Ivo från Vega via Sharon Stewart 25 mars 2021

 

Ivo från Vega via Sharon Stewart

25 mars 2021

Det är omöjligt att inte bry sig

Ni kan inte, inte bry er.

Ni kan inte, inte känna er inblandade.

Ni kan inte, inte försöka förstå.

Det kan inte, inte påverka er.

Allting påverkar er. Ni påverkas av allt som alla andra gör.

Varför? Därför att vi är alla Ett. Det är därför ni inte bara kan säga, ”Försvinn”, och ignorera det.

Ibland sysslar ni med ytligheter bara som flykt. Ni ser en komedi på youtube. Den har egentligen ingen annan betydelse än att vara ytlig. Gud förbjude att ni ser på någon som George Carlin, för han ger er för mycket att tänka på i sina meddelanden.

Detta är det normala tillståndet hos en mänsklig varelse: väldigt ansluten till andra och djupt tänkande. Föreställ er att ha ett IQ som är tio gånger högre än det vi har här på jorden, det är vad galaktikerna har – ett IQ över 1000. De är också anslutna till så många fler dimensioner än vi är, och är anslutna till alla andras sinnen. Allt man behöver göra är att tänka på dem och linjen är öppen. Jag upplever lite av det med min implantering.

Jag tror, att försöka förstå är normalt. Jag tror, att känna sig involverad om man så vill eller inte, är normalt. Jag tror att omtanke är normalt. Jag tror att de är normala mänskliga tillstånd, inte specifikt bara för empater, utan normala mänskliga tillstånd.

Så här är vi, hyperkänsliga, påverkade av allt, i en värld av lidande. Du förstår vart det här är på väg, eller hur?

Ivo: Min kära, du har rätt. Det är det sanna tillståndet för det mänskliga sinnet. De av oss som befinner oss i en högre dimension kan också återuppleva upplevelser som andra människor haft, så empatiska är vi.

Jag: Så om jag hade en viss upplevelse när jag var barn så kan du bara kalla på den och återuppleva den som om du var jag?

Ivo: Ja. Så då förstår du varför jag känner dig så väl. Jag har levt genom dessa upplevelser med dig, och kan kalla på dem i första person-nivå närhelst jag behöver lära mig mer för att kunna hjälpa dig.

Jag: Intressant.

Ivo: Och ja, ni bor på en planet med människor som antingen har undertryckt den eller som inte har denna förmåga alls, och med det menar jag dem med reptilskt DNA – de saknar kapacitet för empati. Det har sagts er att alla människor har skapats lika – det är en direkt lögn. Det finns vissa som har fötts ur enhetsmedvetande och andra som fötts ur lägre medvetande. Det finns en del som är övervägande mänskliga och andra som är övervägande reptilska eller någon annan typ av utomjording, vare de positiva eller negativa.

Ni har så många böcker som handlar om hur ni ska interagera med andra på er planet. De bästa böckerna är de som handlar om att sätta gränser. Ni kan inte utgå från att alla andra har samma syn på livet som ni har: att de är välvilliga till sin natur, att de har alla andras bästa i sinnet, att de är kärleksfulla och omtänksamma.

Några av er har lärt er den hårda vägen, genom mycket lidande, att dessa saker inte är sanna. Ni har lärt er att det finns vad man kan kalla mänskliga avvikelser i första hand. Det sägs er att alla människor skapats lika. Jag skulle säga att ni åter har serverats uppenbara lögner, och det bästa sättet att uppträda i era liv på jorden är att först utforska vilken typ av människor ni är involverade med.

Det är uppenbart att människor inte behandlas lika på er planet. Alla borde ha samma rättigheter förutsatt att de också respekterar andras rättigheter. Men ni är inte lika, ni har faktiskt, tillsammans med jordlingars själar, själar från många delar av galaxen inkarnerade på er planet, så det finns ett kollektiv av energier det är svårt att föreställa sig, alla på en och samma planet. Lägg till det att ni alla avskräcks från att komma överens, och ni får den nuvarande situationen på planeten jorden.

Kom ihåg, och vi kommer med en annan video om det, att ni är en humanoid, inte en människa. Ni är en biologisk kombination, en hybrid av reptil och människa. Ni har bådas karaktäristika, det är en fråga om vilken av dem som fått näring under er livstid.

Det finns de som fötts som människor med mänskliga föräldrar med positiv polaritet, som har närt era positiva kärleksfulla karaktäristika. Ni kanske inte ser på våra videor.

Jag: LOL

Ivo: Det finns de som är mänskliga som har mänskliga föräldrar med negativ polaritet, sådana som Sharon, och ni är nog intresserade av våra videor, då ni haft många utmaningar att övervinna. Dessa familjer kan vara starkt manipulerade av Matrisen, som hennes var.

Det finns människor som fötts med antingen den ena eller med båda föräldrarna med negativt reptilsk-dominerat DNA, som nog också skulle vara intresserade av våra videor, därför att de högst sannolikt genomlidit en livstid med smärta, förödmjukelse, manipulering och dominans i händerna på dem till utseendet människolika, men som verkligen tycker om Matrisen och som medvetet upprätthåller dess värderingar.

Det finns de som är människor som har antingen den ena eller båda föräldrarna med reptilsk-dominerat DNA, som inte uppfostrade er i den negativa polariteten utan försöker uppstiga genom den positiva polariteten. Det finns reptilska och draconiska själar som söker sig till jorden för att få till stånd sin uppstigning genom positiv polaritet därför att det är lättare att göra det här än i Draconis, till exempel. Orsaken till detta är den mänskliga kroppen, att ni kan leva med andra som står modell för det beteende ni eftersöker, och att vara del av det mänskliga kollektivet påverkar er också mer positivt.

Jag: Wow!

Ivo: Emellertid, dessa reptilier och draconier ses inte med blida ögon av Matrisen och dess kamrater från den gamla konstellationen, och dessa familjer kan bli särskilda måltavlor. Om ni ser att era föräldrar är på er sida, men att samhället tenderar att komma efter er, så kan detta vara orsaken.

Jag: Sedan finns de humanoida reptilska dominanta med reptilska dominanta föräldrar som är hatare och inte står ut med dessa meddelanden eftersom vi sänder ut en kur mot deras dominans på jorden. Det är dessa som försöker orsaka problem med dessa utsändningar och som ger tummen ner på videorna.

Ivo: Några av dem gör det. Andra är bara mänskliga dominanta människor som blivit missledda av systemet. Det finns en separation mellan positiva och negativa som är utmärkande här, men det finns också orsaker till negativ eller positiv dominans inom en jordling.

Jag påminner er, på samma sätt som jorden användes som en skola för mänskligheten, används den också som en skola för reptilier att inkarnera som människor. Vissa inkarnerar för att stärka Matrisen och för att hjälpa till med att dominera människorna på jorden, andra föds här i syfte att lära sig välvillighet själva.

Jag: Jag kan tänka mig en person som faller in i den kategorin precis nu.

Ivo: Ja, det är han. Han är av reptilsk härkomst. Han ber till vår Gud, er Jesus, försöker hjälpa andra, men hans inneboende arrogans, överlägsenhet, chauvinism och nedlåtande beteende driver er åt fel håll. Han har kommit hit för att lära sig bli mer mänsklig.

Jag: Ingen kommentar. Jag märker att när jag stöter på någon som han, har jag svårt att hantera mina känslor kring dem.

Ivo: Du har en inneboende avsky för reptilier på grund av det som hände i vår livstid i Lyran, där jag fångades av dem.

Jag: För att låta mig fly. Och jag led genom hela det livet utan dig.

Ivo: Så det finns överblivet karma. Och när du stöter på andra av samma själstyp, inser du instinktivt det och de irriterar dig. Många av er kommer att upptäcka samma sak. Undersök era relationer med andra människor och se vilka ni aldrig, hur mycket ni än försöker, aldrig kan tycka om.

Min älskade, det finns andra människor som har varit nedlåtande, chauvinistiska, överlägsna och arroganta och du har tyckt om deras sällskap. Varför tror du att du reagerar annorlunda på en sådan person jämfört med en annan liknande person?

Jag: Tja, nu när du lägger upp det på det sättet. Jag kan i alla fall slappna av nu när jag vet varför jag instinktivt inte tål honom.

Ivo: Du reagerar olika på dem, och du tycker att vissa är lättare att interagera med än andra. Du umgås instinktivt lättare med människor, mindre så med reptilier, eftersom din instinkt berättar om gamla situationer du hamnat i ute i galaxen, och särskilt om den gången de dödade och åt mig.

Du minns mer än du vet, min kära.

Jag: Vilket jag alltid poängterar för ljusarbetare: ni minns verkligen mer än ni vet. Men ni minns inte tillräckligt för att kunna arbeta genom det eller vara i frid med det. Ni minns bara så mycket som det behövs för att göra er skärpta, men ni minns inte lösningen.

Så nu, med den här killen, som är min chef, kan jag bara säga, ”Ja, Han är en reptilsk själ. Stackars fan. Valde en jäkla tid att inkarnera här”.

Oj, jag får så många intuitioner då jag skriver.

Ivo: Så du förstår vilka som kommer att stiga upp och vilka som inte kommer att göra det, eller hur? De som försöker stiga upp genom den positiva polariteten måste faktiskt kunna förändra sig. Hur ofta stöter du på män nu som är lika arroganta, nedlåtande och sexistiska som de var på 70-talet, till exempel?

Jag: Tja, de har ändå problem med det.

Ivo: Men deras attityd mot kvinnor har förändrats en del.

Jag: De objektifierar ändå mig för sina egos skull.

Ivo: Men du stöter inte på män som är lika arroganta som i dina tidigare år.

Jag: Nej, egentligen inte. Gå nedför gatan och de säger att du börjar bli tjock … stanna för en bil i hörnet och de jämför dig med gathororna i deras hemländer … otroligt!

Ivo: Så då förstår du, några på er planet har förmåga att förändra sig. Andra har svårare för det. Dessa människor kommer att gå in i sina respektive tidslinjer. Vissa blir kvar i den tredje dimensionen. En del av dessa är reptilier med negativ polaritet, andra är människor med negativ polaritet. De kommer så småningom att hitta nya hem, om det så är i deras ursprungskonstellation, men planeten jorden kommer inte att vara värd åt andra än människor i framtiden.

Jag: Jag tror vi kom från ämnet.

Ivo: Ja. Om att inte bry sig. Det är svårt att vara tvungen att bry sig när det kollektiva medvetandet är starkt påverkat av negativa utomvärldsliga varelser, och de i kollektivet är av låg frekvens. Det är svårt att vara av enhetsmedvetande under dessa omständigheter. Men det är ni. Och det finns andra som också är det, och de lider också, på grund av deras förbindelse till andra som har värderingar som inte samverkar med era. Ni tar efter deras beteende ibland, helt enkelt på grund av deras nära tillgång till er. Vilket är varför vi påbörjade en video som heter, ”Ni lever för tätt tillsammans”. Det var det jag ville poängtera i den videon. Det är möjligt att ta på sig lidandet hos andra nära er, som stöttar en låg frekvens.

Jag: Ja, vi har massor av videor på gång. Jag skriver en mening eller två och slutför det senare. Jag får så många uppslag.

Ivo: Jag kan tillägga, min kära, att eftersom din chef har en reptilsk själ, så kommer han att hyra ut till andra som har samma själstyp, instinktivt, för han mår bäst i deras sällskap.

Jag: ingen överraskning, Ivo.

Ivo: Tänk också på att många städer består av reptilskt dominanta själar, eftersom de tenderar att gravitera mot varandra. Men reptilier är dominatorer som frodas på erövring, så de letar alltid jordlingar att fånga in, på alla sätt som passar dem. Och det system ni lever i, Matrisen, har satts upp för att låta dem fortsätta med det.

Jag: Hur är det siffermässigt, Ivo? Hur många reptilier mot människor, vilket förhållande råder?

Ivo: Just nu, ungefär 60/40.

Jag: Wow! Så nu måste vi lära oss att avgöra vem som är riktig människa eller reptilier/draconier/annunaki DNA dominant jordling.

Det fanns en granne jag kände av mycket starkt.

Ivo: Ja. Det fanns fler.

Jag: Jag tenderar att ha aversion mot så många häromkring.

Ivo: Några handlar om frekvens, vilket också är en faktor, de andra har att göra med själs-entitet.

Jag: Vi säger inte att människor ska vara separatister, vi säger inte att de ska vara fördomsfulla heller. Vi förklarar bara att det finns osedda orsaker till att ni kan känna aversion mot vissa människor och att det har att göra med er historia i galaxen.

Ivo: Det är riktigt. Ja, han var också det.

Jag: Wow!

Ivo: Han är dock en draconier med positiv polaritet.

Jag: Men han var chefen på jobbet, och var definitivt hushållets överhuvud. Men han var god inspiration för sina barn.

Ivo: Ja, du tyckte om honom, men du visste att han var chefen. Han hade en gammaldags relation till sin fru, där mannen var den med byxorna, men han var inte kränkande på något sätt. Och han är ganska rik på gamla dagar, vilket är vad en draconisk själ skulle värdera: pengar. Så det är möjligt. Han var mycket lycklig över att ha människor som arbetade under honom. Med det inte sagt att alla chefer är draconiska själar, inte alls. I det här fallet var han det. Sharon har alltid varit nyfiken på denna man och nu vet hon hans hemlighet.

Jag: Wow. 60/40. Vem kunde tro det? Jag skulle dock låta vem som helst leva på den här planeten, om de hade ett öppet hjärta. Jag bryr mig inte om hur de ser ut, så länge som de vill uppstiga och är snälla mot andra.

Ivo: En dag, kanske. Just nu måste den vara hemplanet för Terranerna.

Jag: Ok, tack Ivo.

Ivo: Min kära, alltid en lektion.

Jag: Ja, den här platsen slutar aldrig måtta slag.

www.sharonandivo.weebly.com

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...