Jesus via John Smallman, 4 mars 2024

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

4 mars 2024

Här i de icke-fysiska sfärerna tittar vi dagligen med vördnad på, då fler och fler människor väljer att till fullo öppna sina hjärtan för Kärlek, deras sanna natur. Detta förändrar världen mycket positivt och mycket snabbt, då ni börjar lära er att enda vägen framåt, ut ur korruption, bedrägeri, och därav följande konflikter och lidande, är att hedra, lita på, respektera och älska varandra, och sedan leva och visa detta i alla interaktioner med andra.

Ni har mycket effektivt valt att massivt accelerera er kollektiva uppvaknandeprocess för att få ett slut på det starka lidande som så många genomgår, och från vilket det inte verkar finnas någon väg ut.

Mycket få av er upplever inte lidande, men majoriteten av mänskligheten har mat och tak över huvudet, och i er medvetenhet om lidandet hos så många andra, väljer ni, genom själva er närvaro, att hjälpa till med att förse dessa nödvändigheter för mänsklig existens till dem som saknar dem.

I sanning, att hjälpa bara en människa i nöd en gång har en enorm effekt, eftersom det är ett sant uttryck för Kärlek, och då fler och fler av er uttrycker er individuella kärlek till mänskligheten – era bröder och systrar över hela världen – så växer och intensifieras Tsunamin av Kärlek.

Ni kan inte föreställa er vikten och effektiviteten av bara en enda enkel gåva av kärlek erbjuden till andra. Kärlek är vad ni är, och djupt inom er vet ni verkligen det, och ert syfte just nu är att bli fullt medvetna om detta, medan ni upplever livet i mänsklig form.

Genom att göra det inbjuder och tillåter ni automatiskt Tsunamin att flöda genom er med ökande styrka, vilket starkt hjälper andra att göra samma sak, då de också börjar känna kärleken flöda inom och genom dem, och gläds av deras individuella avsikt att bara vara kärleksfulla, oavsett vad som händer.

Ni är både Ett individuellt, och Alla kollektivt, och då er medvetenhet och acceptans av denna gudomliga sanning omsluter er, är er enda önskan att dela den fritt och konstant, och att göra detta genom att bara vara är er väg till uppvaknande.

Tack för er växande medvetenhet om vad det innebär att vara Kärlek, och för att ni delar den Kärleken fritt och konstant med hela mänskligheten.

Alla ni – alla nu inkarnerade människor – valde att vara på Jorden i detta nu-ögonblick i den kollektiva uppvaknandeprocessen, därför att ni var fullt medvetna om den enorma vikten av och det magnifika i denna aspekt av Guds plan för mänskligheten.

Ni ville alla delta i att få den att bära frukt tack vare er starka kärlek till Moder/Fader/Gud, till hela Hennes gudomliga och eviga skapelse, och till alla era bröder och systrar som inkarnerade före er i tidigare tidsåldrar, och som också hade valt att delta i denna magnifika plan.

I sanning, Kärlek i handling, Kärlek uppvaknande till medvetenhet om sig självt, och därigenom hjälpande att väcka upp och heala alla som glömt bort sin sanna natur – Verkligheten om vilka de är – är ert enda syfte medan ni upplever overkligheten, drömmen eller mardrömmen om livet i form.

Alla som lider som följd av sitt val att uppleva overkligheten i separation från Källan, genom att gå in i drömmen, eller mardrömmen, av uppenbar separation från Moder/Fader/Gud, är starkt hedrade för deras kärleksfulla val att göra det, vetande och accepterande att de genom detta skulle lida. Vad de valt att göra är ett val av enorm kärlek och enormt mod.

Evig Förening med Gud är den enda Verkligheten, och det är det eviga tillståndet av existens för varenda en av Guds gudomliga skapelser. Valet att inträda i illusionen, det overkliga och icke-existerande tillståndet av separation, ledde er in i en till synes extremt lång tunnel av mörker, där Kärleksljuset inte kunde ses, på grund av den minnesförlust i vilken mörkret inneslöt er.

Alla länder, alla kulturer, etniska grupper eller familjer, har sitt eget andliga arv, ett arv av kärlek, heder, och respekt för varandra. Emellertid, under eoner i alla delar av världen, har detta arv ofta ignorerats på grund av det uppenbara behovet att identifiera sig med och tillhöra en särskild grupp för trygghet och välmående.

Detta har, vilket er historia tydligt visar, alltid lett till tillstånd av missämja, konflikter, misstro och krig, tillstånd som fortfarande råder. Ändå har de visa och kloka och helgonen alltid funnits bland er genom att inträda i overkligheten för att kärleksfullt hjälpa er att se vad det är ni gör fel.

Över eonerna har de varit mycket framgångsrika, även om många av dem blev behandlade med hat och misstänksamhet, och ofta mördades. Och tack vare deras kärleksfulla Närvaro och deras ovillkorliga acceptans av alla de interagerade med, har de fört världen till dess nuvarande inspirerande och upplyftande stund av uppvaknande.

Många av er har verkligen varit helgon och visa i tidigare mänskliga livstider, hjälpande att få till stånd den kollektiva uppvaknandeprocessen. Så även om ni saknar minnen från dessa livstider, vet att ni är ovärderliga gudomliga varelser, och släpp vänligen helt all känsla eller tro att ni på något som helst sätt är ovärdiga Guds totala och eviga Kärlek till er.

Vet Att Ni Är Älskade i Varje Ögonblick av er Eviga Existens i oskiljbar Förening med er Källa, Moder/Fader/Gud.

Uppvaknandeprocessen närmar sig nu ögonblicket för att mycket härligt bära frukt, till Guds ytterliga Glädje och allas vår i de icke-fysiska sfärerna, då vi ser den utvecklas.

Därför, då ni dagligen ägnar viktig tid åt era heliga inre helgedomar, påminn er om Sanningen om vem ni verkligen är, och sätt åter er avsikt att vara kärleksfulla i varje ögonblick.

Den avsikten, när ni har den medvetet och kärleksfullt, är extremt kraftfull. Ni valde att finnas i form i denna stund för att göra precis detta, det är er viktigaste uppgift.

Allt annat ni gör medvetet, kärleksfullt och fridfullt, för att hjälpa till i uppvaknandeprocessen, är som en återbäring eller bonus, och ni är starkt hedrade för det. MEN, ert primära syfte är att återsätta er avsikt att bara vara kärleksfulla oavsett vad som sker, eftersom det är orsaken till att ni är på Jorden i mänsklig form Nu!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *