Jesus via John Smallman, 16 september, 2023

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via Johannes: 

Var och en av er är ett unikt och vackert uttryck för gudomlig kärlek 

16 september 2023 av John Smallman https://johnsmallman.wordpress.com/

Allt är väl. Trots vad ni hör från de olika medier som ni är uppmärksamma på, befinner sig mänskligheten i slutskedet av ert kollektiva uppvaknande. 

Era böner och kärleksfulla avsikter, som erbjuds till alla utan några undantag, är enormt kraftfulla och helt avgörande. Fortsätt att VARA. Ni är alla gudomliga varelser skapade av Gud för Henne och er eviga glädje, så acceptera bara Sanningen att var och en av er är evigt och oskiljaktigt förbunden med Henne. Öppna sedan era hjärtan i ert accepterande och bjud in Henne att komma in. 

Låt INTE känslor av ovärdighet av något slag avskräcka er från att göra just detta. Det är mycket enkelt, mycket lätt, och när ni tillåter Henne att komma in kommer ni att känna Hennes närvaro, och ni kommer att uppleva en intensiv och upplyftande känsla av frid, att veta att allt är väl. 

Att det alltid har varit och att det alltid kommer att vara; du behöver bara ändra din synvinkel, din uppfattning, den inre plats från vilken du observerar ditt medvetna medvetande som bekräftar att du är fullt levande och evigt Ett med Gud, så att rädsla och ångest faller bort när Hennes Kärlek fyller era hjärtan. 

Ja, det finns mycket smärta och lidande i hela världen eftersom människor tillåter kärlekslösa aspekter av sin mänskliga natur – rädsla, ilska, bitterhet, förbittring, hat, ett behov av att ha rätt och göra andra fel osv. – att uppstå i deras medvetande. Att tacka för den tjänst som de tillhandahöll för dem när de levde i rädsla eller ångest, och sedan helt släppa dessa känslor eftersom de inte tjänar människors sanna natur – Kärlek. 

Många kommer till den mest underbara insikten att leva som den Kärlek som de är, är det enda meningsfulla sättet att leva. 

När de börjar göra detta och släppa taget om allt som inte är Kärlek, kommer deras kärleksfulla avsikter att börja lösa alla deras mänskliga frågor och problem. De kommer att finna sig själva bli alltmer accepterande av sig själva och andra, och frid kommer ofta att fylla deras hjärtan och ge dem en ny och mycket upplyftande upplevelse. Kärlek är er natur, och när ni accepterar denna gudomliga sanning kommer frid att fylla era hjärtan. 

Vet att kaoset, konflikterna och förvirringen som ständigt uppmärksammas av alla medier inte är nya situationer, utan har pågått i olika former under årtusenden. De avslöjas just nu av människor som har varit djupt involverade i dem och som nu väljer att inte längre vara en del av detta sedan länge pågående världsomspännande tillstånd av egoistisk korruption. 

Medvetenheten växer snabbt om det stora behovet av att behandla alla andra med lika respekt, oavsett eventuella skillnader som ni tidigare skulle ha betraktat som skäl att ogilla dem och ställa dem åt sidan. 

Alla är Ett för evigt i den kärleksfulla närvaron av Moder/Fader/Gud. Om ni finner er oförmögna att älska dem som ni anser vara annorlunda än ni själva, då älskar ni inte Moder/Fader/Gud och ni älskar inte er själva. Detta är vansinne eftersom endast Kärlek är Verklig. 

Därför, om ni finner att det finns andra som ni inte kan älska, måste ni gå inåt och be Gud att hjälpa er att förstå och sedan veta att Hon älskar er helt och fullt, precis som ni är nu i detta ögonblick, och att Hon alltid kommer att göra det. 

Be henne sedan hjälpa er att släppa alla era egna negativa självbedömningar så att ni kan acceptera och älska er själva som hon gör. När ni börjar acceptera och älska er själva som de gudomliga varelser ni är, kommer ni att upptäcka att er oförmåga att älska och respektera andra kommer att försvinna, och ni kommer att undra varför ni någonsin kände behov av att döma någon som oälskvärd eller oacceptabel. 

Bara genom att tillåta er själva att acceptera att ni verkligen är gudomliga varelser för evigt i er kärleksfulle Faders närvaro, kommer ni att komma till den orubbliga vetskapen om denna oföränderliga sanning. Gud är Kärlek och det är ni också, för evigt. 

Rädsla, orsakad av din känsla av separation från Honom, har fått dig att tro att du är ovärdig att vara i Hans närvaro, och det har fått dig att försöka gömma dig från Honom. Att gömma sig för Gud är omöjligt, men ni kan och har valt att vara helt omedvetna, omedvetna om er närvaro i Hans närvaro. Det är lite som när små barn sätter händerna framför ansiktet och tror att de inte kan bli sedda. 

Gud ser dig alltid och älskar dig oavsett vilka separationsspel du kan vara engagerad i. Ni kan inte gömma er från er Skapare eftersom det inte finns någonstans att ta vägen, det finns bara Hennes gudomliga Närvaro från vilken ni aldrig har avvikit. Tillåt er därför att acceptera och hedra detta vetande, och känn sedan och njut av den känsla av ömhet och kärlek som det ger er. 

Er dagliga resa djupt in i er själva bör vara er högsta dagliga prioritet. När ni sedan är lugnt och stilla inom er, bredvid era heliga inre helgedomar, återställer ni bestämt och positivt era avsikter att bara vara kärleksfulla vad som än uppstår under dagen. 

Att göra detta är viktigt eftersom kraften i era avsikter är massiv, och den kombineras och förenas med liknande kärleksfulla avsikter som många, många andra utsträcker mot hela mänskligheten. Er mänskliga närvaro i form vid denna tidpunkt i er kollektiva uppvaknandeprocess är enormt effektiv, och ni inkarnerade för att vara närvarande nu och mäktigt hjälpa till i er kollektiva uppvaknandeprocess. 

Var och en av er är ett unikt och vackert uttryck för gudomlig Kärlek som för uppvaknandet till dess mest strålande ögonblick av fullbordan. 

Tillåt er inte ens för ett ögonblick att acceptera några ogiltiga övertygelser som ni kanske fortfarande klamrar er fast vid och som antyder att ni är ovärdiga syndare. 

Ni är alla gudomliga varelser av ren Kärlek, och vad er jordiska närvaro just nu tillhandahåller är intensivt varmt och medkännande stöd för dem som har svårt eller vägrar att tillåta sig själva att vakna på grund av sina egna starka känslor av otillräcklighet. 

INGEN är otillräcklig. Ni är alla medlemmar i Guds gudomliga familj, evigt och oändligt älskade precis som ni är – de perfekta varelser som Hon skapade. Detta kan aldrig förändras, så slappna av i härlig självacceptans och tillåt er själva att veta att Guds kärlek till er är evig och oföränderlig. 

Din kärleksfulla bror, Jesus.

 

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *