Stjärnkommandot Via Light Surfer, 8 januari, 2018

Stjärnkommandot

Via Light Surfer, 8 januari 2018

 

MEDDELANDE FRÅN STJÄRNKOMMANDOT

 

Och det fanns tecken från himlen som visade en Ny Jord, och en paradisisk planet håller på att formas framför deras ögon.

Ja, vi var tvungna att få upp till ytan allt det som inte längre var acceptabelt på den här planeten.

Vi ville att alla skulle se och höra vad som inte längre är acceptabelt beteende eller moral eller normer för en Gudomlig Kristen Suverän varelse, och alla de som är här för att beskydda denna planet kommer inte att tolerera det här längre.

Alla dessa förorenade 3D skapelser har blivit demonterade, precis som många av era ytligt skapade inrättningar. Många har ifrågasatt sin trosuppfattning och sitt ursprung. Många av er lyssnar inte till ert inre och den inre världen har nu visat sanningen, och alla dessa renhjärtade varelser är här för att leva ett blomstrande liv.

Att leva i frihet är det som var tänkt från början. Alla dessa tredimensionella bojor och yttre uppfinningar som har begränsat den mänskliga rasen … har blivit avlägsnade.

Ren inre kärlek är från början inbyggd i er suveräna kropp, och utsidan har varit illusionens fängelse.

Vi är hedrade att säga att så många av er har upptäckt denna inre förbindelse med Ren Kärlek. Vi ser också så mycket värde i denna förbindelse. Energierna flödar på den här planeten.

Så mycket kommer att avslöjas för er den närmaste tiden, för vi behöver inte längre gömma oss.

Vi omger er alltid med Kärlek medan vi surfar på Ljusets Vågor.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...