.

Till exempel, ert flygande. Era flygplan ramlar regelbundet ner från himlen och sänder mängder av människor till en hemsk eldfylld död. När detta inträffar, så står dessa negativa ätare av negativ emotionell energi redo med kniv och gaffel, i väntan på att få njuta av den starka skräckfyllda energin hos stackars döende själar som är fångna i en cigarrformad likkista som störtar till marken. Andra galaktiska utomjordingar skulle aldrig stå för något av detta: Ifall de ska resa, så blir det med hög frekvens och hög säkerhet.

Det här är varför era regeringsinstanser täcker upp så många av dessa olyckor, det är varför storföretagen har överenskommelser med regeringen att göra det och det är varför så mycket pengar betalas ut till de överlevande familjerna. Så detta kommer att fortgå. Det är varför. Dessa negativa entiteter styr er värld och de behöver en bränslekälla, så de manipulerar er. Pengar betyder ingenting för dem. Det verkliga livsbränslet är negativ emotionell energi och behovet att fortsätta få er att skapa den är deras främsta prioritet, för annars skulle de inte överleva.

Och i dessa fall, är ”ett mänskligt misstag” så ofta syndabocken. Tror du att det är av en slump, min kära? Nu kommer alla som kliver på flygplan att frukta de två människorna som flyger planet, för ”den mänskliga misstaget” har så ofta fått ett plan att störta. Bristfällig utbildning nämns oftast inte som problemet, och varför tror du att de är dåligt utbildade? Samt fås att arbeta så långa arbetsdagar? För att det ska finnas fler störtade flygplan, min älskade. Ni tror att det är pengarna som får er värld att ’snurra’. Så är det inte. Pengar är ett medel för att uppnå ett mål – att få mer negativ emotionell energi. Energi är den verkliga valutan på er planet och ju mer negativ den är, desto mer kommer ni att ge bränsle till dem som livnär sig på den och gör dem starkare.

Varför läggs inte tillräckligt med pengar in i dessa industrier för att göra dem säkrare? För om de var säkrare, så skulle det finnas en mindre mängd fruktan. De vill inte ha er i det tillståndet. De vill att ni ska vara rädda. Så de på pyramidens topp skummar igenom alla överskott på tillgångar för att säkerställa att era liv är rädslobaserade. Detta är hur de gör det. De bryr sig inte lika mycket om att vara rika som att vara vid liv och deras föda är er rädsla och ert hat.

Ni hålls i okunskap om denna agenda och ni hålls i okunskap om hur ni ska befria er värld från den här agendan. Ni får bara tillräckligt berättat för er att ni kommer att fortsätta ha ”olyckor” när naturen hos många av era ”olyckor” är helt avsiktliga. Allt det görs för att mata dessa demoner sin ”loosh”. Vem i sina sinnens fulla bruk skulle flyga efter att personer i regeringens instanser allmänt har förkunnat att flyget är en ”industri för gravstenar”? Varför är detta ens acceptabelt? På grund av den negativa emotionella energi som produceras genom den här industrin, och återigen, inte förvånande, så är denna industri vital för att uppnå finansiell vinst och stöd för ens personliga ekonomi. Ni måste göra det. Det är allt avsiktligt, min kära. Förslavande till pengar skapar ”loosh”.

Tacksamt nog så har de galaktiska och universella krafterna ingripit för att reducera deras existens och deras inflytande på planeten Terra. Och vi har för avsikt att krascha ert ekonomiska system.

Med detta i sinnet, varför tror du att ni har så många krig? Livskraftiga unga män sänds till sin död? De som kräver ”loosh” av rädsla, hat och hemlängtan väntar i beredskap på att dessa unga män ska dö. Vissa fäster sig vid dessa män när deras energi är låg. När energin är så rädslofylld att dessa entiteter kan låsa fast sig och fortsätta med att sänka denna mans frekvens. Vad händer då? Jag sade att ni är ett energiutbyte. Ni lägger ut energi genom era tankar, men ni drar även till er liknande energi genom era emotioner. När denna emotion är så rädd för att dö, vad tror du den här mannen kommer att attrahera? Någon som ska döda honom, det är vad han drar till sig.

Entiteterna har en bra dag när ni befinner er i krig! De fäster sig inte vid de trygga männen och kvinnorna. De tar fäste vid dem som fruktar och vem skulle inte vara rädd under dessa omständigheter, i synnerhet eftersom era världsledare, era Churchills, era Hitlers, och era generaler såsom MacArthur, Nimitz och Yamamoto själva är förkroppsligade demoner, och leder människolammen till slakt.

Allting görs på er planet för att hålla den negativa emotionella energin flödande. Dessa demoniska varelser livnär sig på er energi. Och de vill att ni ska ladda den negativt, med rädsla och med frustration, hat, ilska och skam, så de har skapat en omgivning för er att leva i som exakt uppnår detta – och ni har blivit lurade till att tänka att denna toxiska värld är den sanna omgivningen för en människa. Krig är motsatsen till det normala mänskliga tillståndet av fred.

Se nu när USA:s globalistiska ledare skrider till handling. Hur många krig kommer att påbörjas? Nu är Iran efter en fortsättning på en kärnvapenöverenskommelse. Varför tror du att det är så? För att skrämma er alla, för att skapa negativ emotionell energi.

Om ni alla slutade upp med att vara rädda, så skulle det inte finnas något liv för dessa demoner. Inget överhuvudtaget. De skulle alla dö för att ni är deras källa till föda.

Sedan finns det pengar. Så många som arbetar för så lite i en tid av inflationspriser. Detta skapar en brist. Brist är en annan facett i den globala planen för att skapa negativ emotionell energi. Brist är motsatsen till det normala mänskliga tillståndet av överflöd.

Det råder sjukdom, den globala viruspandemin. Nu går människorna inte förbi varandra i affärerna, för de fruktar att vara mindre än två meter ifrån en annan människa. Detta är en enorm skapare av ”loosh”.

Allting är avsiktligt. Allt. ”Loosh” är det som får världen att snurra. Sjukdom är motsatsen till det normala mänskliga tillståndet av hälsa och balans.

Ert sätt att lämna denna Matris är att börja vibrera vid högre frekvenser. Detta skapar inte negativ emotionell energi, men ni kommer att attackeras för att sänka er frekvens. Var inte rädda. Det är vad de vill av er.

Förstå att ingen negativ tanke är naturlig för er. De är alla implanterade, eller manipulerade till ert medvetande genom varelser som livnär sig på er energi.

De av er som på natten vaknar skrikande, ni blir attackerade på det astrala planet för att sänka er frekvens. Dessa parasiter håller nu på att bli desperata för de inser att deras slut är nära.

Det finns era nyheter som nu kallas ”Rädsloporr”, vilket skapar negativa emotionella reaktioner, delvis för att ni tittar på skrämmande händelser och delvis för att man ljuger för er. Och era TV-program, de ljuger alla eller så har de ”dramer” som ert adrenalin reagerar på i rädsla. Har ni lagt märke till ökningen av våldsamma filmer, skräckfilmer och konfliktfyllda filmer under de senaste tiotals åren? Allt detta är för att skapa ”loosh”.

Det finns det förorenade tillståndet av luften som ni andas, vattnet ni dricker och soporna på marken. Detta är deras önskade livsstil, denna nivå av korruption, de vet emellertid att ni inte kommer att trivas i en sådan atmosfär som fortsättningsvis får er att producera negativ emotionell energi, så de fortsätter med att tvinga er att skapa den. Utomjordingarna bor inte på osunda planeter. Planeterna befinner sig i balans och likaså utomjordingarna på dem. Och vi skapar inte negativ emotionell energi.

Vi ser att politikerna framkallar ilska hos sina åhörare genom att säga att andra politiker borde få stryk och de hyllar bråkmakarna som har plundrat flera av era städer. Detta är allt för att skapa ”loosh”. Kärlek till det negativa är hat i en tunn förklädnad.

Detta är världsscenen som vi talar om. Nåväl, låt oss gå in på det individuella området av samverkan.

Jag: Detta kan bli en video i 3 delar. LOL.

Ivo: Låt det så bli, min kära.

 

MELLANMÄNSKLIGA KONFLIKTER

Ivo: Hur skapas ”loosh” inom mellanmänsklig samverkan?

Hur många barn har missbrukats? Hur många kvinnor har blivit våldtagna? Hur många män har arbetat och kämpat på sina arbetsplatser? Hur många relationer är i sanning monogama?

Hur många människor har haft underkända betyg i skolan? Har man någonsin övervägt att låta alla få godkänt och sedan låta barnen välja de kurser som de är bra på, i stället för att misslyckas med dem i vissa ämnen men förvänta sig att de ska fortsätta lära sig? Inte?

Det är dualitetens natur att positivt och negativt sam-existerar. Och ni alla har fri vilja att välja vilken polaritet ni vill stiga upp igenom, bärande i sinnet att negativitet endast kan höjas till den sjätte dimensionen.

Er planet har emellertid tagits över av varelser som behövde en bränslekälla. Och de har skapat ett system för er alla, som håller er fängslade i frekvenser av lägre vibration och de använder sig av era elektro-magnetiska förmågor. Detta har de gjort så att de skulle kunna leva, men ni existerar bara och ni inser det inte ens.

De har begränsat er kraft genom att ljuga för er och hindra er från att få veta sanningen.

Som Sharon har nämnt, så var hennes familj ett mikrokosmos i Matrisens makro-kosmos. I hennes mellanmänskliga relationer, så spelades Matrisens värderingar av försvagande, makt över andra, girighet, själviskhet, lögner, vrede, avundsjuka, stolthet, ansvarslöshet, skuldbeläggande, kontroll, manipulerande, attackerande, aggression och mer, ut mellan hennes familjemedlemmar. Och detta fortgår överallt i denna värld.

Hur reagerar ni när någon skriker åt er? Ni blir arg, högst sannolikt. Därtill, som vi har berättat för er, så är de betingade reaktioner som ni upplever efter stimuli som dessa, endast inlärda reaktioner och de kan läras bort. Varför skulle de glömmas bort? För en respons av en högre frekvens skulle inte skapa negativ emotionell energi! En respons av en högre frekvens skulle koppla bort er från Matrisens kontrollsystem, det är varför!

När ni ser en bilolycka tvärs över gatan, hur reagerar ni? Ni chockas och mår dåligt för personernas skull. Ni kanske känner medlidande, vilket också är en reaktion av låg frekvens vilket skapar negativ emotionell energi. Ja.

När ni gör slut i en relation, vad händer? Ni upplever generellt många negativa emotioner: ni är upprörd, harmsen, känner er sviken, förbryllad, känner er bedövad, känner hat … varför tror ni att så många relationer bryts vid denna låga frekvens? För ni befinner er inte vid er normala frekvens, faktiskt långt mycket lägre. Och när en brytning meddelas, så attraherar detta de demoniska entiteterna som gör sitt bästa för att elda på hatets brasa mellan de bägge parterna, för att de i kväll ska få äta rostbiff i stället för en hamburgare. Ni blir manipulerade. Hela tiden. Varje dag. Dessa är entiteter som livnär sig på era emotioner! Ge dem matsmältningsbesvär. Sänd samtliga kärlek, i synnerhet till dem som ni uppger att är era fiender!

Ni får berättat för er att döden ska vara en tid för sörjande. Varför? Själen har befriats och är på väg till nya strävanden. Javisst, ni känner förlusten hos dem som lämnas. För hur lång tid kommer de att lämnas? Ifall ni var kapabla till det, så skulle ni förstå att de som har dött bara har lämnat sina fysiska kroppar bakom sig, de har inte helt och hållet förintats och om ni var kapabla till det så skulle ni fortfarande kunna samverka med dem. Varför tror ni att detta har undanhållits er? Varför tror ni att detta trick har spelats för er? För den negativa emotionella energin, det är varför.

När någon dör, be om att de ska få vila i frid och släpp dem med kärlek. Kärlek är er enda frihet. Utför sedan ert skuggarbete och förstå att de som stannar kvar i sörjande för sina förlorade nära och kära inte utför sitt arbete. Det är möjligt att gå vidare.

 

ENERGIVAMPYRER

Energivampyren är en varelse som är född i världar av låg frekvens där demoner härjar. Denna olyckliga varelse står sig själv nära för att bli avskild från gudskällan. Ja, verkligen.

Energivampyren existerar genom att fylla på sig själv på samma sätt som de osynliga demonerna gör – genom att stjäla energi från dem som har en bättre koppling till gudskällan. Högre-dimensionella attraherar ofta dessa människor och behöver vara mycket uppmärksamma på vem som stjäl deras energi.

Hur görs detta på planeten Jorden? Uppenbarligen genom att replikera samma beteenden som demonerna ingjuter inom er genom ert system, samt genom att stanna kvar på en frekvens av låg nivå.

Sharon och jag har skrivit artiklar om Energivampyrer och vi har lagt märke till flera beteenden som är typiska för era system för Makt Över Andra, för övertygelser i vilka energivampyrerna frossar, för att stjäla er energi. När ni känner att er goda vibration sjunker till en låg frekvens, med andra ord när ni går från att vara glad till att bli arg, när ni går från att känna er positiv till att känna skuld, när ni går från att känna er fridfull till att skämmas, när ni går från att känna er väl till mods till att må dåligt, så är ni utlämnade till en energivampyr.

Ni behöver inte stå i kontakt med en annan person – energivampyrerna kan via strängarna haka på er energikropp och ta energi närhelst de känner behovet. Det är varför det är ett bra energi-underhåll att rensa strängarna dagligen. Ifall ansiktet hos någon som ni inte tänker på plötsligt dyker upp i ert inre öga, så kan ni mycket väl vara offer för deras energistöld. Detta kan vara er ljuskropp som varnar er om att man håller på fifflar med den. Varför skulle den inte varna er när er livsenergi blir utarmad? Döden kanske inte är nära förestående, men en förlängd stöld av er energi av flera vampyrer kan leda och har lett till att ett liv har upphört.

Samtliga människor är förenade med energisträngar. I världar där samverkan alltid är kärleksfull och positiv, är detta inget problem. På Terra, där energin är låg och människorna behöver stjäla energi bara för att hållas vid liv, så är energistölder ett problem.

På samma sätt som ni upplever att det inte finns tillräckligt med pengar, så upplever ni också undermedvetet att det inte finns tillräckligt med energi.

Anledningen till att energivampyrerna existerar är för att deras demoniska bihang dränerar dem på energi och får dem att bege sig ut för att jaga efter mer. Ja, demoniska. Inte särdeles trevligt, Sharon.

Dessa demoniska bihang kan helt enkelt viljemässigt växla värdar. De har vanligen ingen benägenhet att stanna hos den ena eller den andra personen, fastän de är kända för att stanna hos vissa familjer och dessa familjer har manipulerats alltigenom århundraden till att tillhandahålla den bästa födan för sina parasitiska gäster som möjligt. Sharons familj var ett sådant fall.

Jag: Jag kunde se min mors ögon senare i livet. De var mycket suddiga, inte alls väldigt klara. Gnistan var på väg bort. Under hela sitt liv agerade hon värd för min fars vampyrism av hennes energi. Saken är att hon sade att han inte var hemsk när hon gifte sig med honom, men han blev senare värre, blev alltmer våldsam och det berodde troligtvis på att hennes egen energi höll på att tömmas. Ju fler barn hon fick och livets ansvarsområden hopade sig på någon som var emotionellt oförmögen att hantera dem, desto mer blev hon uttömd och desto värre blev han, och han blev alltmer tyrannisk för att extrahera energi från sin familj. Ja, jag växte upp i ett hem med energivampyrer. Till hans heder, så vände sig min far till andlighet när han var runt 40 år gammal.

Ivo: Energivampyrer gör allt de förmår för att skapa negativa reaktioner hos andra. Det är det sätt på vilket de suger ut låg-frekvent energi från er för att livnära sina egna parasiter. De flesta människor blir utnyttjade för detta ändamål. Undantagen är de som fullständigt har befriat sig från bihangen, vilkas energi är av en frekvens av femte-dimensionell enhet, vilka utför ett gott energi-underhåll och vilka bekräftar sig själva gentemot andra som strävar efter att manipulera och kontrollera dem. De skyddar sin energi från stöld.

Om någon kontrollerar dig, gör att du är rädd för dem, så är du med en vampyr. Denna vampyr har bihang som kräver detta för sin näringskälla, så de kommer ”inte bara en vacker dag att sluta upp med det”. Så sluta hoppas på detta. Det är förnekelse.

Om någon ljuger för dig för att få fördelar, om någon manipulerar dig för att få dig att känna dig skyldig, om någon smickrar dig, så gör de detta för att få energi. Hur kan någon få din energi när de smickrar dig? De försöker få dig att känna dig obekväm, och det fungerar.

Jag: Åh, jag bara håller med dem.

Ivo: Och det får dem inte att få priset, min kära. Du ger inte bort energi när du vägrar att känna dig ovärdig deras beröm.

De flesta människor är tillräckligt omedvetna om sitt beteende för att låta detta fortgå. Se Sharons lista på ’365 Värdelösa Beteenden’ på vår webbsida för att visa er hur ni utövar vampyrism och drar energi från andra och hur er egen energi hålls låg av era egna bihang.

