Jesus via John Smallman – Håll Kraftfullt Fast vid Din Tro, 23 september, 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Håll Kraftfullt Fast vid Din Tro.

23 september 2023, Jesus via John Smallman 

 

Mänskligheten håller på att vakna, och det finns många tecken på detta över hela världen. Det kaos och den förvirring, de konflikter, den smärta och det lidande som praktiskt taget alla medier ständigt presenterar för er, samtidigt som de har för avsikt att dra er uppmärksamhet bort från Verkligheten, undergräver de ganska framgångsrikt er förmåga att vara medvetna om den, eftersom de gör sitt bästa för att främja rädsla och ilska. Bli inte vilseledda, felinformerade eller missledda av dessa traumatiserade – som naturligtvis också, liksom ni alla, är Guds gudomliga barn – som betalas för att distrahera er från undret i ert varande, ert djupa inre vetande att ni är, alltid har varit, och alltid kommer att vara varelser av Kärlek evigt Ett med Gud i ett konstant och helt upplyftande tillstånd av glädje. 

Ni VET att endast Gud/Kärlek är Verklig, så fortsätt att föra den vetskapen tillbaka till er medvetenhet när ni lever era dagliga liv. Att göra detta hjälper massivt det mänskliga kollektivet när det rör sig mest positivt framåt i uppvaknandeprocessen. 

Ert uppvaknande är gudomligt säkerställt och därför helt oundvikligt. Gläd er åt denna vetskap – djupt inom var och en av er är den alltid närvarande – och påminn er själva under hela dagen att ni är evigt, och därför i varje ögonblick av er eviga existens, oskiljaktigt Ett med Moder/Fader/Gud – KÄRLEK. Att göra detta stärker er tro och tillit till Guds eviga Kärlek till er, och hjälper er enormt att upprätthålla och leverera på er avsikt att bara vara kärleksfulla vad som än uppstår. Ni är aldrig ensamma, ni är alltid kärleksfullt stödda och omhändertagna av ert stödteam i de icke-fysiska världarna. Slappna av och acceptera helt och fullt Guds Kärlek som omsluter er i varje ögonblick, även om ni mycket väl kan uppleva er själva som omedvetna om den. 

Omedvetenhet är en viktig aspekt av det illusoriska eller drömlika tillstånd av separation som mänskligheten valde att engagera sig i för så många eoner sedan. Medan ni förväntansfullt väntar på att detta underbara ögonblick skall inträffa, vet att Kärleken som är Moder/Fader/Gud flödar till er och genom er hela tiden för att hjälpa er och alla dem som ni på något sätt interagerar med. Kraften och effektiviteten i det ni gör genom att bara vara är långt bortom er förmåga att föreställa er, vet bara att ni i varje ögonblick gör Guds vilja. 

Du valde att vara i mänsklig form vid denna tidpunkt i uppvaknandeprocessen just för att du mest kärleksfullt ville hjälpa till i uppvaknandeprocessen, och du lyckas briljant. Och naturligtvis är det Guds vilja att du gör det, eftersom ditt val att gå in i form vid denna tidpunkt var och är helt godkänt av Henne, och Hon älskar dig och hedrar dig djupt för det modiga val av fri vilja som du gjorde. 

Som jag ofta har klargjort för dig är ditt uppvaknande till medvetenhet om din sanna natur, ditt uppvaknande från den illusoriska drömmen till Verkligheten, den gudomliga Viljan för dig, och också din egen. När du valde att engagera dig i det overkliga tillståndet av separation från ditt heliga Ursprung, hade du inte för avsikt att förbli där evigt omedveten om dess overklighet, och därmed oändligt lida av separationsupplevelsens terror. En del av det overkliga tillstånd som ni upplever som människor i form är den till synes intensiva verkligheten i det. Det verkar så verkligt därför att när ni gick in i det etablerade ni också inom er själva ett tillstånd av minnesförlust för att få det overkliga tillståndet att framstå som det enda möjliga tillståndet; att dölja Verkligheten för er genom att låsa in er i det mycket begränsade tillstånd av medveten medvetenhet som era mänskliga kroppar kunde förnimma och tolka. Det vill säga, ni tror att era kroppar är de ni verkligen är, och när de dör är det uppenbarligen slutet för er, eftersom det verkar som om era kroppsliga sinnen är den levande varelse som ni identifierar er med.

Översättning, Marie-Anne


Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *