John F. Kennedy via Losha, 18 juni, 2020

Nytt JFK-meddelande (20-028-06)

Till alla de goda människor som har valt att vara här på Gaia just nu… Lycka och välgång till er alla!
Min ”ämnestema” titel ovan kan vara häpnadsväckande för vissa – även till min meddelande mottagare. Jag kommer bara att fortsätta att tala och det kommer att bli mer uppenbart om varför jag använder den.

Min far var en stor man på många sätt… Han gav mig oöverträffad tillgång till högnivå politiker, kändisar och olika andra klienter till honom.

Men han var också mycket hård i sina kontakter med andra, särskilt när han ville ha något mycket trängande … varav det fanns många, många sådana mellanhavanden.

Så, för att han skulle få vad han ville, skulle han alltid använda en ”käpp” på andra … inte på ett fysiskt sätt, utan på ett psykologiskt sätt. Denna käpp tog olika former … ofta genom utpressning, mutor eller trakasserier.

Jag kommer att lämna mina minnen om denna fråga att tolkas på något sätt som är bäst för varje läsare … men jag ger dessa ”exempel”, av en mycket god anledning.

När jag blev president, lovade jag mig själv att jag aldrig någonsin skulle använda käppen, på någon… inklusive mina egna barn.

Därför, samtidigt som jag utför mina uppgifter i Vita huset, strävade jag alltid att erkänna det bästa i andra, och att hitta sätt att använda deras ”bästa” kapaciteter som mina kollegor och anställda. Genom att göra det hjälpte jag till att lysa upp andra och därigenom låta dessa andra se sig själva i ett vänligare ljus och tro på sig själva mer.

Således kan man se att det finns olika metoder som används när det gäller hur man behandlar andra … det finns de sätt som min far använde, som fungerade till en punkt, men lämnade de andra som han behandlade med mycket låg uppfattning om sig själva, eftersom de inte behandlades med den respekt de säkerligen förtjänade.

Sedan har vi det sätt på vilket jag försökte behandla andra … försökte hitta det goda i varje person, som sedan tillät dem att finna respekt för sig själva, som jag har lärt mig, är av största vikt för varje samhälle, varje stat, varje land, och denna värld, att också upptäcka … så vi kan lära oss att behandla alla andra med den respekt och värdighet de så rikt förtjänar.

Jag tror att ni också kommer att se att denna ”formel” i sig, är tillämplig även i er världs nuvarande situation … där graden av respekt för andra, verkar vara på en all-time low, just nu.
Det är dock aldrig för sent att dra lärdom av våra tidigare ledare, kolleger och familjemedlemmar, eftersom vår historia, är en del av oss. Det betyder dock inte att vår historia inte behöver revideras, från tid till annan … och nu, är en sådan tid.

Min musa, när som hon först fick den ovanliga titeln för detta meddelande, omedelbart forskade innebörden av ”Skona riset, klema barnet”. I sin forskning fann hon denna definition, som säger delvis, att ”… tillrättavisning visar oss att vi inte står över förebråelser och att vi är ansvariga för våra handlingar”.

Detta utdrag av en definition behandlar en annan aspekt av varför jag använde just den titeln ovan. Som president känner jag mig fortfarande helt ”ansvarig” för mina handlingar under min tid… och dessa meddelanden jag för närvarande ger är ett av de sätt på vilka jag känner att jag håller mig själv, fortfarande ansvarig … vilket är oerhört viktigt för mig.

Att vara ansvarig för våra handlingar, inkluderar även frågan om ”val”… såsom hur vi ”väljer” att reagera, eller hur vi ”väljer” att behandla andra, till och med hur vi ”väljer” att behandla oss själva … I själva verket kommer vår behandling av andra nästan alltid ner till hur vi behandlar oss själva först, och sedan i andra hand, andra.

Därför, allt som händer i vår belägrade värld just nu, kommer ner främst till hur vi behandlar oss själva först, och hur vi behandlar andra, i andra hand. Ja, jag upprepade mig där just nu, eftersom jag anser att det är ett viktigt ämne att fundera på. Jag lämnar det på det för tillfället.

Så, mina mycket, mycket kära barn till Gaia… Jag vill att ni ska veta att jag är med er nu, och alltid har varit… och jag kommer att ge ytterligare budskap om lärdomar, medgivna misslyckanden och välvilliga förhoppningar om vår mycket nära framtid, under de kommande tiderna.

Er ständigt hängivna, Jack.

Kanaliserad av Losha

Översättning: Mats

John F. Kennedy via Losha, June 18th, 2020

Du gillar kanske också...