Peggy Black och Teamet, 17 juni 2020

Transformering av Medvetande | Peggy Black och Teamet 17 juni 2020

Transformering av Medvetande

Peggy Black och ”teamet”

Vi är här och omfamnar er med vår kärlek. Andas in den och låt er nå en plats med inre lugn och säkerhet. Detta är en tid av enorm förändring och omvandling. Detta är en tid med stor nedmontering. Kaoset som ni bevittnar är helt säkert störande, men det är från detta kaos som de medvetna förändringarna kommer att födas.

Detta är den kollektiva själens mörka natt. Allt som har förtryckts gör utbrott och spyr ut. Känslor är smittsamma och eftersom många människor stiger upp och kräver förändring rör det upp känslorna hos alla. Många är chockade, rädda, förvirrade och oroliga över vad som händer, medan andra blir en aktiv del av det som utvecklas. Det finns andra som väljer att gå över för att kunna hjälpa till från det icke-fysiska.

Detta är pandemonium som uttrycker sig själv. Ingenting känns fast, stabilt eller bekant när ni bevittnar kollapsen av det gamla paradigmet. När en verklighet börjar kollapsa verkar den rörig, störande och ofta våldsam. De gamla systemen faller isär. Etablissemanget förlorar kontrollen. Individer som ett kollektiv är trötta på att inte höras eller ses. De gör sina krav på förändring kända. De står upp och skriker för dessa brännande förändringar.

De stöds och ges energi av de himmelska också. Planeternas energi och rörelse stöder denna medvetna förändring. Jorden rör sig in i ett rymdområde med ett nytt högre energifält. Inse att du inte vet hur detta kommer att utvecklas; du ifrågasätter allt men förstår väldigt lite. När du ser galenskapen och den otroliga förvirringen är det viktigast för dig att fortsätta och återvända till ditt eget centrum. Det är en tid att frigöra, släppa och rensa dina begränsade trosuppfattningar. Vi inbjuder dig att möta alla delar av dig själv som är destruktiva, arga, aggressiva och få upp dem till ditt medvetande för läkning.

Det sker extremt intensiva förändringar som inte alltid syns. Bilderna av våld och protester är bara den fysiska manifestationen av vad som sker i er planets energi och magnetiska nät och fält. Det sker en alkemisk process. När din verklighet är placerad under extremt kollektivt tryck kommer det att bli en spricka som öppnas och en uppstigning av det nya.

Det sker kraftfulla skiften och du, som en väckt stjärnvarelse, kan förankra den inkommande energin. Dessa kraftfulla förändringar sker faktiskt i Jordens nya kristallina matris liksom i din egen kristallina ljuskropp. Det finns ljuskoder som erbjuds från det galaktiska centrumet; gör det till din avsikt att vara öppen för dessa ljuskoder och förankra dem för kollektivet.

Hur förankrar du dessa ljuskoder? Hitta först ett utrymme där du kan lugna ditt sinne och hjärta; föreställ dig att du kan öppna ditt kronchakra. Föreställ dig nu energin från det galaktiska centrumet som strömmar försiktigt direkt in i ditt fält. Känn dig själv badad av denna transformativa frekvens. Låt dig själv känna stimuleringen, spänningen, påskyndningen som är denna kosmiska gåva. Drick in det, känn att det flyter in och genom din kropp. Kom ihåg att du är en kalk för detta gudomliga arbete.

Dessa ljuskoder aktiverar din gudomliga modell. Som stjärnfrön kan ni nu förstå varför ni är här. Det är dags att hålla och utstråla en hög frekvens. Du kallas att växla till en ny medvetenhetsnivå, för att nå en högre moralisk grund. Du kallas att föreställa dig, bjuda in och kalla fram denna nya värld.

Denna energi som kommer fram bär också en överföring av det Gudomliga Feminina. Det är dags att för polariteten på denna planet att balanseras. De maskulina energierna har kraftigt förskjutit denna balans. För att den nya tidsåldern ska förankras här på Jorden måste det finnas en harmonisk balans mellan det maskulina och det feminina. Det måste finnas ett delande av makt, idéer och respekt i balans mellan dessa två krafter. Var och en erbjuder kollektivet en gåva och varje kvalitet behövs när denna omvandling äger rum.

Du uppmanas att bringa en balans mellan det maskulina och det feminina inom. Båda dessa polariteter är viktiga för dig att ha i din personlighet och dina handlingar. Nyckeln är att se till att du hedrar både dig själv och andra.

Denna balans kommer att krusas utåt och beröra andra på ett sådant sätt att de också kommer att känna igen och hedra både det negativa och det positiva som de är tänkta att representera. Dessa förändringar kommer inte att ske över en natt men de har börjat och kommer inte att stoppa förrän denna balans har uppnåtts.

Äg din del i denna enastående omvandling av medvetande. Mörkrets planet har varit synlig för hela universum och nu bevittnar hela universum denna revolution och födelse av ett balanserat, harmoniskt kollektiv. Det finns verkligen arbete att göra.

Leta inom dig och se var dina gåvor och talanger behövs. Gå framåt på ett aktivt sätt för att stödja denna stora förändring. Inse att du också kan göra ett bra jobb i tystnaden och fokuset i ditt hjärta och sinne.

Ni är kraftfulla stjärnvarelser, ni är flerdimensionella gudomliga varelser som är här för att lyfta upp och förändra maktbalansen. Detta är det stora uppvaknandet. Du kan vara här för att stödja och förankra denna sanning. Använd alla dina gåvor och ditt fokus för att stödja denna metamorfos.

Samarbeta med de gudomliga varelserna, Mästarna, Änglarna, Elementalerna och bjud in och väv väven av ljus för hela mänskligheten. Kom ihåg att du är Ande i Materia.

Vi hedrar dig och din förmåga att kalla fram och manifestera denna evolution av medvetande för dig själv, för mänskligheten och för din planet. Vi är med dig på alla sätt. ”teamet”

 

© 2020 Peggy Black Alla rättigheter förbehållna. Observera att skapandet av videor av andra än författaren, kanalen och skrivaren är förbjudet. Du kan dela meddelandet och distribuera det så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta meddelande om upphovsrätt och webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...