Ivo från Vega via Sharon Stewart, 26 december 2019

Ivo från Vega via Sharon Stewart, 26 december 2019

Per Staffan 27 december 2019

Sharon Stewart

Hur Ljuset Befriar Jorden | Ivo från Vega via Sharon Stewart

Jag: Ivo, jag får känslan av att denna befrielse som du utför använder många tekniker som vi inte nödvändigtvis använder här på jorden.

Ivo: Naturligtvis, min kära, vi är mycket mer kapabla än människorna på din planet är.

Jag: Befälhavare Markarel berättade för mig, att du hjärntvättar de mörka till att tro att du inte är något hot mot dem, så du slipper undan med en massa saker, som om de hade varit i sina typiska sinnestillstånd, skulle ha attackerat dig för. Det påminner mig om Borg-scenerna i Star Trek TNG.

Ivo: Ja, det stämmer, min kära. Vi hjärntvättar dem. Vi använder samma tekniker som de gör på dig.

Jag: Är det etiskt?

Ivo: Min kära, du bekymrar dig alltid för den fria viljan. Men detta är egentligen inte en etisk situation, med tanke på vad de gör mot dig och mot oss i processen. (Han hänvisar till vår DNA-anslutning  – när de ändrar vårt DNA så drabbas också galaktikernas DNA, eftersom vi alla är förbundna.)

Det är gudomligt fastställt att denna strid ska vinnas av Ljuset. Skaparen har inte något annat slutresultat. Han regerar så att säga, och du kommer att se hans vilja i aktion ibland, när det till synes omöjliga kommer att förverkligas.

Jag: Ja. Okej, så förklara för mig, hur kan du göra så att mörkret inte verkar förstå att du är ett hot mot dem? De är naturligtvis rädda, eftersom det är deras naturliga tillstånd på grund av den låga vibrationen.

Ivo: De är naturligtvis också egoistiska.

Jag: Men med alla dina attacker mot dem nu och under de senaste årtusendena, ser de dig fortfarande inte som ett hot?

Ivo: Nej, inte riktigt. Om de råkar klura ut det, så kan vi helt enkelt ändra deras tankar.

Jag: Hmmm.

Ivo: Jag vet att du inte är så glad åt det här, eftersom du kämpar för att allas fria vilja ska återställas på din planet. Det här går bortom det, min kära, för det här är Guds vilja. Det är förutbestämt.

Jag: Så du kan göra vad som än krävs?

Ivo: Vad som än krävs, förutsatt att inga jordinnevånare skadas, fast, de är för den delen inte ens medvetna om vad som händer. Vi får inte störa ert dagliga liv, utom i sådana här fall som när du vill veta något om det. Då kan vi göra lite information tillgänglig för er.

Jag: Den andra saken är något jag läste om, och det är där du använder tidsresor för att se in i framtiden, och för att arbeta med tidslinjerna.

Ivo: Vi inte bara ser in i framtiden, vi kan enkelt gå in i framtiden eller i ert förflutna, för att förändra saker och skapa ett visst resultat. Vi är inte så begränsade som ni är, min kära.

Jag: Så du kan skapa möjligheter genom att gå tillbaka till det förflutna, och göra förändringar. Om något går fel, så går du tillbaka och skiftar energi.

Ivo: Ja.

Jag: Så uppenbarligen vet vi väldigt lite om vad som egentligen händer.

Ivo: Nej, ni vet inte så mycket.

Jag: Många tycker att tidsresor är något som hör hemma i science fiction.

Ivo: Så är det inte, min kära. Vi kan gå framåt och tillbaka i tid så mycket vi vill. Vi kan förändra det förflutna för att skapa en viss framtid. Vårt folk flyttar regelbundet tillbaka in i det förflutna, för att påverka dig och ditt folk, för att då kunna skapa ett bättre resultat för er själva, och allt har att göra med att skapa det speciella resultatet – er frigörelse från detta fängelse.

Jag: Så inget är hugget i sten, som man säger.

Ivo: Verkligheten är mycket flytande, säger vi.

Jag: Ivo, får jag intrycket av att ljusarbetare är mer begränsade i sina val, än andra jordinnevånare är?

Ivo: Du antyder att eftersom du är här för ett visst syfte, till skillnad från andra jordinnevånare, så skulle du vara begränsad i din förmåga att bestämma, att din fria vilja skulle vara begränsad?

Jag: Något sådant ja.

Ivo: Ja och nej.

Jag: På vilket sätt?

Ivo: Ni har alla möjlighet att inte göra något medvetet arbete, och vi konstaterar att många praktiserar det alternativet också. Men ju mer uppväckta ni blir, desto mer begränsade i alternativen blir ni. Ju mer uppväckta ni är, desto mer måste ni följa den universella lagen.

Jag: Varför skulle vi inte vilja det?

Ivo: Jo. För att många gillar att stanna inom sin ”obekvämlighetszon”, som jag vill kalla det. De vill hålla sig till det som känns bekant för dem. Du inser nu, med de inkommande energierna, att uppstigningen inte är ett val; den är obligatoriskt.

Jag: Ja, vi kan inte stoppa processen.

Ivo: Och era högre själv arbetar för att begränsa era alternativ, ta bort er från det som är negativt och mot det positiva. Så ni har färre alternativ, men de är bättre än tidigare.

Jag: Jag är väl medveten om att det har hänt i mitt liv, särskilt de senaste åren.

Igår Ivo, så såg jag min grannes bil. Hon hade sparkat ut sin pojkvän, som istället för att slå henne, valde att krossa bakrutan på hennes bil. Nu hände detta för några veckor sedan, och senare såg jag att den blå plasten hade tagits bort så rutan hade reparerats, men sedan igår satt den blå plasten på bakrutan igen! Jag hade ändrat tidslinjen till en långsammare, där reparationen ännu inte hade gjorts. Jag känner det lite så också, kan jag lägga till. Jag hamnar alltid i soporna vid Jul. Dessa energier är inte överens med mig – aldrig.

Ivo: Ja. Vinterns början. Vi ska se om det går bättre för dig i januari. När det gäller din grannes bil, så bevisade det att du hoppade en tidslinje.

Mig: Vill du flyga med mig till Karibien i två veckor? Vi kan ha kul.

Ivo: Vi skulle kunna ha kul.

Jag: Så varför ändrar du inte min tidslinje?

Ivo: Jag skulle gärna vilja göra det, min kära, men det skulle störa ditt liv.

Jag: Jaha, så låt oss bli allvarliga igen, och prata om hur du arbetar med ljusarbetarna, för att förändra jordens verklighet.

Ivo: Vi kan påverka er. Till exempel, så var du mycket medveten om att jag hade ökat dina energier det härom natten när du var rädd, för att befria dig från rädslan. Jag gjorde det, och detta görs av ljusarbetarnas team hela tiden. Om det inte är en lektion som ni ska lära er av för att bli stärkta, så är du inte skyldig att vara engagerad i den. De mörka kommer dock att skicka er allt de kan för att bromsa er. Vi tillåter bara de lektioner ni behöver lära er för att få styrka och självförtroende; de mörka kommer att skicka er allt det kan, för att försöka besegra er. Det är här vi kommer att ingripa. Vi har tillstånd att göra det och det anses inte vara en kränkning av er fria vilja. När mörkret bryter mot er fria vilja och det avtal ni ingick vid födelsen på jorden, så får vi korrigera situationen utan er vetskap.

Jag: Aha. Befälhavarna har berättat för mig att era skepp inte kan ses av de mörka, och att de stannar dolda för oss genom sin teknik.

Ivo: Ja. Om ditt folk inte kan se våra skepp, så kan inte heller de mörka det.

Jag: Jag har sett dem flyga över mitt hus.

Ivo: Det var ett mörkt skepp. Du bygger upp kraften i det tredje ögat och det är viktigt. Jag kommer att ta tillfället i akt med att berätta för alla som lyssnar, att det tredje ögat kan avslöja allt för er, och det som stänger det är illusion och rädsla. Er värld av illusion är baserad på rädsla, som stänger ert tredje öga. När ni slutar vara rädda så kommer ni att se allt.

När ni inte skräms av en reptil som finns framför er, så kommer ni att börja se dem. Och jag vill också säga i syfte att hjälpa de som bekämpar mörka varelser i det astrala nattetid – de antastar er på natten för att skrämma er till att stänga ert tredje öga. Gör inte det. När ni stänger ert tredje öga, så kommer ni att bli mer förankrade i illusionen av livet på jorden, det tredje ögat är nyckeln. De kommer att skrämma er, så förstå det och bli inte rädda.

Jag: Skicka dem massor av kärlek. LOL (Skrattar högt) Jag hör dem runt mig ibland.

Ivo: Ditt folk uppskattar mest det de ser. De anser att det är så viktigt. Så det högre sinnets syn, det tredje ögat, är begränsat i vad det kan visa er just nu. Rädslan stänger det.

Jag: Ja. Befälhavare Erron berättade för mig, att det har funnits ett rymdprogram runt denna planet mycket längre än vi känner till. Det finns av en anledning. Om de kommer att kapa planeten, så måste de försvara det tilltaget.

Ivo: Och du fick veta att reptilerna som bodde under jorden, värvades till mind control-armén för att betjäna archons, och det är sant. Men sedan togs människor från ytan till ett avelsprogram, och en helt annan ras av människor föddes under ytan, för att som krigare bekämpa Ljuset. Som jag sa till dig, min kära, så lämnade vi er aldrig. Denna planet övergavs aldrig av ljusets styrkor, vi har kämpat här i många många år.

Jag: Vad har du att säga om kontraktet med mörkret?

Ivo: Det ingicks avtal, så att de inte skulle förstöra din ras.

Jag: De har varit tankekontrollerade under eoner. Vad är det för liv?

Ivo: Ja, men det sker en återuppståndelse av er ras nu. Det har alltid funnits möjlighet för många att övervinna tankekontrollen. Det är inte för inte du ser att de upplysta avhåller sig från den materiella livsstilen, min kära. De inser att ett nytt liv måste byggas baserat på nya värderingar och användandet av den fria viljan, precis som där du är nu. De lever med strikt efterlevnad av universell lag.

Jag: Jag vet. Det känns som om det äter på mig vissa dagar, som om jag inte gör tillräckligt.

Ivo: Du kommer att ändra dig, oroa dig inte. Du är redan den person du behöver vara i många avseenden. Du är strikt mot de som försöker manipulera dig, eftersom du inte vill att din fria vilja påverkas. Du deltar inte i helgdagar som Jul, eftersom du inser att den sekulära Julen inte har något att göra med universell lag – bara materialism. Varför vänta med att visa uppskattning av andra, till en dag om året? Gör det varje dag.

Jag: Sedan cirkuleras det bilder av jorden som befinner sig under en kupol.

Ivo: Ja, du befinner dig under många kupoler om du tänker på hur många energifält som omger din planet. Det finns ett matrisfält som reflekterar solen som skiner genom det. Det avslöjar sig i detta Ljus, för vissa som har ögon att kunna se det.

Våra folk, rotraserna som sådde livet på din planet, har alla också sitt eget elektromagnetiska fält, vid varje dimensionellt lager som omger din planet. Detta är för att infusera galaktisk kunskap tillbaka in i jordens fält, som ni alla är knutna till. Så ditt DNA påverkas igen av våra energier.

Jag: Jag känner att det finns något liknande en kontrollmekanism i detta energifält, så att ni inte blir zappade med våra energier eller något.

Ivo: (småskrattar) Zappade. Ja, vi har kontroll över dessa fält, för att kontrollera energierna som går in på din planet, och också kontrollera vad som kommer ut från den. Var medveten om att vi arbetar övertid för att transmutera så många negativa energier som möjligt, som skapas på din planet. Men ni har starka sinnen och det finns många av er som är missanpassade, så vi galaktiker och de universella, arbetar för att hålla den ljusa kvoten stigande, inom ert kollektiva medvetande.

Jag: Tack Ivo, jag tror att det var allt jag ville ta upp just nu. Jag ville ropa till KejRaj som driver webbplatsen “Era of Light.com”. Jag har pratat med honom och tittat på hans webbplats och jag kommer att ansluta till den, eftersom det verkar vara en bra källa för många olika typer av information, vare sig den är kanaliserad eller inte, Benjamin Fulford, James Gilliland, astrologiska prognoser och mer. Han har ett bra utbud av information på sin kanal.

Era of Light har våra meddelanden, och om ni vill att våra meddelanden ska e-postas till er för att publiceras på er webbplats, klicka då bara på kontaktsidan på vår webbplats, och fyll i kontaktformuläret längst upp med er e-post och webbadress.

För mer information relaterad till vad Ivo och jag diskuterar här, klicka på vår “Disclosure” -länk och läs. Kolla också in rapporten från Tara the Pleiadian som befriades från Area 51 med sonen Ely.

www.sharonandivo.weebly.com

Översättning: Maggan

You may also like...