Jag: Barry Littleton har en hel del information på sin kanal om negativa bihang, hur man rensar negativa bihang, rensar negativ energi i kroppen och mer, så jag lägger ut en länk nedan.

Ivo: Betänksamheten hos en gudsmedveten varelse står generellt inte att finna på Jorden på grund av det faktum att er energi, er livsenergi, ständigt undermineras från er.

Besatthet är verkligt. Detta är en besatthet gentemot en mänsklig värd av en virulent energivarelse som önskar få fullständig kontroll över värden. Beteendet kallas inhumant och det är för att den övertagande entiteten till sin natur inte är mänsklig.

De flesta människorna är i viss utsträckning besatta. Från barndomen och framåt söker dessa vampyriska entiteter dem som är oförmögna att slåss emot dem, för att hemsöka och manipulera för att få sitt bränsle. Ju mer emotionellt skadad värden är, desto bättre är värden för dessa entiteter. I och med att den lömska dysfunktionaliteten hos Matris-livet börjar göra intryck på det lilla barnets själ, så kommer själen antingen att klyvas eller på annat sätt själv visa tecken på dysfunktion, och sålunda försvaga ljuskroppen för att göra det möjligt för parasiter att träda in. Skuggarbete måste utföras för att rätta till osunt tänkande och osunda emotioner, samt för att på nytt integrera en kluven själ. Ofta integreras en högre koppling på nytt med detta arbete; själen kan återfinnas i de delar av er själv som ni förkastar för att passa in i denna värld.

Som ni ser utifrån tillståndet i er värld just nu, så är detta problem HEJDLÖST. Jag kan inte underskatta det omedelbara behovet av att Jordens människor skrider till handling. Dessa är den sanna fienden för livet på Jorden och vad som sker på er planet är bara en manifestation av deras manipulerande och ert fasthållande vid deras patologiska trossystem.

Negativ emotionell energi skapas på en global, samhälls-, mellanmänsklig och personlig nivå för er alla. Allt ni behöver göra är att sluta upp med att mata djävulen, genom att vägra köpa tanken på att negativitet är normalt för er. Det är det inte. Negativitet kan läras bort.

Era negativa trossystem, ert negativa sätt att samverka, er benägenhet att attackera andra, er övertygelse om separation, er tro på att om ni skadar någon annan så kommer ni inte att skadas, är alla felaktiga. Jag sade att människan är en elektromagnetisk energi som drar till sig detsamma som den ger ut, så att skada någon annan är att ytterst även skada er själv. Livet strävar efter balans och det gör det inom er. Demonerna strävar efter att rubba balansen för att det är deras natur och det sätt på vilket anskaffar sin energi från er.

Faktumet är att era samhällsstrukturer är skapade för att möjliggöra existensen för energivampyren och tömmandet av energi genom dess stöld! Era samhällen är skapade på strukturer som möjliggör denna vampyrism av era energier och de leds av de största vampyrerna själva!

Förstå också att om du är förbunden med dem vilkas liv åtföljs av svårigheter, så beror det på att de blir manipulerade för ”loosh”. Din energisträng till dem blir växlaren för negativ emotionell energi mot din goda energi när dessa upprörda människor kommer till dig för tröst. Ni befinner er i en 3-vägs-samverkan: mellan dig, personen och deras demoniska bihang som manipulerar dem för att komma åt dig. Var mycket försiktig gällande alla som du ständigt hjälper och säkerställ att klippa av strängarna efteråt.

 

ENERGI-OFFRET

Det finns något sådant som ett energi-offer. Detta är den person som förhåller sig till livet främst som ett offer, för denna person har fått så mycket energi stulen från sig och är så försvagad att man börjar se detta som ett sätt att uppleva livet. För att sluta vara ett energi-offer, så måste man skapa sunda gränser, sluta upp med att associera sig med energivampyrer, lämna sociala medier, lära sig att vara självsäker och att utöva ett gott energimässigt underhållsarbete.

Energi-offret är ofta av hög frekvens och måste lära sig att stå i sin kraft. Det är också gynnsamt att spendera tillräckligt mycket tid i ensamhet så att ni lär er vilken er normala energinivå är, och sedan kan ni förstå att all minskning från denna baslinje är en indikation på att något är på tok. Misstänk ett fulspel ifall normala behov av tillräckligt med sömn, tillräckligt med mat och vatten och tillräckligt med återhämtning inte är problemet.

Förstå att tvångsmässiga tankar och fokus på vad som är fel och vad som saknas betyder att ni blir manipulerade för ”loosh”. Ta detta och korrigera problemet, så kan ni inte längre manipuleras.

 

PERSONLIGA KONFLIKTER

På denna sista nivå av försvagande, ska vi diskutera det sätt på vilket människan samverkar med till större delen osynliga negativa entiteter.

Ni inser inte omfattningen av att ni påverkas av demoniska bihang. Ert DNA har omgestaltats för att göra er mottagliga för deras attacker, för att göra er mottagliga för förlängda tillstånd av negativitet, för att hålla hela er värld nertryckt. Detta har ägt rum över successiva generationer, med bemäktigande av dessa entiteter som har ökat och människans makt har minskat genom successiva livstider. Nu strävar de efter att få fullständig kontroll i formen av globalist-agendan 2030, men de kommer inte att få det.

Som vi har sagt, så är allt som ni ser framför er konstruerat för att hålla er nertryckta och för att ni ska förblöda er energi. Anledningen till att ni inte tror på att det sker är för att ni inte kan se dem som gör det, de som livnär sig på er. Ni tror vad era fysiska ögon visar er, men de ser nu mer, de börjar se Jordens sanna verklighet och de ser dessa entiteter och andra aspekter av verkligheten som behöver avslöjas för massorna.

Allt som ni upplever är av samma anledning; för att hålla er förblödande er energi. Vissa av er har vidtagit åtgärder för att säkerställa suveränitet över era kroppar och er rätt till att inte bereda rum för någon entitet förutom er själ.

Många av er blir attackerade nattetid, för att skapa rädsla inom er under dagen. På natten känner ett fåtal av er fruktan, för ni har era fullständiga mänskliga förmågor, men dagtid har ni det inte. Därför hittar det sin väg in i ert dagliga liv i formen av mardrömmar. Sharon har haft dem så mycket att hon inte kunde sova i flera timmar efteråt, men nu när hon har större kraft, så har hon inte haft så många. När hon drömmer en mardröm, så somnar hon om, och utlovar hämnd. Hon stoppar dessa inkräktare från att bråka med henne på dagen. Sharon skyddar sig själv.

Vi har diskuterat planetariska nivåer, samhällsnivåer, mellanmänskliga nivåer och nu finns där nivåer för den personliga kampen. Om ni tittar på era kamper, var verkar de komma ifrån? Om det är kamper med pengar, så kommer detta från samhällsnivån, kanske till och med den globala nivån. Om det är ett gräl med en vän eller granne, så manipulerar entiteter er bägge två för att skapa negativ emotionell energi mellan er.

Entiteter attackerar under dagen eller nattetid. När ni känner att ert humör plötsligt ändras, så skulle det kunna vara så att en entitet har kommit för att kalla på en medalj. Att plötsligt känna sig trött är också ett tecken.

Om ni har fallit för Matrisens lögn och har problem med pengar, problem med brist, så kommer dessa uppskattas genom ert energifält och manipuleras för att skapa ”loosh” för era bihang.

Ifall ni tror på politikens lögner och att andra ledare måste hatas, så kommer ni att placera er framför TV:n och hata alla dem som är av annan åsikt än ni. Av samma anledning är sociala media riggat: för att skapa negativ emotionell energi. Sharon kallar det ”djävulens lekplats”.

Jag: Och jag har skrivit om några av de overkliga upplevelserna som jag också har haft gällande det. Försök administrera en ljusarbetargrupp. Jösses!

Ivo: När ni tror på de negativa principerna i livet på Jorden, vilka har skapats för att hålla negativa entiteter vid liv, så kommer ni att manipuleras till att se och reagera på allt fler av dem, för att livnära deras flock. Titta nu, eftersom den politiska scenen bara är en hop lögner. Helt och hållet. Detta beror på att de är desperata för att få föda. När ni vänder er till Ljuset svälter detta ut deras massor och de dör bort. Vi hanterar dem också genom att avlägsna dem från de tredje- och fjärde-dimensionella planen, så de är nu i desperat behov av ytterligare ”loosh”.

Vad ni tar för givet i livet, såsom trötthet, skulle kunna vara ett tecken på att ni utnyttjas för att skapa negativ emotionell energi. En del människor upplever fysiskt spökande, de ser varelser i hemmet eller upplever händelser som verkar vara malplacerade för det fysiska livet. Detta beror på att ni tror era ögon, återigen. Tänk hur många platser på er Jord som sägs vara hemsökta av spöken och tänk sedan på hur många fler gånger detta sker utan er vetskap. Detta är hur de föredrar att ha det.

De fruktar er. Naturen hos dem som genljuder med rädsla är att även de är rädda. De fruktar er makt och de fruktar det faktum att om de blev upptäckta, så skulle ni göra er av med dem.

Vad de gör – och Sharon har en bild av detta fångad med sin kamera, som kan se mer av er verklighet än vad era ögon förmår göra – är att de sitter i ert aurafält och försöker ”trycka på era knappar” som ni kallar det. De studerar er, de vet tillräckligt mycket om er som skulle kunna uppröra er och därför lägger de tankar i ert lägre sinne som är avsedda att skapa konflikt eller manipulera er till att göra något som ni inte vill göra, till exempel.

Jag: Jag har hört att de ber mig korsa vägen med inkommande trafik. Jag har hört att de har sagt hur ful Ivo är och jag bara vet att jag aldrig skulle tänka något sådant. Så ibland kan jag höra dem.

Ivo: Vilket är en bra poäng, min älskade, för de som har större klarhörande än klarseende, så kan ni använda dessa extra-sinnen till att klura ut dem. Vissa kan helt enkelt förnimma deras närvaro.

I slutändan, så är sättet att hantera dem att vägra bli upprörd. Detta är möjligt att göra. Ju mer upprörd ni verkar bli, desto fler av dem drar ni till er. Ju högre frekvens ni består av, återigen, desto fler av dem attraherar ni. Om ni är empatisk och utsatt för humörsvängningar genom dessa sätt, så drar de också fördel av detta. Vägra bli upprörd och de kommer inte att ha något att göra med er. Om de inte kan få en måltid, så drar de vidare.

Vägra också att ha att göra med människor av lägre-dimensionell energi. Dessa människor drar dem mycket gärna till sig.

Jag: Jag tror att vissa människor är portaler för dem. Det är som om de är så negativa att de viftar med en flagga och bjuder in dem att ansluta sig till dem.

Ivo: De färdas dit var de kan få sin ”loosh”, min kära. Genom att vägra vara negativ, kommer de inte att få något av dig. Det betyder att ha god självkontroll. Att förstå att dåligt humör inte ens är ditt från början är viktigt. De kan manipulera dig till att sänka din frekvens och sedan ge ut denna energi genom dina tankar och detta gör de regelbundet.

Har du någonsin haft en ”dålig dag”? Nåväl, varför tror du att det var så? Den ena saken efter den andra bara inträffade. Du kunde inte stoppa det.

Har du någonsin tänkt att energin blev dålig närhelst Moster Myrtle kom till huset? Varför tror du att det är så? Det är inte Moster Myrtle, domedagsmostern, lika mycket som det är att hon måste få använda sitt inflytande så att hon ska kunna skapa negativ emotionell energi. Och hon kommer sannolikt att lämna en eller två av sina osynliga vänner hos dig som en avskedsgåva, så rensa huset med rökelse och sänd vitt ljus för att rena luften när hon ger sig av. All negativ energi är en näringskälla för dem.

Negativa entiteter älskar negativ energi. Om ert hem är fullt av det, så kommer ni att få oinbjudna gäster som sätter i gång saker mellan er och andra, för att få sig en måltid.

Jag: Låter som den sista platsen jag skulle bo på. Jag har hittat fler spöken här men det senaste stället jag bodde på var verkligt dåligt.

Ivo: Ja. Det var det. Jag är glad att du flyttade.

Bihang letar efter hål i ert aurafält. Dessa hål är skapade av ohealade trauman. Heala era trauman.

Ytterligare, som en övning i att hantera energi, blicka bakåt genom ert liv till tider då ni befann er på energimässigt väldigt höga punkter. Eller när ni mediterade och er energi var hög. Jämför dessa med era dagliga omständigheter och se hur de utfaller i jämförelse.

Jag: Åh, Gud. LOL. Då är denna plats dålig! Jag åkte till Bodensjön i Bayern år 1992 och jag stod där i snön och tittade på en andfamilj som simmade på rad. Det var salighet! Det var lugnt och fridfullt och jag stod där med en annan kvinna, vi sade inget, vi bara njöt av den fantastiska energin. Det var otroligt. Det andra stället där energin är hög är Mohawk dansen. Wow, jag har närvarat två gånger precis i närheten av var jag bor. Jag gillar att gå dit för energin är fantastisk. Jag tycker också om platser med blommor och fåglar som sjunger. De har hög energi.

Ivo: Och du ser, dessa är smarta fåglar. De färdas inte dit var energin är låg.

Jag: Så följ fåglarna.

Ivo: Exakt.

Jag: Och för den resterande tiden … nåväl … det är rätt så konstant. Och det känns inte som en sjö i bergen, det är säkert.

Jag: Så du har dessa som jämförelser. Kom nu ihåg en plats eller en situation där du befann dig var energin var mycket dålig.

Jag: Nåväl, mitt barndomshem. När man vet vem som var hemma, så var det värre. Den sista gången jag åkte dit när vi sålde stället, började jag få en panikattack och var tvungen att komma ut. Jag har varit på platser som också ger mig fullständigt kalla kårar. Jag har ett rum i min källare här som jag inte ens går in i.

Jag vet att jag kan känna energin av människor och där finns vissa som är behagliga och andra som är mycket obehagliga.

Ivo: Så då borde du använda detta som en mätare på huruvida du ska engagera dig i en person eller inte, min kära. Vilket ni alla borde göra. Bli uppmärksamma på platser och människor med hög och låg energi. Förstå att människor har lägre energi för att de är negativa och är värdar för parasiter.

Sänd dem en stråle av vit ljusenergi och dra vidare. Engagera er inte i negativa människor. Stå i er egen höga energi som ett beskydd. Och fortsätt heala er.

Jag: Då så, tack för detta, Ivo. Jag tror vi fick hela saken klar i en tagning. Jag ska lägga upp det här på en sida på vår webbplats och sedan klippa det till tre videos. Jag ska också lägga in det i sektionen med artiklarna på webbsidan.

Ivo: För tittaren skulle jag vilja säga att detta är mycket väl värt att utforska ifall ni vill besegra systemet. Er ljuskropp förnimmer energi, det är en fråga om att tona in sig till vad den talar om för er och hur den gör det. Det finns olika sätt att förnimma energi. Sharon till exempel, säger: ”Ugh!” och ryggar tillbaka inför en extremt negativ person eller energi. Ni får en känsla av förebådande, eller rädsla kommer över er. Avfärda inte era sinnen, de är mycket viktiga när ni lär er att navigera i den värld som ni lever i och med att kullkasta er undervärld och dess toxiska invånare.

Jag: Tack, Ivo. Det finns människor online som mer på djupet erbjuder information om hur man förnimmer information. Jag skulle gissa att Barry Littletons Youtube-kanal verkar vara en bra källa. Värt att utforska. Åh, där har vi det igen, detta är sida 11 av 11. 11:11 igen! Tack för den påminnelsen.

Ivo: Min kära, nu ska vi sluta. Det här har varit en bra övning och jag tackar Sitara väldigt vänligt för hennes underbara förslag.

Jag: Jag också! Puss, Puss!

 

NOTER:

Bra exempel på Energivampyrer: Se på ”Everyone loves Raymond” – mamman är värst men hela familjen är också skyldig.

Se på filmen ”Office Space”, chefens karaktär med kaffekoppen och glasögonen, Bill Lumbergh, är en bra energivampyr och sedan har ni revolten hos de nertryckta offren i filmens intrig.

All in the Family – Archie Bunker – om ni kan stå ut med att titta på den showen, han är en energivampyr och Edith är offret såväl som alla andra.

Det finns fler, men det är dessa som jag kommer att tänka på.

 

”LOOSH” DEL 4

Jag vill bara skapa en överblick over de videos som vi gjorde om ”Loosh”, Ivo. Jag tror att det finns vissa punkter som behöver belysas och det har ännu inte blivit gjort.

Först av allt, så kanske människor inte inser detta, men vi är alla inkopplade i ett system. Detta system drivs av en A.I. Dator som föreställer sig själv som en gud, och i kraften av det faktum att verkligheten är skapad av våra tre lägre chakran manipulerade av teknologi för hjärnkontroll. Genmodifierad föda, Roundup, processade pizzor, uppdelningen av sex och kärlek, samt mer, såväl som helt enkelt mikrovågor och andra vågor av hjärntvätt, det här är varför ni inte vet vem ni är, varför ni placerades på denna Jord och vad ni ska utföra här. Men detta är varför ens föräldrar talar om för en att man ska gå och skaffa sig ett jobb när man är 16 och ge sig ut och tjäna lite pengar. Där har ni det. Välkommen till Matrisen. Ingripande i er kontakt med ert inre själv och ett fokus på yttre lärande, med starka budskap om att det inte existerar något annat och att vi redan vet allting. Det är varför ni inte vet vilka ni är och det är varför ni skapar negativ emotionell energi.

Du tror inte på att du skapar negativ emotionell energi? Varför? För att du är en trevlig person? Trevliga människor är också skapare av ”loosh”, för trevliga människor känner sig obehagliga till mods när de befinner sig runt aggressiva eller bestämda människor. Trevliga människor är ofta offer och offret är så uppskrämt att denna rädsla utstrålas från dem som negativ emotionell energi. Vilka drar trevliga människor till sig? Ibland andra trevliga människor, men ofta mobbare och plågoandar. Det är för att samhället triangulerar och motsatser dras till varandra. Trevliga människor attraherar också demoniska entiteter som viskar saker och ting till dem och gör dem räddare.

Ingen undantas. Ingen. De riktar sig in på alla på ett sätt som fungerar för dem för att hålla er vibration låg.

Jag tänkte plocka upp manuskriptet från min bok om Ashtar för att slutföra den som pocketbok. Jag har ett kapitel kvar att läsa. Häromkvällen gick jag och lade mig och vaknade upp trött och ur hågen. Och alltsedan dess har jag inte tittat åt boken, den natten blev jag attackerad. De hatar när jag har något att göra med den boken. Medan jag kanaliserade manuskriptet för e-boken släpade jag mig igenom den i ett försök att avsluta den, för jag blev så illa attackerad. Jag fick det gjort hursomhelst. Nåväl, de håller på igen, för de senaste dagarna har varit absolut miserabla för mig.

Jag har stångats med horn alltsedan grannen dog. Jag sade: ”Så snart han går, så går jag, för ni vet att det kommer att bli högljutt” och det är exakt vad som hände, kl 09:15. För ett par dagar sedan flyttade hans barn ut möbler från lägenheten vilket väckte mig, idag var min överordnade där inne och målade med sina stålhättade stövlar på, sedan gick han upp på taket för att rensa bort isen. Det väckte mig också. Jag ska säga er, dessa saker skulle inte ha skett på samma sätt om någon annan hade bott där. Jag vet, jag personifierar deras beteende. Psykologin säger att det här är en kognitiv förvrängning. Det är det inte. Psykologin känner inte till demoniska entiteter och psykologin har aldrig haft grannar med fördunklade ögon heller. Det har jag. Ifall jag inte kan sova ordentligt, så spårar hela dagen ur. Jag spenderar dagen med att kontrollera skadegörelsen, i stället för att gräva ner mig i hoper av arbete som jag vill göra.

Alltsedan dess har jag haft svårigheter med nästan allt annat också. Det är så det går när de har kommit åt en. Hur mår jag, annat än att jag har en smällande blodtryckshuvudvärk. Jag ska hålla mig stark.

Dessa är demoniska attacker. Jag kommer inte att ge efter. Alla på denna Jord har rätten till att ta kommando över sitt eget liv, att inte böja sig under manipulation eller andra former av tvång, synligt eller osynligt, att hålla sitt eget Ljus och att använda det såsom det var ämnat i din överenskommelse med Gud och dig själv. Det kallas fri vilja. Sociala media, dina vänner, dina ovänner, regeringen och flera på den fysiska nivån, reptilier, drakonier och kroppslösa entiteter på den osynliga nivån, finns alla där för att säkerställa att du lever efter deras agenda, inte din egen eller Guds agenda för dig. De vill inte att du utövar din fria vilja.

Ni måste säga nej. Låt ingen ta er från er valda väg. Nu när jag befinner mig på den, så kommer jag med all säkerhet inte att göra det. Jag har en allians med Ivo och Ashtar i synnerhet, och alla utomjordingar ospecifikt, såväl som universella och Jordens mästare och min lojalitet är gentemot dem. Jag vet att Matrisen kommer att göra allt för att antingen ställa sig i vägen för mig eller försöka ta mig bort från min väg och det inkluderar att manipulera andra människor till att utföra deras smutsiga arbete. Dessa människor kommer till mig och försöker distrahera mig, kontrollera mig, manipulera mig – vadsomhelst – för att försöka få mig av min väg. Ivo och Ashtar sitter och övervakar, för att se till att jag hålls på min kurs. Och det gör jag alltid. Jag har klarat alla tester som har kastats på mig och jag fortsätter göra det. Ni måste stå i er kraft.

Ni måste se på ert eget liv på samma sätt. Se på alla ni känner som om de har minst en osynlig manipulerare som försöker hålla dem i linje med Matrisens värderingar med låg energi, låg vibration, lågt självförtroende, ett bristfälligt tankesätt, ett sjukligt tankesätt, vadsomhelst … som vi har diskuterat i videofilmerna.

Alla som kommer till er med en agenda av manipulation eller kontroll, de sabotörer som försöker ta er från er väg av Ljus, kanske inte känner till det faktum att de följer den demoniska agendan och inte befinner sig i er hörna. I själva verket så tror jag att de flesta inte vet. Det spelar fortfarande ingen roll.

Dessa sabotörer kommer att göra vadsomhelst. Likt den lockfågel som jag stötte på tidigt under den tiden jag var administratör för en grupp på Fb. Den personen inledde till en början en ”vänskap” med mig, nåväl varför en unge från Indien skulle välja en gammal dam från Canada för en relation när det ligger tiotals år mellan oss, bara på måfå … han påbörjade till att börja med våra konversationer med Utomjordingar och förde sedan allting bort från den vägen och till vägen för hans musikproduktion. När han fortsättningsvis försökte dominera konversationen, så frågade jag mig själv varför jag tillbringade tid på sociala media med något som inte intresserar mig när jag hade större fiskar att ta hand om. Jag insåg slutligen att han fanns där för att distrahera mig så jag avslutade vår vänskap. Han gjorde detta med avsikt, kände jag, och han fick troligtvis till och med betalt.

