St. Germain via Caroline Oceana Ryan, 29 augusti 2022

St. Germain
Via Caroline Oceana Ryan, 29 augusti 2022
Mer om NESARA
https://tinyurl.com/23p2933u
Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementen, Fae elders, Änglalegionerna, Ärkeänglarna och andra Gudomliga Varelser kända som Kollektivet.
Idag har vår skribent bett att få tala med den Uppstigna Mästaren Saint Germain, så därför kallar vi fram honom:
COR: Hälsningar, Lord Saint Germain!
SAINT GERMAIN: Hälsningar, kära du!
COR: Jag pratade nyligen med din tvillingflamma, Lady Master Portia, om den Omvandlande Violetta Flamman.
SAINT GERMAIN: Så sant! Det var en utmärkt undervisning. Och det krävs väldigt mycket vid den här tiden.
COR: Vi var alla mycket tacksamma för Lady Portias visdom. Hon talade om att vi är här för att ändra vibrationen av ett problem först, innan vi fysiskt försöker flytta delarna av en situation för att läka eller ”fixa” den utifrån.
Min fråga till dig idag är baserad på det. Vi väntar alla på att NESARA ska bli fullt antagen och tillkännagiven, men väntan är liktydig med att be att något förändras utåt först, så att vi till slut kan bli lyckliga.
Så min fråga är, håller vi omedvetet tillbaka NESARA genom att inte se fram emot det, utan lägger hela områden av våra liv och inre tillväxt ”på is” tills det tillkännages?
På grund av att jag tänker: ”När NESARA väl kommer igenom behöver jag inte oroa mig för det … ” vilket det är ekonomi eller hälsa eller relationer, eller vår egen inre tillväxt och läkning.
SAINT GERMAIN: Ah, en utmärkt poäng.
Förstå till fullo att er Jord är i en situation av oöverträffad övergång för en tredimensionell planet. Så när du förbereder dig med äkta, innerlig glädje för att ta emot NESARA och dess många underbara ombesörjanden, är du fortfarande i en fysisk värld som på många sätt fortfarande verkar vara fast i den gamla ordningen.
Och så fortsätter dina dagar – du måste fortfarande mata barnen, sopa golvet, gå till arbetet och hålla dig så frisk som möjligt. Allt det medan du utövar dina femdimensionella rättigheter och preferenser för att leva ett Gudomligt lett liv, med en ökad inre medvetenhet och en ökad vibration – du ska komma ihåg att meditera, gå ut i naturen ofta, att tillbringa en lugn stund varje dag då du bara vilar och slappnar av, förlåta dig själv för alla upplevda svagheter när du går i din vardag. Alla dessa krav kommer att kännas tunga ibland.
Tanken på NESARAS tillkännagivande och allt som kommer att följa med det, inklusive mötet med era Stjärnfamiljer, kommer att kännas som en stor lättnad.
Många av er har levt många liv på Jorden – hundratals liv, kanske fler. Ni bär, medan ni är i en mänsklig kropp, det cellulära och energetiska minnet av dessa liv, och alla svårigheter ni genomgått under dessa liv. Och djupt bakom lidandet i dessa liv, som ni omedvetet bär på och ibland känner av, inser ni att det här inte är rätt, Jorden var ju tänkt att vara ett paradis inte en plats för lidande, förlust och förnedring.
Och så är det. Ändå valde mänskligheten dualitet, som ett vågat experiment för att få större tillväxt genom extrema motgångar i det fysiska. Det fanns andra faktorer också, men vi kommer att koncentrera oss på det för här ögonblicket.
I det experimentet fanns alltid fröet, den spirande befrielsen för en planet som under årtusenden uppenbarligen hade gått vilse. Mänskligheten hade öppnat en portal som inte bara gav dem en möjlighet att växa i en miljö av motgångar och motstånd. Genom den portalen kom energier och varelser som ingen fridfull värld någonsin borde tolerera. Men tolererade dem gjorde ni.
För det första, kaoset på planeten byggdes upp tills det var omöjligt att vända situationen utan att bryta mot Universell lag om att tillåta varje civilisation att utvecklas utan ingripande från andra mer utvecklade grupper, förutom i vissa mycket extrema fall.
Och så kom inkräktare med full avsikt att eliminera mänsklighetens frihet – det som nu kallas ”mänskliga rättigheter,” vilka aldrig har behövt försvaras innan fallet till den tredje dimensionen.
För det andra, råheten i Jordelivet innehöll potentialen att höja en ung själ mycket långt bortom dess nuvarande nivå av expansion och självkännedom.
Det var ett lovvärt löfte!
För bra för de flesta själar att vilja ge upp, för ni har som en art av varelser, alltid älskat ett äventyr, ett nytt territorium att utforska och nya koncept att bita i.
Och så fortsatte allt i årtusenden. Och vad stoppar det nu? Flera saker:
Den fara som Jorden för närvarande är i, och Hennes egen själs rop på hjälp över hela detta Universum.
Er egen beslutsamhet att skydda Henne, och att skydda mänskligheten från att bli överkörd av A I inplantation – ett annat tecken på att det här experimentet har gått alldeles för långt.
Och ankomsten av Sat Yuga – en ny era i vilken den Gudomliga Rättvisan återvänder till Jorden igen, och på annat håll i Universum.
Med Fred och välstånd för dörren, inser era egna trötta själar och Jordens liv, som utvecklas och går framåt, att det är dags att vakna nu. Dags att minnas vilka ni är – Gudomliga varelser i fysiska kroppar. Dags att stå upp och återta er sanna makt och släppa offeridentiteten och dess kamp, för gott.
Ni har hållit er Gudomlighet i ena handen och i den andra denna tusenåriga gamla tendens att se livet som hårt, och känt att atmosfären och miljön på Jorden gjorde den både till ett fängelse och en slavplanet.
Hur tar ni er från en plats av diskriminering och lära er vilka ni var i sammanhanget av ofta ohållbara omständigheter, till att se er själva som självbestämmande Skapare?
Hur tar ni er från att i huvudsak relatera till den fysiska världen omkring er, till att inse att allt bara är en hägring? Yttre bilder som kan blekna eller transformeras på ett ögonblick, med en omvandling av dessa energiformer som först drog ut dessa bilder ur kvantfältet?
För mänskligheten är det här en gåta! Sedan fallet till den tredje dimensionen har ni aldrig sett er själva som de högre världarnas magiker, vilket ni är när ni inte är i den Jordiska kroppen, utan återvänder till eterisk form. Ändå finns dessa egenskaper kvar inom er och kallar på er nu, och ber er att minnas!
Kom ihåg elementen i detta Universum, som i kombination med ert eget inre mästerskap kan skapa, eller förvandla världar.
COR: Jag är inte säker på att vi är redo att ta detta steg, Herre! Det känns för stort för oss ännu. Du är en alkemist och van vid omvandlingar av alla slag. Vi tvivlar på vår förmåga att förändra saker i grunden. Det är därför vi försöker lindra symtomen de flesta dagar, vare sig de är personliga eller sociala.
SAINT GERMAIN: Och ändå gör ni det dagligen. Det är inget mysterium varför vissa människor, saker, idéer eller upplevelser så lätt kommer in i ditt liv – du kallar på dem!
COR: Ändå händer det omedvetet för temats del! Räknas det?
SAINT GERMAIN: Alldeles säkert gör det det! Kalla på det medvetet genom Glädje, inte stress eller känslor av förpliktelse – tänk på det som ger dig glädje, inklusive NESARA.
Du kommer att behöva resonera med en känsla av glädje, och med en känsla av frihet, av fullständig återvinning av din inre och yttre suveränitet för att kunna dra in NESARA fortare.
Du kan detta. Är det här i dina händer, antagandet och tillkännagivandet? Mycket mer än du kunde veta! Börja fira nu. Gör anspråk på din inre frihet innan någon ens ger dig din yttre frihet.
Sjung och dansa om skeppen redan har landat! För många har och är nu i det här ögonblicket!
COR: Var kommer den Violetta Omvandlingsflamman in i allt detta?
SAINT GERMAIN: Lägg ditt liv, alla liv och hela er planet i denna Violetta Flamma. Nu är det dags att omvandla det som alltför länge har dämpat er inre ande och saktat ner er ankomst som en Uppstigen planet. Dörren är nu öppen. De energier som krävs är närvarande. Stig fram och tillkännage er Skaparstatus.
COR: De flesta av oss tvivlar på att vi är Skapare, delvis för att vi är utmattade av alla dessa energier som kommer in nu – solljusets strålar är så kraftfulla. Vi har blivit omgjorda till nya varelser. Uppstigningen är en tröttsam process.
SAINT GERMAIN: Självklart. Men så länge ni kan hitta energi nog att önska något, har ni redan inom er energin att uppleva dess närvaro, som om det redan finns i rummet med er.
Vilken typ av firande kommer du att ha med dina vänner den dag NESARA tillkännages? Vem kommer du att ringa först? Vilken slags dans kommer du att göra?
COR; Jag kommer att vara för upptagen med att hoppa upp och ner för att göra något av det.
SAINT GERMAIN: Det här är en underbar sak, för det påminner om den instinktiva glädjen i ens barndom. Den renheten finns kvar och vill tala igen.
COR: Tack, Lord Saint Germain. Det ger mig hopp. Om vi kan föreställa oss det och känna det, då – så ska det vara, och så är det!
SAINT GERMAIN: Så som det är ovan, så ska det vara nedan!
(Bugar mot oss alla) Vi är hedrade över att hjälpa till.
COR: Många välsignelser, och många Tack!
SAINT GERMAIN: Och till dig och alla dina läsare, kära du. Alla de högre världarnas närvaro och krafter är med er, alltid.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...