Sananda och OWS via James McConnell 22 augusti 2021

 

Sananda och OWS via James McConnell

22 augusti 2021

 

Kanaliseringen börjar med en guidad meditation med Sananda:

Just nu, kvarstående i ert rör av skyddande vitt ljus, fokusera några ögonblick på er andning då ni andas in livets andetag och andas ut all stress, all sorts negativitet. Låt det följa med er utandning. Fokusera nu bara på att slappna av och släppa taget. Då ni andas in ljuset, håll kvar det några sekunder och andas ut mörkret. Andas in ljuset och andas ut mörkret. Andas in ljuset och andas ut mörkret.

Lägg nu er uppmärksamhet på era chakra-centers, er eteriska kropp, och visualisera alla era chakran. Det finns 12 chakra-centers, men bara 8 är just nu aktiverade, eller i många fall återaktiverade. Vi ska fokusera på dessa 8 chakran nu. De 7 som finns från ert ryggslut till ovanpå huvudet, och sedan Själens Stjärnchakra precis ovanför ert huvud som blivit återaktiverat i Ljusarbetar- och Ljuskrigargemenskapen.

Då ni fokuserar på det första chakrat, se färgerna nu. Det första rött vid ryggradens slut. Det andra en bit upp: orange. Det tredje gult. Det fjärde blågrönt. Hjärtcentrat och precis ovanför hjärtcentrat, det höga hjärtats center som också återaktiverats, se det som magenta. Det femte chakrat vid strupen, himmelsblått. Det sjätte mitt i pannan, det tredje ögat, mörkblått eller indigo. Och det sjunde chakrat ovanpå huvudet, kronchakrat, guld, violett eller silver. Och det åttonde, Själens Stjärnchakra, ungefär tre decimeter ovanför huvudet, lysande rent vitt.

Nu, då ni ser alla färgerna, visualisera dem, tänk färgerna. Var också medvetna om färgerna i dem, resonansen i dem, och hur de vibrerar. Känn vibrationen i chakrana när ni intensifierar färgerna.

Och vet att då ni fokuserar på era chakra-centers och intensifierar färgerna och på så sätt intensifierar er vibration, så höjer ni er vibration. Detta är ett sätt, ett verktyg, för att höja er vibration. Människor har frågat, ”hur höjer jag min vibration?” Det här är ett sätt. Det här är ett sätt vi visar er varje söndag att göra det. Varje gång ni kommer samman i dessa tider, i dessa möten, visar vi er detta.

Fokusera nu på färgerna, vibrationen i färgerna liksom chakranas rotation, både medurs och moturs. Varje chakra roterar medurs för att sända ut energi från den eteriska kroppen och moturs för att ta in energi i den eteriska kroppen. Alltid in och ut, så inom, så utom.

Känn nu energierna i era chakran byggas upp då vibrationen i chakra-centrena ökar. Och lägg sedan er uppmärksamhet på ert höga hjärtas center, detta magenta-färgade center, och ert sjätte chakra mitt i er panna, det tredje ögat, och anslut dessa två energetiskt. Gör hjärta-sinne anslutningen här, energetiskt anslutande den ena med den andra genom att sända energi. Visualisera att energi går från ert höga hjärtas center till tredje ögat mitt i er panna, och tillbaka igen till ert höga hjärtas center och runt, och runt, och runt tills en virvel av energi bildas. Och känn er Medvetna Vetande Själv-Varelse dras in i den virveln nu, dras in i den. Så det är er utgång nu, ni tittar nu ut genom ert tredje öga. Ni befinner er mitt i er panna som den där punkten av ljus, eller punkten av medvetande. En liten rund punkt av medvetande som tittar ut genom ert tredje öga, som ett fönster eller en dörröppning in i astralsfären.

Vet att ni kan, och många gör det när de reser astralt, åka ut genom det tredje chakrat. Men det är tryggare och mycket mer ändamålsenligt att göra det genom att gå ut genom det tredje ögat. Det tredje ögat är en dörröppning till multidimensionella sfärer. Och er Själs Stjärnchakra är verkligen ännu mer av en dörröppning, ett fönster till dessa multidimensionella sfärer. Men för vårt syfte nu, bara till den astrala och eteriska sfären.

Så, låt er nu gå ut genom detta tredje öga, rakt ut genom den dörröppningen. Se er själva i det rum där ni är, bredvid er kropp. Stående bredvid er kropp. Ni kan även sväva. Precis som när ni lämnar kroppen vid döden svävar ni upp ovanför er fysiska kropp. Många har upplevt detta i sina nära-döden upplevelser och kommit tillbaka för att tala om det. Så känn hur ni svävar eller står bredvid er fysiska kropp. Och vet att ni fortfarande är ansluten till den, men ni är också separerad från den. Er fysiska kropp är inte ni. Den är bara en farkost ni använder i denna livstid. Den är inte ni.

Låt nu er själva stiga upp i er astrala och eteriska kropp. Känn att ni stiger upp och se er fysiska kropp kvar nedanför er då ni stiger upp genom taket på byggnaden ni befinner er i. Högt upp i molnen om ni är ute, upp i molnen. Hela vägen tills ni passerar Jordens atmosfär. Väl där, vänd på er, titta ner, se Jorden därnere. Se er fysiska kropp långt därnere. Känn anslutningen till er fysiska form. Men också frånkopplingen från den. För om ni kan se er själva därnere, är ni inte fullt ut där. Ni är nu på två platser samtidigt.

Det jag nu vill att ni ska göra är att se ner på Jorden och se hur Jorden är nu. Det sätt på vilket hon är i hennes tredje-dimensionella uttryck. Nu vill att ni visualiserar ett par glasögon, rosfärgade glasögon, och sätter på er dem. Lägg märke till skillnaden när ni tar på er dem, dessa 5D glasögon. Ta på er dem och se nu det sätt på vilket vi ser från vår utsiktspunkt uppe i skeppet, hur vi ser Jorden som en vacker, ren blå planet. Sedan kan ni helt kort ta av er glasögonen och se på det sättet igen, med det tredje-dimensionella uttrycket. Men ta sedan på er glasögonen igen. Gå fram och tillbaka. Precis som ni har gått fram och tillbaka i hela ert liv. Ibland i det tredje-dimensionella uttrycket, ibland i 4D, ibland i 5D. Alltid när ni känner glädje och extas är er vibration hög. Ni är då i det högre fjärde, eller till och med det femte-dimensionella uttrycket.

Känn nu då ni går fram och tillbaka mellan uttrycken, illusionen och se det som illusion nu, helt enkelt en illusion som kan svepas bort med dessa glasögon. Så lätt känns det för er alla om ni tillåter det. Ni behöver inte hålla fast vid det tredje-dimensionella uttrycket, den tredje-dimensionella illusionen. För det är allt det är, en illusion. Och då ni nu tar på er 5D glasögonen är slöjan borta. Det finns inte längre någon slöja mellan dimensionerna. Faktiskt har slöjan redan upplösts. Det är bara er programmering som fortsätter hålla er i illusionen.

Så nu, då ni tittar ner med 5D glasögonen (se till att ni har dem på er) ser ni ner på Jorden, en vacker blå planet, Gaia. Och ni ser det kristallina nätverket, Nätverket av Kristusmedvetande som omger planeten och förbinder alla de olika energipunkterna runt planeten, ley-linjeanslutningarna. Kraftpunkterna som finns överallt på planeten. Ni känner till många av kraftpunkterna. Och det finns många ni inte känner till. Men vet att alla dessa punkter nu återansluts. De har redan återanslutits i 5D uttrycket. När ni ser genom glasögonen kan ni se det. Ni kan se hela globen, och alla de stora kraftpunkterna på planeten har nu vänts till ljuset, bort från mörkret. Mörkret har upplösts. Mörkret har blivit upplyst i 5D uttrycket.

Men om ni tar av er glasögonen och ser på det i det tredje-dimensionella uttrycket, ser ni fortfarande fickor av mörker. Ni ser att det kristallina närverket fortfarande inte är färdiganslutet. För det finns ytterligare ett steg som är nödvändigt, där ni ansluter Nätverket av Kristusmedvetande, det kristallina nätverket, till de kristallina strukturer som ännu ligger begravda djupt under Jorden, men som stiger och redan stigit i sitt femte-dimensionella uttryck. De kommer också att stiga i den tredje dimensionen. Atlantis stora kristaller kommer tillbaka och ansluter sig återigen till detta nätverk, som de en gång var anslutna till.

Men där de mörka styrkorna bokstavligen kunde stänga av nätverket, blir det nu påslaget igen. Styrkorna av Ljus, Alliansen, har arbetat på detta en tid nu. Och ni, Marktrupperna, har också gjort det.

Varje gång ni delar ljus sänder ni ljuset in i detta kristallina nätverk. Ni kanske inte är medvetna om det. Men ni gör det, varje gång ni höjer er vibration till det femte-dimensionella uttrycket, adderar ni ljus till nätverket. Vilket är orsaken till att de mörka styrkorna har gjort allt i sin makt för att hålla er i mörkret, att hålla er borta från sanningen. Hålla er kvar i mörkret. Att behålla den där skuggsidan av er. Allt det minskar kraftigt.

Ni ser nu det kristallina nätverket, alla kraftpunkterna anslutna över hela planeten, och uppstigandet av de stora kristallerna, de stora Atlantiska kristallerna, och även monoliterna som placerats på olika platser på planeten, som också ska anslutas när deras tid kommer, när vibrationen når den punkt då de också kan vara en del av denna anslutning, vilken sedan kommer att för alltid hålla kvar ljuset på denna planet, för att aldrig igen minskas.

För Gaia har tjänat sitt syfte. Ni har alla tjänat ert syfte. Det är nu dags att gå vidare. Att gå vidare från den tredje-dimensionella illusionen, att för alltid dra undan slöjan, och se det ni alltid var avsedda att se. Se skönheten som ligger framför er. Den skönhet ni verkligen ser ibland när ni är i en skog, eller vid en bäck, eller vid kusten. Ni ser Gaias skönhet och ännu viktigare, ni känner Gaias vibration. Ni känner henne. Det är dit ni alla är på väg i uppstigningen.

Då ni nu ser genom dessa rosfärgade glasögon, dessa 5D glasögon, och ser Jorden, se Gaia i hennes femte-dimensionella uttryck som hon redan är i. Ni ser det nu. Ni ser alla människor på planeten komma samman som en, som ett enhetsmedvetande. Ingen mer separation. Bara samhörighet. Bara enhet. Bara förening. Förening av broder och syster. Och alla djur och växter, stenar och klippor kommer själva samman som ett. Detta, mina vänner, är uppstigning. Detta är 5D uttryck. Utan illusion.

Låt er nu driva tillbaka till er fysiska form. Från där ni är, kom tillbaka till er fysiska kropp, ta med er detta 5D uttryck. Ta med er dessa glasögon och vet att ni kan ta dem av och på närhelst ni vill.

Ni kan omvandla illusionen precis här i detta ögonblick till det högre fjärde och femte-dimensionella uttrycket genom att bara förändra den syn ni har. Och förstås, det ni gör med glasögonen är att ni använder ert tredje öga. Ert tredje öga öppnas när ni börjar använda det. Det är ett verktyg vi ger er nu som ni kan använda varje gång ni vill öppna ert tredje öga. Ni är redo för detta. Vi har förberett er för detta.

Nu ska ni komma tillbaka till ett totalt medvetandetillstånd och cirkulation, helt återupplivade och uppfräschade.

SANANDA (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Jag kommer i denna tid för att fortsätta hjälpa er förstå allt som händer i er värld, allt som sker bakom kulisserna.

Ni har hört det här många gånger. Saker sker bakom kulisserna. Många saker ni inte är medvetna om. Inte ens ni, Ljusarbetare och Ljuskrigare, är medvetna om mycket av detta. För det är ett uttryck som sker. Ett uttryck av ljus med Alliansen här, och alla som förknippas med Alliansen, som får till förändringarna utan att ni vet om det, utan att världens befolkning ens är medveten om vad som händer.

Vi har tidigare givit er liknelsen om ett schackparti. De mörka styrkorna spelar vanligt schack på ett schackbräde, precis som ni gjort många gånger. Men de i Alliansen och, ännu viktigare, den som är starkt förknippad med Alliansen, den som var Presidenten, är Presidenten och kommer att fortsätta vara Presidenten. Han spelar, och de spelar, schack på 5D nivå.

De ligger så långt före i sin planering. Och allt detta är förstås en del av den universella planen, vilken de till viss grad är medvetna om, och de för detta framåt så mycket de kan, närhelst de kan. Närhelst vibrationerna matchar de 5D drag de kan göra så gör de det. Så medan de mörka styrkorna fortsätter att använda sin gamla matchplan, samma gamla matchplan, arbetar ljusstyrkorna på ett högre 5D uttrycks matchplan.

Så ni kan börja förstå återverkningarna av allt som är involverat här, där de gör ett drag, och de i Alliansen ligger direkt fem eller tio eller fler drag före. De känner till planerna. De vet vad som kommer. Och de ändrar dessa planer när de behöver. Det händer mer och mer och mer nu.

Men vad som också sker är att de mörka styrkorna dras ut ur mörkret. De förs ut i ljuset. Många av dem skyr ljuset. Det är som i era fabler om vampyrerna. De vill inte vara i ljuset, så de letar efter mörka ställen. Men dessa mörka ställen tas ifrån dem – av er alla! Av er, Ljusarbetare och Ljuskrigare, som sprider ljuset, som har förankrat ljuset och spridit det, spridit sanningen, fört fram sanningen.

För det har sagts, ”alla stenar skall vändas på, sanningen skall verkligen göra er fria”. Sanningen, mina vänner, mina bröder, mins systrar, kommer, mer och mer och mer. Ni har hört om tillkännagivanden: de är på väg, mer än ni ibland kan föreställa er, de kommer fram. Den tiden, den vibrationen, har ännu inte uppnåtts, så det kommer genom i små rännilar nu, lite grann här och där.

Men så småningom, precis som med en damm som håller tillbaka en enorm vattenmassa, som har en liten spricka som öppnas och lite vatten rinner genom. Sedan börjar mer och mer att spricka. Så småningom brister dammen helt och vattnet forsar genom. Detta är det ni betraktar. För det finns många sprickor i dammen nu. Vatten sipprar igenom. Ljus sipprar igenom överallt där det finns mörker, där det finns osanningar.

Mycket snart kommer dammen att brista. Sanningen kommer att flöda ut. De av er vi förberett för dessa sanningar har vi acklimatiserat till de energier som kommit till planeten. Alla ni som blivit förberedda för detta ligger i förgrunden, ni är Vägvisarna för de andra, de som kommer efter er. Ni kommer att visa dem vägen framåt, precis som vi visat er vägen.

Som vi sagt många gånger, ni förbereds alla att bli de nästa att Uppstiga. Att bli dem som är i vår position just nu. Ni är de som kommer till dem som kommer efter er. Ni kommer att hjälpa dem, och de kommer att hjälpa andra efter dem, och så vidare.

Kommer alla att komma genom? Sannolikt inte. För alla är inte ödesbestämda att uppstiga nu. Kan dock alla göra det? Ja, om någon bestämmer sig för att bryta det kontrakt de kom hit med, då kan de också flytta till ljuset och bli en del av det, precis som ni alla är, den arbetande delen av ljuset

Jag är Sananda och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Ni fortsätter att addera till det kristallina Nätverket av Kristusmedvetande genom att höja er vibration, genom att ta på er era 5D glasögon och känna glädjen i stunden. För, som jag sagt, varje gång ni gör det sänder ni mer och mer ljus in i nätverket. Och då mer ljus flödar in i nätverket elimineras de fickor av mörker som fortfarande existerar. Och de som inte vänder sig till ljuset kommer att konsumeras av det.

 

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum, hum. Hälsningar till er!

One Who Serves här. Vi är redo för era frågor, om ni har några. Ni kan sätta på era telefoner nu och vara redo att ställa era frågor.

Gäst: Hej, One Who Serves. Undrar bara om ni kan säga något om Emergency Broadcast System, om det ska aktiveras snart. Om så, vad ska det säga oss?

OWS: Emergency Broadcast System kan användas när vibrationerna når den punkt där det kan initieras. Allting förbereds nu. Allting finns där och är redo. Ljusstyrkorna har full tillgång till detta, Alliansen har full tillgång och kan ta över detta när de är redo att göra det. Signalen måste ges när tiden är inne eller vibrationen är tillräcklig. Det är allt vi kan säga om detta. Vi kan förstås inte tala om någon tidsram här, men den är på väg.

Gäst: Kommer President Trump vara den som startar det?

OWS: Inte nödvändigtvis den som startar det, men han är definitivt inblandad i det, ja.

Gäst: Ok, tack.

OWS: Ja. Någon annan fråga här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har lyssnat på en GFL (Galaktiska Federationen av Ljus) video, och de talade om att vi skulle få tillbaka mer av våra minnen. Kan ni ge mig någon information angående det vad gäller överenskommelser vi gjort, kontrakt, sådana saker?

OWS: Vi hörde inte den sista delen. Vad gäller vad?

Gäst: Vad gäller överenskommelser vi gjort.

OWS: Överenskommelser, kontrakt, ja.

Gäst: Kommer vi att få hjälp med att få tillbaka våra minnen?

OWS: Först av allt, den Galaktiska Federationen av Ljus är verkligen involverad i hela denna process, och vet att ni alla är en del av den på många sätt, i termer av multidimensionellt medvetande del av Den Galaktiska Federationen av Ljus, del av många råd av Ljus som finns i denna galax, till och med bortom denna galax. Så ni har förberetts för detta under ganska lång tid nu. Ni har gjort det under många, många livstider.

Och de minnen du talar om här, är redan i processen av att komma tillbaka till er, annars skulle du inte vara med på detta samtal, förstår du? Dina minnen har fört dig till detta samtal i termer av att gamla själar åter förs samman. Och minnena: de djupa, många av dem, mycket djupa minnen, men de kommer tillbaka till er. När vibrationerna når den punkt där ni till fullo går genom er övergång och är fullt ut i uppstigningsprocessen, med andra ord, När Händelsen har inträffat, då kommer ni högst sannolikt att återfå fullt minne.

Allt kommer dock inte på en gång, för det skulle tendera att, så att säga, blåsa ut ert centrala nervsystem, så det kan inte komma på det viset. Och det är orsaken till att det filtrerats genom över en tidsperiod för er alla.

Men när Händelsen inträffar kommer era minnen, många av dem, tillbaka över en tidsperiod, och ni får veta vad ni är här för, varför ni är här, vad ni ska göra framöver. Ok? Besvarar det din fråga?

Gäst: Ja. Tack så mycket.

OWS: Ja.

Gäst: Vad händer med alla människor, eller några av dem, eller många av dem, som tagit COVID-sprutan, speciellt barnen?

OWS: Det är mycket svårt att säga vad gäller ”alla”, men vi ska ge en indikation om att många som tagit detta så kallade vaccin, vilket inte är ett vaccin, de har fått en placebo eller en salin-lösning, eller i vissa fall har de fått en influensa-injektion. Och andra, ja, de har fått de mer skadliga effekterna som var avsedda för en mycket hög del av befolkningen.

Men som ni vet, vi har sagt det förut, alliansen har gjort många saker för att motverka detta, där de har neutraliserat dessa särskilda vacciner. De har neutraliserat dem så att de inte är så skadliga som de kunde ha varit, förstår du?

Men allt har inte förändrats här, för det finns dem med kontrakt här som vill fortsätta sina kontrakt, på en djupare undermedveten nivå, ja, men de fortsätter med kontrakten och kommer att använda det här sättet att lämna kroppen. För de vill inte vara en del av uppstigningen. De är inte redo för det ännu.

Det betyder inte att de inte kan vara med på de nästa vågorna av uppstigning, dock. Men det är svårt, eftersom det finns de som tagit dessa sprutor, till och med de skadliga injektionerna, som kommer att se att då deras vibrationer ökar så övervinner det de skadliga effekterna av dem. Ok? Besvarar detta din fråga?

Gäst: Ja, tack.

OWS: Ja. Några andra frågor nu?

Gäst: Finns det kloner som tagit vissa personers platser, som Pelosi, Biden; används kloner?

OWS: Med ett ord, ja. Det finns dem som varit, ja, som du säger, kloner, och också många dubbelgångare, sådana saker. Nu har dock klonings-operationen, till stor del, om inte helt, beskurits, så det förekommer ingen mer tillverkning av dessa kloner just nu. Det har tagits över av Ljusstyrkorna, Alliansen. Men det finns fortfarande några kvar, vi ger inga namn här. Du har nämnt namn, vi säger inga namn, men du vet vad vi talar om här, ok?

Gäst: Tack.

OWS: Ja. Några fler frågor här?

Gäst: Jag kan ställa en fråga. Jag skulle vilja få lite insikt om vad som pågår i Afganistan, och om det bara är en total hemsk blunder av den nuvarande Administrationen för att skapa mer krig, eller om det möjligtvis delvis gjordes av de Militära Vita Hattarna och den välvilliga sidan för att väcka upp fler människor, eller en kombination. Kan ni komma in på vad som egentligen pågår här?

OWS: Vi tror att du redan besvarat detta, för det är både och här. Det är en i stort sett misslyckad operation från de mörka styrkorna, och det är också en pågående operation från Ljusstyrkorna. Och detta är vad Sananda talade om när han talade om schack på normal nivå, och ett 5D uttryck av schack. Vi ska inte ens använda oss av termerna 3D mot 5D, eftersom de inte är ens på 3D-uttrycket av vad som skulle vara schack i 3D. De är inte ens nära det, förstår du? Men de i Alliansen, Ljusstyrkorna, arbetar med ett 5D-uttryck av schack. Då kan du börja förstå hur långt före de ligger. Det är en del av planen. Och allt handlar om att väcka upp befolkningen.

Gäst: Ja. Så ursprungligen var det ett massivt misstag från Biden Administrationen för att skapa krig och rädsla, eller hur?

OWS: Ja, det var deras roll, det var deras matchplan. Men Ljusstyrkorna hade sin egen matchplan och har kontrat detta helt.

Gäst: Bra. Tack.

OWS: Ja. Några andra frågor innan vi går till mailfrågan?

Gäst: Ja. När vi talar om minnen som kommer tillbaka, jag börjar tona in på Drottning Elisabeth. Jag har faktiskt varit mycket intresserad av drottningarna i det området och kungafamiljen. Jag känner definitivt att jag stod nära henne på något sätt. Så jag tror att Drottning Elisabeth I var en ljusarbetare som blev indragen i mörkret av de blåblodiga, eftersom hennes mor inte var blåblodig, och hon gjorde sitt bästa för att bringa världen lite ljus, stoppa de religiösa morden och allt sådant. Och hon var förstås på vissa sätt inte perfekt, eftersom hon hela livet var rädd för sitt liv, och allt annat. Så kan ni säga något mer om henne, vad det var hon ville, och för mig personligen något om vår förbindelse?

OWS: Först av allt, vi talar inte om namn här. Det vet du. Vi kan heller inte tala om din förbindelse med denna, annat än säga att om du känner att du har en förbindelse här, då finns det sannolikt något där för dig i termer av att dina minnen återkommer och en djupare känsla. Om det bara är en tanke, inte så mycket. Men om det är en djup känsla, till och med en kroppslig känsla, då är du på rätt spår här. Vi kan dock inte säga något om denna specifikt, om hon är eller om hon inte är, om hon var eller inte var, vi kan inte ge dig något just nu. Men vi tror att du redan (vad är det ni säger) ”slår huvudet på spiken” här, ok?

Gäst: Ok, tack.

OWS: Det börjar bli dags att släppa kanalen nu. Vi tar en till fråga om det finns någon, sedan går vi till mailfrågan, eller vi går direkt nu till mailfrågan.

Gäst: Jag har en fråga angående hur sexuell identitet hos unga barn presenteras för dem, och den psykologiska påverkan på dem? Vad händer?

OWS: Det är ganska svårt att säga. Du talar om sexuell identitet hos barn, och vad som presenteras för dem, som inte ens är manlig eller kvinnlig, är det korrekt?

Gäst: Ja, och om du är man, vill du vara kvinna, och allt sådant de pratar med barn om.

OWS: Ja, och allt detta är en del av det uttryck som behöver föras ut där i termer av en uppvaknandeprocess. Ni förstår, det är upp till individen hur de vill leva sina liv, att ha frihet att leva livet som de vill, så länge de inte skadar någon i processen. Så hur det än är, de mörka styrkorna försöker göra allt de kan för att skapa mer och mer separation, som vi sagt många gånger, för att hålla er tillbaka från uppstigningen.

Därför att, vad håller er tillbaka från uppstigningen mer än separation från era bröder och systrar? Och föreställningen om sexualitet, att den inte bara är manlig och kvinnlig, är en del av den separation som sker här. Vända er mot varandra. Vända föräldrar mot sina barn. Barn mot sina föräldrar, förstår ni? Allt är en del av det uttrycket. Det kommer dock att lindras, då det kollektiva medvetandets vibrationer fortsätter att stiga och stiga. Allt detta kommer att bli omtvistat, ett tvistemål som ni säger. Det blir ingen effekt av detta då ni fortsätter framåt. Om ni ser på det som illusion och separation inom illusionen, då är det allt som det är. Ok?

Gäst: Ok.

OWS: Mycket bra. Då är vi redo för mailfrågan.

Gäst: Ja. Tack, One Who Serves. Den första frågan är, “är det sant att de flesta eller alla som för närvarande är inkarnerade på planeten är del av en linje själar som flyttar från planet till planet, och vad är syftet med det?

OWS: Alla som är inkarnerade på planeten: nej, det är inte korrekt. För det finns de ni skulle kalla ”nya själar” här. Och alla är inte en del av de 144000 och Ljusarbetar-Gemenskapen och Ljuskrigarna från det som kom hit, vilket alla ni är en del av. Så, alla ni är en del av det uttryck som kom hit från många olika system, många galaxer, många planeter, där vi sagt er att ni gjort detta förut.

Ni har varit ”system-rivarna” som Plejadierna tycker om att kalla er. Där ni går från system till system och river ner dem. Och det här är ytterligare ett som ni gör det i. Att leva här är svårt, ett mycket svårt uttryck ni står inför för att kunna göra detta.

Men ni klarar av det mycket bra här, ska vi säga, i många fall mycket bättre än många i de olika galaktiska råden trodde ni skulle kunna göra. Men ni är här. Ni gör det. Och ni ska berömmas av oss alla här, de Uppstigna, Galaktikerna, alla som är här för att hjälpa er och föra er genom detta, berömmas för er ståndaktighet och er uthållighet att gå genom detta.

Och ja, ni har alla kallats tillbaka tillsammans här igen, som ni varit tillsammans i livstider tidigare och till och med i, ska vi säga, system och planeter i ert Stjärnornas Krig för länge, länge sedan, i en galax långt, långt borta, det är mer sant än ni kan föreställa er. Ok? Nästa fråga?

Gäst: Ja, tack. Den sista är, ”Är Annunaki här? Har de återvänt, eller om de inte har återkommit, när gör de det?

OWS: När ni tänker på Annunaki, är de inte precis vilka ni tror att de är. De är inte mörka. De är inte ljusa. De är en kombination av dessa. Och de har varit här en tid i olika aspekter. En del inte så bra, andra väldigt mycket av ljuset. Så det är en pågående process som sker här nu. Föreställningen om att de kommer att återkomma för att hjälpa de mörka styrkorna är felaktig, de trodde att de skulle återkomma för att hjälpa till att ta över planeten. Det händer inte, kommer heller inte att hända. Ok?

Då är vi klara med frågor för denna gång.

När vi skiljs här, säger vi bara att, vet att då saker fortsätter att hetta till, så sker allt, som vi många gånger sagt, av en orsak, som en del av den större planen, och ni är alla i det perfekta läge ni behöver vara i för att ta er genom detta. Ni är den enda. Ni är den enda. Fortsätt vara den enda .

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

”Believing is seeing!”

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...