Andra är inte så uppmärksamma. Andra agerar som distraktioner för att hålla er ur spel och ni måste stå på er vakt för dem. Jag märkte att varje gång jag började arbeta med något andligt, så avslutade livet mitt arbete, gjorde det nödvändigt att byta lägenhet, någon dök upp med problem som man ville diskutera, en ny pojkvän dök upp, vadsomhelst … något dök alltid upp för att säkerställa att en bok inte blev läst, att mina planer inte gick i lås och att jag inte kunde uppnå min målsättning. Varenda gång. Det är sättet som Matrisen fungerar på och dessa osynliga demoner är en stor del av detta.

Ja jag vet. Jag låter som om jag var galen. Vänta till det stora avslöjandet när Sanningen uppenbaras för er.

I synnerhet om ni utför Ljusarbete så måste ni stå fast vid era åsikter. Misstänk allting, javisst. Jag vet, det är inget trevligt sätt att leva på, men låt oss vara uppriktiga här, den här världen kontrolleras av en grupp negativa utomjordingar och osynliga negativa entiteter som har styrt den, format den och levt på er energi under de senaste tjugosextusen åren, så tro inte att du är ett undantag. Du är här för att ta ner dem, och detta förbittrar dem.

Ifall ni tvivlar på att det skulle kunna vara så här allvarligt, tänk på de människor som har haft hanterare. De har hanterare i MK Ultra-programmet för att vara säkra på att monarken inte ska göra ett misstag. Uppenbarligen är Britney Spears far hennes hanterare. Men för dem av oss som de inte kunde ge en hanterare, får de hålla sig till att använda alla och envar till att blint lyda order. Och det gör de. När ni står fast vid era åsikter, är beslutsamma och inte låter någon annan kontrollera eller manipulera er, så vinner ni. Låt dem göra det, era guider kommer att jobba på att väcka upp er till det faktum att ni har råkat ur kurs och ni behöver rätta till ert agerande.

Ni alla som inte ännu vet vilket ert syfte är, ni är utsatta för detta manipulerande av ert sinne. Det är varför ni inte ännu har vaknat upp till ert syfte, i alla fall en orsak. Tills ni blir motiverade, utför ert skuggarbete och på nytt tar kontakt med ert högre jag, så kommer ni inte att veta. Den intuitiva sidan i ert sinne ligger begravd i er skugga. Var annars skulle den vara när ni bara har använt ert intellekt för att ta er genom livet på Jorden?

Den första gången jag hörde talas om detta var när jag tittade på en video av en ung kille som pratade om att se demoner som hoppade från en person till en annan i köpcentret, och han berättade om Matrisen och hur den fungerar för att distrahera dessa av oss med en agenda.

En del av er är emellertid inget stort hot för de mörka, och kanske när de har tagits bort från planeten så kommer ni inte att behöva uppleva detta. Andra vet hur distraherande livet förefaller vara, men de kanske inte inser allt som ligger bakom allt det och att det faktiskt finns en agenda.

Det tar några dagar att gå igenom stor emotionell och fysisk smärta, att få känna er som om hela världen har ställts mot er, men ni vägrar att ge upp. Det är vad som krävs. För att fortsätta krävs vartenda uns av emotionell styrka ni har. Men ni måste, för ni måste utföra er del.

Jag har en TV-station att starta upp. Och jag måste ta in Ashtar Sharon till er. Det är mitt sista jobb. Ingen kommer att få mig från den vägen och ingen kommer att rubba mig en tum från min väg, någon dag eller natt. Kom ihåg att detta är systemet med makten över andra, och för att besegra det så måste ni ha makten över er själv.

Ivo: Min älskade, du har absolut rätt. Det finns saker som sker vilka du inte ens har nämnt, men hursomhelst så är detta tillräckligt.

Jag: Åh, jag fick omkastningar av tidslinjerna eller att hoppa över tid. Kanske likt att Roger ursprungligen var tänkt att dö i juli men de flyttade det till februari så att de ska kunna få in några hemska nya grannar för mig.

Ivo: Till exempel.

Jag: Jag ska flytta mitt sovrum till främre rummet så att jag ska kunna sova. Jag ska ha min dator där och min soffa, och varje grej i mitt vardagsrum som jag inte använder åker tillbaka in i det bakre sovrummet. På det viset borde jag sova bättre, hoppas jag.

Ivo: Du har dina tillkortakommanden och de drar fördel av detta.

Jag: Jag vet. Jag låter som om jag var galet paranoid, men det är jag inte. Andra människor upplever samma saker. Förstås vill de inte ha Ashtar Sheran på TV!! De kommer inte ens att gilla när jag kanaliserar honom eller publicerar hans bok.

Ivo: Driv igenom det, min kära. Låt ingen själ stå i vägen för dig. Människor inser inte att de blir manipulerade för att skapa negativ emotionell energi, men det blir de. Håll din kurs. Låt ingen ta dig från din väg. Du är så nära nu.

Jag: Det betyder att vi alla är så nära! Vi alla kommer att gynnas av den kärlek dessa utomjordingar kommer att visa oss nu på TV-skärmen!

Ivo: Ja. Det blir underbart. Äntligen får vi återigen förenas över hela er värld.

Jag: Ja, människorna gjorde det denna gång. Inte regeringarna!

Ivo: Jag visste att det var det rätta tillvägagångssättet.

Jag: Tack Ivo.

Ivo: Min kära, i natt kommer du att sova gott, jag lovar.

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

You may also like...