Jesus via John Smallman, 15 januari 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jesus
Via John Smallman, 15 januari 2023
Respektera och Hedra Er Själva, och Respektera och Hedra Andra
https://johnsmallman.wordpress.com/
Mänsklighetens kollektiva uppvakningsprocess går fort! Låt er inte i onödan distraheras av världshändelser, även om de verkar mycket verkliga, mycket oroande och leder till ytterligare smärta, lidande och konflikter för hela mänskligheten. Var fullt medvetna om – och detta är varför ni för närvarande är inkarnerade – att det ni ser i världen omkring er ÄR overkligt!
Mänskligheten HÅLLER PÅ att vakna upp, och det finns ingen återvändo eftersom ni kollektivt har valt att helt öppna upp er för er sanna natur – KÄRLEK! Det har alltid varit ert syfte och Guds Vilja för er.
Slutligen, efter vad som tycks som eoner – och ibland har det känts så – men som bara har varit ett ögonblick, har ni svarat på Guds inbjudan, levererad till er i det ögonblick ni gjorde valet att uppleva separation, att återvända till Kärleken, till Enheten och till glädjen.
När de sista delarna av ett ögonblick av er separationsexperiment vecklas ut, kommer det att bli mycket ”brus” i alla era medier och mycket disharmoni där konflikter uppstår. Det här är verkligen slutändan på slutet av ert val att uppleva separation från Moder/Fader/Gud. Ert fullt medvetna kollektiva val att vakna kommer att förverkligas – NU!
Ni kan omöjligt föreställa er den förvåning och den förundran med vilken ni kommer att delta fullt ut i denna den mest betydelsefulla och hänryckande händelse, som har planerats för er sedan det ögonblick då ni valde att ”gå vilse.”
Ni är på väg att välkomnas Hem och svepas in i Guds gudomliga famn, ett tillstånd av ofattbar närhet från vilken ni aldrig för ett ögonblick lämnade, även om det för närvarande verkar för den stora majoriteten av människor att ni aldrig har upplevt ett sådant tillstånd av intensiv och magnifik tillhörighet.
Faktum är att för de flesta människor – medan de upplever livet i en kropp – verkar det som ett sådant tillstånd av kärleksfull och villkorslös acceptans aldrig skulle kunna existera, och ändå är det det enda tillstånd som någonsin har funnits, och det är naturligtvis ert eviga tillstånd.
Kärlek är er natur och att vara är ert syfte. Genom att vara era kreativa energier, kan och kommer de att flöda vackrast om ni tillåter dem att göra det. Men, nästan varje mänsklig kultur påtvingar sina unga föreställningar och normer – familjära, religiösa, nationella, politiska, beteendemässiga, akademiska, vetenskapliga, etc. – vilket mycket ofta avskräcker ett stort antal av dem från att låta sin kreativitet och nyfikenhet blomma naturligt, man kan nästan säga `mirakulöst.´
Resultatet blir att de når vuxen ålder, efter att ha lärt sig att anpassa sig till de kulturella normerna i sitt samhälle, och att lyda auktoriteter med nästan obestridlig lydnad. När grupper som har en viss övertygelse möter grupper med andra övertygelser uppstår ofta konflikter, vilket tydligt har visat sig genom mänsklighetens historia.
Ert uppvaknande är konsekvensen av att ni valde att se, förstå och sedan släppa alla övertygelser som inte längre tjänar er, och mycket, mycket få av era osynliga men djupt rotade övertygelser gagnar er.
Att vakna innebär att ni till fullo har accepterat ert individuella jag precis som ni är, att ni respekterar och hedrar er själva, och som ett resultat kommer ni då helt naturligt att respektera och hedra andra.
Det är mycket få bland er som inte någon gång i era mänskliga liv har mött och engagerat sig med någon som lever så här. Det kan, för att nämna några, till exempel vara en förälder eller vårdgivare, en skollärare, en idrottstränare eller en konstlärare. Och de här personerna gjorde ett intensivt intryck på er därför att de såg er, lyssnade på er och uppmuntrade er att hedra era skapartalanger och er nyfikenhet. Det ni upplevde i dessa interaktioner var det fria flödet av Kärlek.
När ni själva släpper djupt ingrodda övertygelser, som ni nu vet inte längre gagnar er, kommer ni att uppleva en djup inre frid, och ni kommer också att uppleva era liv som mycket mer tillfredsställande.
Att släppa taget om övertygelser är enormt befriande, de kan fortfarande uppstå, men ni kommer att märka att ni känner er fria att bemöta dem utan någon skyldighet att befria dem.
Att vara fri är att göra vad ni vill i motsats till att behöva göra något som ni har blivit tvingade eller beordrade att göra. Det är ett återtagande av er suveränitet, av er gudomliga rätt att vara oberoende såsom Gud skapade er att vara, samtidigt som ni hela tiden är Ett med Honom.
När ni väljer att leva som de fria suveräna varelser som ni skapades att vara, kommer ni naturligtvis att vara älskvärda vad som än uppstår, och kommer till en fullständig förståelse att allt ni upplever som en fysisk människa är ett resultat av era egna avsikter.
Inget som inträffar i era liv är påtvingat er – tills ert medvetande utvecklas mer fullständigt, även om det kanske inte verkar vara fallet – och därför är ni inte ett offer för omständigheter utanför er kontroll.
Ni följer den livsväg ni så klokt planerade med gudomlig vägledning innan ni inkarnerade, och vad som inträffar är händelser som erbjuder er underbara möjligheter att lära känna er själva mer fullständigt. Det finns inga olyckor!
Därför, när uppvaknandet närmar sig, låt er inte bli för distraherade av det drama som de olika medieplattformarna ständigt försöker dra er uppmärksamhet till. Håll er undan från den förvirringen, var i världen men inte av den.
Era dagliga tysta stunder ensamma blir allt viktigare eftersom de stärker er tro på den gudomliga planen i vilken var och en av er är väsentliga, oersättliga och mycket kraftfullt aktiva deltagare.
Ni är alla på Jorden nu för att aktivt fylla roller som är perfekt anpassade till era olika färdigheter och förmågor, som kommer fram när ni tillåter er själva att vara precis som Moder/Fader/Gud skapade er.
Sannerligen, ni är alla perfekta skapelser av Gud, eftersom allt som Hon skapar kan bara vara perfekt. Hon känner var och en av er personligen, och Hennes Vilja är att ni till fullo förstår hur mycket det glädjer Henne. Och för att glädja Henne, allt ni behöver göra är att bara vara.
Er kärleksfulla broder, Jesus.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *