Jesus via John Smallman 24 december 2020

 

Jesus via John Smallman 24 december 2020

  

Jesus Genom John: Jesus Julmeddelande

24 december 2020 av John Smallman’

https://tinyurl.com/y75jf8zg

Alla är oändligt älskade, sedda, förstådda och accepterade av Gud.

Gud är Ett. Ni, varje enskild medvetandegnista, är Ett, Ett med Gud, Ett med er själva, det finns INGEN separation.

Det finns emellertid en illusion av separation, som alla som är i form upplever som verklighet, men bara när de väljer att vara nedsänkta i den. Ni är fria att avsluta den känslan av separation när ni vill. Men eftersom illusionen, som ni kollektivt valde att upprätta, är så vackert utformad och konstruerad – kom ihåg, att när ni skapades, ingöt Gud inom Er Allt som Hon är- så att när ni väl sänker er ner i den bekräftar dess uppenbara materiella soliditet och era fysiska former ständigt er tro på att detta är verkligt.

Och den tron måste upplösas. Det finns några som har lyckats – till exempel Buddha, Lao Tzu – men för majoriteten verkar det vara omöjligt. Vissa tillbringar livstider på andligt motiverade vägar, och några av dem blir väldigt kloka och låter sig vägledas av Kärlek, vilket naturligtvis är Moder/Fader/Gud, Källan, det gudomliga energifältet som är Allt Som Finns.

När någon lägger ner sin fysiska form i döden, blir de omedelbart medvetna om att döden är en aspekt av illusionen, och de spenderar sedan tid – även om tid som ni upplever den när ni är i form inte existerar – i eftertanke där de får kärleksfull vägledning och får göra val om vad de nu vill göra, och de har ett oändligt antal val tillgängliga. Vissa väljer att genomgå ett annat liv i form och reinkarnera, medan andra väljer att förbli fria från de begränsningar som formen medför. Oavsett vilket val som görs är det alltid hedrat, för ni har alltid fri vilja!

Nu när så många närmar sig ögonblicket för deras uppvaknande blir många medvetna om att livet är evigt, att döden bara är en övergång, och denna medvetenhet är väldigt inspirerande och upplyftande för dem och uppmuntrar dem att bara vara kärleksfulla i alla sina interaktioner oavsett den plats som andra kan komma ifrån. Att göra detta, som jag har sagt er tidigare, är det mest effektiva sättet att hjälpa andra att vakna.

Kärlek möter alltid Sig Själv eftersom det inte finns något annat! När de som mycket medvetet väljer att bara älska vad som än uppstår möter andra som ännu inte gör det, stimuleras gnistan av Kärlek inom de andra och knuffar dem närmare deras ögonblick av uppvaknande, även om de inte är medvetna om att ett kärleksfullt utbyte precis har inträffat. De kärleksfulla knuffarna som människor får är alltid kumulativa, de går aldrig förlorade! Alla ni som läser eller lyssnar på det här meddelandet eller andra likt det har blivit knuffade många gånger, vilket är en av anledningarna till att ni söker efter meddelanden som detta.

Vi är Ett! Jag kan inte upprepa det tillräckligt många gånger! Därför har alla en effekt på alla andra. Om effekten inte är i linje med Kärleken kommer den att lösas upp, släppas, kasseras vid rätt tidpunkt eftersom den inte är något. När effekten är i linje med Kärleken integreras den med de andra kärleksfulla effekter som personen redan har upplevt, vilket stärker och intensifierar deras avsikt att delta i det kollektiva uppvaknandet. Att vara ouppvaknad är omöjligt, alla – utan några undantag – kommer att vakna och känna sig själva som Ett. Men när en entitet väljer att vakna är upp till henne, det finns det ingen press från Källan Som är Kärlek, som är Allt, och som accepterar var och en kärleksfullt, precis som de är.

Det finns ingen anledning att oroa sig eller vara orolig för nära och kära som inte verkar vara andligt medvetna och som verkar vara helt fixerade på den fysiska formens värld, de kommer att följa sin egen väg till uppvaknande, så försök inte att konvertera eftersom detta mycket väl kan motarbeta dem och effektivt fördröja deras uppvaknande.

Erbjud bara vägledning till dem som specifikt ber om det, eftersom varje försök att konvertera någon till din tro eller synpunkt mot deras vilja är rent egoistisk, och i det långa loppet är det oftast ganska ohjälpsamt. Du kan inte veta vad som är bäst för en annan, eftersom du som människa inte upplever ett tillstånd av enhet med dem och därför inte kan känna deras sinne eller det trauma de har genomgått. Vad du kan göra är att skicka dem kärlek när du är i kontemplation, meditation eller bara kopplar av i din egen heliga inre helgedom, när du låter Kärleken omfamna dig!

Alla är oändligt älskade, sedda, förstådda och accepterade av Gud, och när du tänker skicka någon Kärlek förenas du med Gud i det ögonblicket, och det finns ingen kraftfullare handling som du kan engagera dig i. Lita på Gud, lita på ditt eget inre vetande – din intuition – när den är kärleksfull. Om den är rädd, orolig eller arg är det inte din intuition, det är ditt ego. Under denna juletid, när du firar min mänskliga födelse och ger gåvor, var bara kärleksfull och förlåtande vad som än händer. Förutom att det är en tid för firande är det också en tid då människor verkligen kan bli mycket stressade när de upplever säsongsmässigt överväldigande, tillsammans med alla ”grejer” som kommer upp för erkännande, tack och frisläppande, när uppvaknandet närmar sig alltmer.

Och naturligtvis tvivlar de som väntar på uppvaknandet med ivrig förväntan: ”Kommer vi verkligen att vakna? Vad händer om vi inte gör det? Jag kommer inte att tillåta mig att tvivla.” och uppleva andra liknande stressinducerande tankar. Återigen försäkrar jag er att det kollektiva uppvaknandet verkligen är nära förestående! Så när ni går inom i dag, 24 december och imorgon, 25, gör en kraftfull återställning av er avsikt att tillåta den Kärlek som alltid är närvarande att omfamna er och försäkra er om att allt verkligen är bra, när ni påminner er själva att Guds gudomliga Vilja förverkligas alltid perfekt, och F-I-R-A sedan med glädje årsdagen för min födelse med era nära och kära, antingen fysiskt eller via nätet. Er kärleksfulla närvaro, när ni samlas med andra under dessa stressiga tider, är väsentlig och mycket effektiv; det är därför ni är här nu.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...