Kollektivet: Alla har haft en Omfattande Kombination av Livserfarenheter, 18 juli 2023

 

Kollektivet: Alla har haft en Omfattande Kombination av Livserfarenheter

18 juli 2023

av Caroline Oceana Ryan
https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-light-bringers-july-13-2023

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas äldste, Änglalegioner, Ärkeänglar och andra Gudomliga Varelser kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni! Den här veckan har vår skribent några frågor hon skulle vilja ställa, och som vi gärna svarar på. COR: Välkomna, vänner!

Dagens kanalisering är en slags frågestund med kollektivet i frågan om övergrepp mot barn, och har specifikt att göra med barnsexhandel, vilket är riktigt stort i nyheterna just nu, delvis på grund av den här filmen, Sound of Freedom.

Och även för att det snabbt håller på att bli det största kriminella företaget i världen.

Så vad jag ska göra är att fråga Kollektivet först och främst, varför någon skulle skriva in i sin livsplan att de skulle bli utsatta för människohandel som barn.

Detta för mig är bara otänkbart.

Jag är själv en överlevande från flera former av sexuella övergrepp, bland annat har jag blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn av min pappa,

Men att bli utlämnad till flera missbrukare om dagen, varje dag, tills din kropp slutligen bara ger upp efter några år – det här är helt enkelt otänkbart för mig.

Om du ser det som en situation av, ”Tja, de [den människohandlade] försökte, som folk säger, bränna bort lite karma,” är detta fortfarande en väldigt, väldigt mörk väg.

Och det är bara svårt för mig att förstå.

Så jag frågar Kollektivet detta, och jag frågar också, är det barnets livsenergier som den mörka maktstrukturen är ute efter.

Och svaret på det är utan tvekan Ja.

Men hur förändras det nu när Jorden tar till sig så mycket mer Ljus?

Hur förändras det nu när så många människor börjar Stiga Upp, och ber om att förstå Uppstigning, och letar efter sätt att höja sin vibration?

Det förefaller mig bara vara den märkligaste sortens dikotomi, dessa två motsatser som löper parallellt med varandra.

Så jag kommer att ta in Kollektivet, och jag kommer att be dem att ta itu med båda dessa frågor.

Så gå bara in i ditt hjärterum, och gå in i din andning för ett ögonblick, så kommer Kollektivet, denna vackra grupp av högre varelser jag kanaliserar, att vara dem du hör härnäst.

KOLLEKTIVET: Nåväl hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att ha denna tid att prata med er igen.

Och så, ja, vår skribent har ställt några frågor, och kanske finns det ett antal av er som också har ställt dessa frågor.

Vad i hela världen? Vem skulle planera detta för sig själv, och varför?

Och vad får den gamla [maktstrukturen] folkmassan ut av det, exakt?

Så låt oss titta på den här första frågan: Vem skulle lägga in detta i sin livsplan?

Och det här är för dem som håller med om att detta [förplanering av vårt Jordeliv] är något som händer. Om du känner att hela livet är en slump, att ingen någonsin skulle ställa, på någon nivå, en sådan fråga, skulle vi säga att detta är förståeligt.

För ur en mänsklig synvinkel, varifrån du är nu på planeten, är det mindre än meningslöst att någon skulle utsätta sig för sådan tortyr eller se någon mening med det.

Så vad vi ska göra nu är att anta personan, så att säga, av någon som har accepterat detta.

Och ett antal av oss inom Kollektivet har i vilket fall som helst varit slavar.

Och en slav kan utnyttjas på vilken nivå som helst, som du är medveten om – särskilt kvinnor och barn utnyttjas hårt medan de är förslavade.

Vi använder inte termen ”slav” som en sorts kulturell beteckning, som om den etiketten är allt den personen är.Men som en förslavad person sätts de i en position för att få höra att det är allt de är, från en mycket ung ålder och det är så att många av dem inte överlever särskilt länge när de tas in som barn.

Först, förstå att slaveri har funnits i många tusen år, sedan fallet till den tredje dimensionen, eftersom detta är ett av de sätt på vilka hierarkin existerar i det tillstånd som den kan existera i.

Om någon får människor att känna sig hopplösa – i själva verket är det meningen att åtminstone halva människosläktet, om inte majoriteten ska känna sig helt utan förespråkare.

Utan egentlig representation inom maktstrukturen. Utan valmöjligheter. Utan pengar och egendom. Utan en röst, socialt eller kulturellt eller på annat sätt. Detta tjänar deras syften perfekt.

Varför skulle någon nu frivilligt ställa upp på detta, särskilt eftersom det är miljontals människor på planeten som just nu upplever detta – vid en tidpunkt då Jorden faktiskt stiger upp!

Så återigen – låt oss ta in denna kära persons närvaro som själv var förslavad.

Namaste, kära du!

Och hon talar nu för att säga:

”Hälsningar, vänner! ”Jag tog livet av en förslavad person flera gånger för att flytta mitt medvetande till en nivå som inte enbart gick i opposition till min yttre miljö, utan långt över den miljön. ”Vad människor lärs är att bekämpa allt som de inte gillar.

”För att försöka trycka bort det från kartan över mänsklig erfarenhet. Och jag kom in specifikt för att lida på det sättet. Nu väljer jag det inte längre, och de flesta som har kommit in under den tredje dimensionen har bestämt sig för att inte återvända, och detta är ett faktum. Om de kan gå vidare kommer de att göra det.

Men jag kom in med avsikten och förväntan att jag skulle vara en förslavad person, utan frihet, ingen röst, inga val, inget eget liv förutom det som jag blev beordrad till.

Och vet att dessa personer existerar i själva skikten av varje kultur på Jorden.

Även det som är medfött kommer ibland att spela in i denna maktstruktur i utbyte mot pengar eller någon annan form av hävstångseffekt.

Det är egentligen inte något barns önskan att användas på detta sätt.

Väl i en människokropp har många sagt och tänkt för sig själva: ”Jag valde fel. Detta är för mycket. Jag kommer inte att överleva det här.”

Och ändå, i de ögonblick då övergreppen inträffar, raderas många århundraden av missförhållanden, eftersom personen själv tar på sig vad de satte på andra i ett antal liv.

Eller vad de samtyckte till – vad de trodde var okej [för andra att göra]. Och i andra fall, som jag själv, valde de det för att flytta in i det högre sinnet, av ren nödvändighet.

Vi säger inte att någon förtjänar att bli straffad och att lida, eftersom detta strider mot Universell Lag, att villigt tvinga en annan att lida.

Och vi tvingar inte oss själva att göra det.

Om vi väljer öppet finns det många anledningar till det. Vi har bara gett dig några få idag.

Men förstå att det som själen önskar för sin egen tillväxt kan framstå som väldigt konstigt för den som ser på en situation utifrån.

Från min position som en som har lidit på detta sätt kan jag gå till de andar på andra sidan som jag själv misshandlat eller torterat i andra liv, och försäkra dem: ”Jag har lidit som ni har lidit, och jag förstår nu vad jag utsatte dig eller din familj eller dina barn för. ”

Detta var inte bara fel i moralistisk mening, utan skapade stora ojämnheter i min vibration, och innebar att jag behövde uppleva det jag utsatt en annan för, för att ursäkta eller släppa eller frigöra det som jag begått i andra liv.

Och så, kan man säga att alla har haft en enorm kombination av livserfarenheter.

Nu kommer några bara in ett fåtal gånger. Jag har varit med många gånger, som de flesta av er också har varit.

Många gånger i ett jordiskt liv, och söker inte vedergällning mot mig själv eller andra, utan för att förstå djupet av denna dualitet som vi villigt valde att uppleva i århundraden.

Jag skulle inte säga att jag väljer att uppleva det nu. Det skulle jag inte alls säga.

Jag skulle säga att jag är färdig med dualitetens konstiga och ojämna och mycket påfrestande och traumatiserande värld.

Återigen, de flesta av er också är förmodligen bra färdiga med hela upplevelsen av att leva i en tredjedimensionell värld som har varit så uppdelad mellan mörkt och Ljust och gott och ont, som folk kallar dem.

Med tiden börjar du förstå, det finns bara erfarenhet.

Det finns bara den energin som leder dig antingen bort från upplysningen eller mot den, närmare och närmare varje dag.

För dem som inte väljer att leva i Ljuset, skulle vi säga, detta är ditt beslut. Men att dörrarna stängs, kan man säga, för att valet ska kunna göras att komma in i Ljuset och vara där permanent.

Detta är en vacker sak, när man betänker att tidpunkten för Jordens liv nu sammanfaller perfekt med beslutet att antingen gå upp i vibration eller att stanna kvar på en låg vibration och riskera att sjunka ännu längre ner.

Detta är ett ögonblick av stort bemyndigande i båda fallen, eftersom ens beslut bestämmer ens väg under en obestämd tidsperiod.

Så när du tittar på dem som är oroliga och förslavade och inte överlever processen, eftersom de flesta inte, skulle vi säga, förstår att detta i stort sett valdes av dem.

Det finns människor som kommer in utan en livsplan, men de flesta av dessa är inte av Ljuset.

De som är av Ljuset tenderar att begära en speciell uppsättning omständigheter så att de kan lära sig mer.

Så i dessa tider av Uppstigning går människor framåt väldigt, väldigt snabbt, och de ber att få skölja sina själar fria från traumat som de inducerade i andra.

De ber att få skölja sina själar fria från smärtan och de förluster de orsakat inte bara sig själva utan många omkring dem under ett antal liv.

Och det gamla sättet, det gamla paradigmet var att komma in och lida för det man hade gjort i andra liv, och det här tar förstås slut nu.

Så ni kommer inte att se detta mycket mer, bortom den här generationen – denna tendens att lida för att uppnå tillväxt.

Det är inte längre ett krav, och detta eftersträvas inte längre av de som kommer in nu.

Ja, vissa utsätts fortfarande för människohandel i drastiskt unga åldrar. Detta kan inträffa.

Och återigen, detta är slutet som ni ser på den här sortens program, kan man säga, av självkorrigering, av att lära sig den hårda vägen.

Mänskligheten har valt att flytta upp.

Om du är på Nya Jordens tidslinje eller går med i den nu, kommer du inte att lida på detta sätt [i något framtida jordeliv]. Och så ger vi nu ordet till våra vänner i Kollektivet, och vi tackar dem för denna möjlighet. Namaste!

KOLLEKTIVET: Underbart, vänner!

Vi vill säga, som svar på vår författares fråga om varför den gamla maktstrukturen har använt trafficking så länge—

Traumat är naturligtvis något som de påverkas av både energetiskt och faktiskt fysiskt.

Så vi går inte in i detalj där; det finns massor av information tillgänglig om deras metoder.

Men vi vill säga att ja, detta var en del av deras planer, och en del av hur de samlade in oskyldiga barns livsenergi, vilket är potent [energi], minst sagt.

Men vi kommer också att säga att dessa mörka planer och mörka handlingar gräver för dem ett mycket djupare hål än de kunde veta. För när Ljuset strömmar in då kommer det att finnas definitiva ögonblick då mänskligheten börjar inse, ”Vi kan inte längre tillåta detta att fortsätta, och inte längre tillåta den överordnade maktstrukturen.” Som inte bara sanktionerar utan väldigt ofta – i allmänhet driver pedofilnätverken.

Så mycket av detta är upp till er, kära ni.

Kommer ni att höja era vibrationer till där Jordelivet blir något helt annat än en plats för förslavade barn – utnyttjade personer på alla nivåer?

Kommer du att höja din vibration, kommer ditt medvetande till där planeten du bor på inte att tolerera något sådant beteende.

Och går ut ur dualitet som ett sätt att etablera själstillväxt.

Visst kan man växa inåt utan våld, utan trauma!

Valet måste göras. Gör det nu: ”Vi som en mänsklig ras behöver inte längre lida för att växa på själsnivå, för att uppfylla våra jorduppdrag. ”Och vi behöver inte längre stödja den gamla maktmassan genom implicit eller explicit stöd för de nuvarande politiska systemen.”

[Och sluta upp] att blunda för dess korruption, och att blunda för det faktum att företag kontrollerar dem, och företag drivs ofta i hemlighet och engagerar sig i de värsta tänkbara projekten. Man kan knappast kalla dem företag. De är helt enkelt kriminella beteenden.

Så vi lägger det här för era fötter, kära ni.

Om du inte håller med om att barn eller någon annan ska utnyttjas och traumatiseras, och fängslas och förslavas, skulle vi säga: Hur många människor från ditt förflutna har du förlåtit idag?

Hur mycket av ditt eget liv, hur mycket av din egen livskraft och dina egna beslut har du förlåtit?

Hur mycket har du gått in i ditt hjärta för att bestämma dig för att älska och acceptera alla?

För att flytta in i det höga hjärtat, och att vägra etiketter och dömande, göra anspråk på din status som gud/gudinna, din status som medskapare?

Att sluta känna sig som ett offer för att man ser andra utsatta och tycker att det är traumatiserande?

Ni vet att Gudomlig Kärlek är större än någon situation ni någonsin kan se!

Och ni vet att stor Kärlek strömmar ut över planeten nu.

På ett sätt som kommer att revolutionera hur ni alla ser er själva och era liv.

De barnen är inte ensamma.

Alla ni som växte upp på en korrupt och orolig planet – ni var aldrig ensamma.

Så gör det till ditt beslut, gör det till din sak och ditt gebit att vara den som kan nå bortom att bli förvånad över den uppenbara ondska du ser framför dig, och att acceptera även de mörkaste impulser som du själv kan ha burit på någon gång.

Och res dig över det!

In i det som det höga hjärtat känner igen som den enda Sanningen.

Du har säkert hört från ungdomarna på Sextiotalet att ”Kärlek är allt som finns!”

Det är det sannerligen! Och så skickar vi mycket kärlek och många välsignelser, kära ni. Vi är med er, alltid.

Namaste!

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *