Jesus via John Smallman, 22 december 2023

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

22 december 2023

 

Kärlek Rör Sig i Allas Hjärtan

Då ni förbereder er för att fira årsdagen av min födelse för tvåtusentjugo år sedan, vill jag tacka er alla för den enorma förstärkning ni utgör av den Tsunami av Kärlek som överflödar Jorden, genom att dagligen återsätta er avsikt att bara vara kärleksfulla, oavsett vad som händer i ert dagliga mänskliga liv.

Ni har ingen aning om kraften i era avsikter då ni så positivt uppmuntrar tidvattenvågen av Kärlek att omfamna hela mänskligheten, utan undantag.

Kärlek rör sig i allas hjärtan, även hos dem som förefaller vara mest oförmögna att uppleva eller uttrycka den. I Sanning är ni alla, var och en av er, mottagare av Kärlek i överflöd, vilken ni delar och utsträcker fritt och kontinuerligt.

Ni för mänsklighetens kollektiva uppvaknande, mänsklighetens kollektiva hågkomst om sin sanna natur, till att bära frukt. Utan er skulle det inte ske. Men er himmelska Fader visste förstås att Han kunde lita på er, eftersom ni är så ståndaktiga, kärleksfulla och pålitliga uttryck av Honom Själv, då ni hela tiden avser att lägga er vilja i linje med Hans. Er framgång är därför gudomligt försäkrad.

Som ni vet tillbringade jag 40 dagar i öknen i en förlängd meditation för att hitta mitt syfte, och för att uppvakna och känna den kärlek som jag är, eftersom jag är Guds son. Sedan ägnade jag resten av mitt liv, några få korta år, till att utsträcka och dela den kärleken fritt till alla jag träffade.

Det var mitt syfte, att leva ett liv i Kärlek och sålunda visa hur man erbjuder kärlek till alla utan undantag.

Ni kanske minns att jag kort före min död uppmanade mina lärjungar att älska varandra som jag älskade dem, och nu har var och en av er valt att just nu befinna er på Jorden för att göra samma sak, och ni gör det mycket vackert.

Ni kan inte veta hur nöjd er himmelske Fader är med er, där ni lever i form genom dessa svåra men overkliga tider före uppvaknandet, och ni delar kärlek fritt och generöst, precis som jag gjorde, och som Han ville att ni skulle göra.

Vänligen släpp allt återstående tvivel angående er värdighet att ägna er åt och framgångsrikt fullfölja de personliga uppdrag ni valde innan ni inkarnerade, det är ytterligt ogiltigt. Acceptera att ni alla genomgår ett tillstånd av minnesförlust som är en nödvändig aspekt av de mänskliga liv ni lever.

Det är inget fel eller någon oförmåga, det är en större aspekt av er uppvaknandeprocess.

Då ni så kärleksfullt fortsätter framåt – och dagligen tar tid för att gå in i och slappna av i er till heliga inre helgedom – bjud in Moder/Fader/Gud att fylla ert hjärta med medvetenhet om Hennes Närvaro och Hennes Kärlek till er, och acceptera och tillåt er att känna den Närvaron, för ni är fullkomligt värdiga att avnjuta och bli upplyfta av den upplevelsen.

När ni gör det kommer ni att börja se att minnet om vem ni verkligen är återkommer, och all känsla av tvivel, ovärdighet eller syndfullhet kommer att lösas upp och ersätts av känslor av själv-acceptans och ovillkorlig kärlek till er själva.

Kom ihåg att givande och tagande är ett och samma, som ni ger tar ni emot, och som ni tar emot ger ni, och vetandet om enheten i detta kommer att omfamna er, och ni kommer mycket positivt att veta, utan möjlighet att tvivla, att ni och er Fader verkligen för evigt är Ett, i det mycket vackra tillståndet av gudomlig Förening.

Att veta detta är vad ert uppvaknande leder till.

Kärlek är det oändligt stora fältet, området, rymden – det finns INGET ord på något språk som kan definiera det – i vilket Gud och alla Hennes gudomliga skapelser för evigt är vibrerande vid liv och närvarande.

Som ni vet – GUD ÄR! Allt som inte är Gud existerar inte. Allt ni kan uppleva som liv i er mänskliga form, på alla underbara eller hemska sätt det visar sig, är overkligt. Ni konstruerade en overklig och illusorisk miljö i vilken ni kunde uppleva det omöjliga, separation från er heliga och gudomliga Källa.

Men, eftersom Gud, i ögonblicket av er skapelse, bemyndigade er med Allt som Hon Är, kunde ni använda denna oerhörda makt för att etablera en miljö som är fullkomligt overklig, ändå är det en miljö som i alla fall har övertygat er om att den är verklig. Så till synes verklig att många av era intellektuellt skarpaste mänskliga vetenskapsmän har lyckats övertyga sig själva, och en stor del av mänskligheten, att materialism är den enda verkligheten.

Och ur deras synpunkt förefaller den gränslös och oändligt stor, med liv som en avvikande och extremt kortlivad händelse som avslutas helt naturligt med döden eller misslyckande av de mänskliga eller icke-mänskliga former i vilken den verkar existera.

De tror att liv är overkligt, ovanligt och ofritt, och att det därför borde användas, medan det varar, på alla sätt som appelerar en människas rädslodrivna ego-medvetande. Vansinne går löst! Inte undra på ni upplever oenighet, krig, sjukdom, skada och död.

Emellertid gräver nu många av dessa skarpa hjärnor djupare i fysiken för det materiella universumet, och upptäcker att det är enormt mycket mer komplext än de trodde var möjligt. De kommer, ofta ganska ovilligt, till insikt om att det absolut måste finnas en källa, en högre makt, som vägleder och styr det, att det är ytterst omöjligt att det är en slumpmässig och meningslös tillfällighet eller händelse som uppstod, att det ”bara råkade hända”. Och vissa väljer till och med att, lite motvilligt, kalla ”det” Gud.

Var därför vid gott mod i vetandet att ni befinner er i och har upplevt ett illusoriskt tillstånd av overklighet, och att ert uppvaknande är absolut oundvikligt. Ni är gudomliga varelser som mycket tillfälligt somnat in, och Moder/Fader/Gud väcker er milt, så att ni än en gång får njuta av den absoluta fullheten av Livet som Ett i ändlös Förening med Henne.

När ni hoppfullt och förväntansfullt väntar på att den stora uppvaknings-händelsen ska fylla er alla med intensiv glädje, vänligen fira min kommande födelsedag med enorm glädje och god vilja för hela mänskligheten, vetande att då ni gör det är Alla verkligen Ett, och vet att Guds gudomliga plan för mänskligheten går exakt som den ska, därför att ni alla perfekt uppfyller era före-inkarnationen avsikter att starkt hjälpa mänskligheten att vakna upp.

Er KÄRLEK för med sig under bortom er förmåga att föreställa er dem.

Lita på Moder/Fader/Gud och låt den Kärlek ni är flöda snabbt, fritt och i överflöd, då den fortsätter att omsluta och omfamna alla utan undantag, och för ert uppvaknande mot att få ett mycket magnifikt och strålande tillstånd att bära frukt.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *