SaLusa från Sirius via Neva Gabriel, 29 juni 2024

 

SaLusa från Sirius via Neva Gabriel

29 juni 2024

Ni har genomgått många justeringar nyligen, men tro inte att vi från den Galaktiska Federationen inte hjälper eller delar hjälp så mycket vi kan. Vi är närmare än ni kan föreställa er, och de tecken vi givit er alla är bevis på detta. Tecken inte bara i skyn, utan också i era drömmar. Och vid er sida, som vänliga själar som vill samarbeta om er utveckling, speciellt i denna tid, då många av er går genom era sista själs-utmaningar.

Kampanjen för att misskreditera många av er Ljusarbetare fortsätter från dem som fortfarande opererar i mörker. Och detta har starkt påverkat era känslor och er tro på er själva och på er egen potential. Men visst, era själar har redan förberett er för sådana delikata strider som dessa nyligen, speciellt de tre senaste månaderna.

Var inte rädda och lägg inte tonvikten på störande känslor och tankar, för de kommer att upphöra så snart som möjligt. Kom ihåg Kristus som, i Hans frestelser i öknen, blev utmanad i tron. Ta inspiration från Honom och ni får se förberedda ni är. Om det inte vore så, skulle vi inte säga det.

Ni har bett om hjälp och den skickas till er. Vid slutet av den nuvarande månaden kommer ni att uppfatta en aura av frid och harmoni och att allt återgår till dess rätta plats. Lita på att det arbete ni valt att göra förstärks och att den hjälp ni får ska uppfylla, med heder, att era förplanerade öden infaller.

Detta är utmanande tider – vi vet – eftersom vi, precis som ni strider på Moder Jords yta, arbetar på att få ett slut på de mörkas handlingar i ert Solsystem.

Många portaler har den senaste tiden stängts och, som vedergällning, har de som dyrkar svart magi vänt sig mot våra allierade på ytan: ni. Och de har förberett attacker mot er. De vet att de inte längre kan lägga sig i er fria vilja, eftersom tiden har stannat där det fanns sådana möjligheter.

Tack vare otaliga tydliga markörer som ni uppnått, kan ni nu ta beslut med större klarhet och förståelse. Detta har fångat de mörka på en plats, och de vet inte längre vart de ska gå. Fortsätt hålla ert ljus på, de kan dessutom inte röra er.

Ni kanske frågar er varför vi inte landat så som vi en tid sagt. Det är viktigt att betona att våra landningar går i steg, och just nu befinner vi oss i er låga omloppsbana och har full kontroll över de icke-federala baser som tidigare existerade där, och som användes som antenner för ytattacker. Ingen själ på Jorden är utan direkt hjälp från himlen. Och vi har gjort allt vi kan för att hjälpa er på er stora resa.

Tiden är inne för att fler avslöjanden om oss ska levereras. Det går inte att förneka att planetens vibration är annorlunda och att den rustning många av er har har upplösts, tack vare de oräkneliga ansträngningar som så många av er, som förblivit trofasta era uppgifter, har gjort.

Karma finns fortfarande kvar, men mycket lättare än förut, eftersom ni uppnått välsignelserna av gudomlig nåd. Och era karmiska processer har annullerats med runt 35%, tack vare den Kärlek ni förankrat. Det är inte förvånande, eftersom gudomlig nåd alltid har utlovat oändliga välsignelser och överflöd och, då ni återvänder till Ljuset, kommer ni förstås också att få mycket av er transcendentala skuld automatiskt dämpad.

Den Högste Skaparen är lycklig över den Våg av Kärlek som vuxit i hjärtat hos många på Jorden, och har, som en generös konsekvens, sänt fler ängla-grupper som träder in över era gränser nu. Ni kommer att få se portaler öppnas på er himmel i olika områden av planeten och vet då att de är på väg in.

Dessa änglar bär medkänsla och kommer med gudomliga andetag, lättande de stormar som försöker destabilisera er förbindelse till det Gudomliga. Ni kommer att märka deras närvaro nu, då de duschar er med Sanning, Kärlek och Medkänsla, så att ni kan göra detsamma för dem omkring er. Känn dem nu. Känn närvaron av dessa änglar precis nu, tillsammans med oss och med er.

Det är förstås viktigt att tala om de rykten om krig som fortfarande går och de många själar som lider. De kommer också att få sådana välsignelser, för Guds kärlek känner inga gränser. Då ni fortsätter att hålla ut under er resa på Jorden, kommer länkarna mellan er och människor spridda runt världen att bli starkare, då det finns en tendens att orientera sig med dem som också vill ha Fred, även om ni fysiskt aldrig sett varandra tidigare.

Detta är vad som också åtskilligt kommer att öka Ljus-Koefficienten. Och Portal-Markör 144 kommer att nå sin höjdpunkt när denna mästarsiffra når sin punkt, och om den håller sig där ett ögonblick, kommer det att bli schack-matt för utmaningarna i den verklighet ni befinner er i.

Ni står på randen till ett stort kliv, och ni kommer att se detta i era dagars dynamik, när ni känner er lättare och lyckligare, och empati för allt och alla blir något naturligt. Då sådana händelser närmar sig, känner och uppfattar era själar dem, precis som de uppfattar att regn är på väg eller att solnedgången strax kommer.

Många människor på Jorden känner sig fortfarande hjälplösa. Och ni, som Himlens talesmän, har uppdraget att nära dem med er oerhörda kärlek och era dygder. Ni föddes i denna tid, mycket lämpligt, och där ni är, är var ni i sanning måste vara. Vi vet att det dopp ni tog i tätheten sårade era hjärtan för mycket, men ni kommer att få ta emot mycket mer kärlek och hjälp då ni återvänder hem.

Ingen av er är ensam. Även om ni många gånger, i era Själens Mörka nätter, verkar vara det. Inse nu vår närvaro vid er sida, givande all den kärlek vi kan och tillförsäkrande vårt ovillkorliga stöd genom era resor på Jorden. Precis som vi nu sänder denna kärlek till er, känner och hör vi också era ofta desperata rop.

Kom ihåg att ingen röst någonsin blivit ohörd av oss. Ingen av er har någonsin blivit nekad hjälp. Vi vet att det ofta kan vara frustrerande när hjälpen inte kommer på det sätt ni förväntar er, eller i den tid ni önskade, men då ni fortsätter följa er väg kommer ni att inse att det fått effekt i den mest precisa tid det kunde. Det är mer än tro. Det är ett vetande om att stöd kommer, men i den rätta tid då den kan vara 100% effektiv.

En annan sak vi vill betona är den skuld som många av er bär genom tiderna, orsakad av att ni gjort misstag. Kära ni, misstagen var impulser för att ta er dit där ni är nu. Tillåt er själva välsignelsen av förlåtelse då ni äntrar en ny tidslinje som är öppen just nu.

Ja, Kära Ni! Ni kommer att hitta mycket stöd i er själva när ni inser att allting, absolut allting omkring er, finns där för att trycka er framåt i er tillväxt, och detta spel är vid sitt slut, eftersom ni har åstadkommit mycket framgång. Den nuvarande tiden, där kaos televiseras på ett sjukt sätt, förefaller exponera motsatsen till alla välsignelse och framgång vi betonat angående er utveckling.

Men det är uppenbart att de som fortfarande opererar i mörkret inte vill att ni ska klara av er uppstigning, de försöker hålla er i de låga vibrationerna. Ge dem inte erkännande, kära ni. Det finns mer Ljus i världen än ni kan föreställa er. Mycket mer.

Några av er som följt oss i åratal av er linjära tid, undrar varför vi så ofta upprepar många av våra meddelanden, och svaret är ganska uppenbart, speciellt för dem med empatiska hjärtan: det finns många själar som vaknar varje dag, och vad ni redan vet är nytt för dem. Och det är upp till var och en av er att kärleksfullt få detta uppvaknande att jäsa, uppmuntrande dem att klättra upp för trappan.

Säkert är våra meddelanden en boost för dessa själar, så att de senare kan bli sin egen kompass baserat på egen intuition och inre vägledning.

Åh, Kära Ni, det kan ibland förefalla som att vi är långt borta, men det har vi aldrig varit. Och om vi tidvis är tysta, är det bara för att vi vet att ni kommer att klara er, mycket bättre än ni kan föreställa er. Och att våra instruktioner inte skulle vara nödvändiga, eftersom ni plockat upp dem på era egna telepatiska kanaler.

Ja, vi vet vilka vi går emot nu, mina kära. Vi vet! I framtiden kommer våra meddelanden att levereras mer personligt. Och kanaliseringar, såsom den här genom Neva, kommer att bli sällsynta, då vi kommer att ha kontakt med er direkt, öga mot öga.

Jag är SaLusa från Sirius, och som Talesperson för den Galaktiska Federationen, och som jag tidigare sagt, så förstärker jag vårt stöd till er alla. Och vi gläds åt att denna länge förväntade händelse, sedan 26 000 år, närmar sig.

Detta är ytterligare ett år i vilket ni kommer att drivas mot healing av era sorger, när ni genom balansering av er Varelses bas, de tre första chakrana som Ashtar talat om i början på året, kommer att kunna få fastheten och styrkan att transformera det till synes icke-transformerbara, att heala det till synes oläkbara, att upphöja det till synes oupphöjbara och att älska dem som till synes inte går att älska.

Era hjärtan kommer att healas och transformeras för alltid. Låt det inte finnas några tvivel angående detta. Glöm inte att vi har teknologi för att se er framtid, och vi säger, i sanning, NI HAR GJORT DET.

Vi från den Galaktiska Federationen, som utgörs av en multitud själar från hela Universum och bortom, är nu i positiva vibrationer för Jorden, och vi lämnar vår Kärlek och våra Välsignelser till er alla. Återigen, kalla på oss närhelst ni behöver oss, och vi finns där för er på något sätt. Men kom ihåg, det kanske inte blir på det sätt ni vill, men vi kommer helt säkert att finnas där. Och, i rätt ögonblick, kommer kirurgisk hjälpa att anlända.

Neva, vi tackar dig för att du öppnade upp för den här kommunikationen. Må du också ta emot våra välsignelser av djup tacksamhet.

Selatherin A-al Arjaten!

(På Siriska: Därför att Ja, Vi Är Alla ETT!)

Var i Frid!

Stå kvar i Ljuset!

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *