Olof Palme och Anna Lindh via Inger Noren, 7 januari, 2022

Olof Palme och Anna Lindh

 

Med anledning av situationen i Europa och då främst Ryssland kan vi lämna en information till de ledande i Sverige. Det är av stor vikt att även Sverige går med i Nato försvarsallians för att tillsammans med de övriga länderna i Skandinavien rusta för ett samarbete och tillsammans stärka den militära beredskapen i våra länder. Detta låter väldigt allvarligt, men med tanke på Rysslands agerande mot Ukraina berör det även länderna i Skandinavien. Att följa Finlands agerande med att vilja tillhöra Nato blir det en stark gemenskap.

Detta gäller även den kriminella utvecklingen i de nordiska länderna. Att ha ett bra samarbete för att försvara våra inhemska intressen och våra unika kulturer som innebär välfärd för alla i befolkningen är det nödvändigt att ha en gemensam planering för hur detta ska kunna utföras med bästa resultat och säkerhet för befolkningen. De utländska krafter som nu invaderar våra länder med ett mål att ta över landet med sharialagar som inte hör hemma här i Europa måste ledarna i våra länder ta i med hårdhandskarna för att det inte ska bli ett inbördeskrig. Det måste komma en fredlig överenskommelse med dessa människor som anser att endast männen ska härska i landet. Det är något som kvinnorna borde börja engagera sig i och säga ifrån till dessa män att nu är det lagarna i det land de har flytt till och blivit mottagna i som gäller. Det är inte rimligt att dessa människor ska kunna ta över med kriminella metoder och styra hela samhället med en diktator till ledare. Det kommer inte de nordiska länderna att acceptera.

Detta problem förekommer i alla länder i Europa med svår kriminalitet från maffialedande krafter och som blir förödande konsekvenser inte bara i Europa utan i hela världen. Med att försöka få makten tillbaka i Europas länder måste det komma till ett avtal med fred för att detta ska kunna fungera. Det är en farlig utveckling som har tagit fäste i Europa framför allt med all invandring på grund av att de invandrades ledare endast har sina egna intressen för ögonen. Befolkningen har inte fått det bättre i dessa länder trots stora medel som har givits till dessa ledare för befolkningens välfärd och överlevnad. Deras befolkning måste bli mer krävande med att få ta del av de medel som andra länder har bidragit med och som landet så väl behöver. Ingen tjänar på att människor måste fly sina länder för att överleva och trots allt är födelselandet det viktigaste för befolkningen, men de måste kunna leva i landet utan svält och fattigdom.

Kriminaliteten i Sverige och det gäller hela landet har eskalerat med en hastighet som vi aldrig har sett maken till. Det är en väldigt farlig utveckling och det gäller att börja ta tag i detta problem med större medel till polismakten så att de kan motarbeta och även få dessa personer till en annan inställning för sina liv och med en önskan att leva ett lagligt liv med att medverka till ett bättre samhälle för alla. Det är ett stort problem med att få alla att integreras i samhället men det måste börja någonstans och att börja med de unga är ett sätt att påverka de äldre till ett liv med många möjligheter i landet om de vill. Välfärden i landet gäller alla medborgare och inte endast ett fåtal personer. Alla har möjlighet att få ta del av den välfärden utan att ta till kriminella metoder eftersom det urholkar demokratin i landet. Dessutom har denna välfärd för alla tagit lång tid att bygga upp i landet och inga länder i Europa har valt att förlora denna välfärd med att bli bestulen på den från människor som har tagits emot för deras utsatthet.

Den politiska agendan i Sverige är förhållandevis bra, men med bättre samarbete i dessa viktiga frågor från alla partier kommer det att gå lättare att komma till en lösning för en säkrare och en bättre relation till de människor som har valt att komma till vårt land för ett bättre liv i säkerhet och välfärd. Framför allt är det barnen som har kommit i kläm eftersom de äldre har haft svårast att acklimatisera sig i samhället. Att få de unga till en annan inställning om att det går att skaffa sig ett bra liv i detta land om man är villig att arbeta för att få det. Det finns en möjlighet för alla att försörja sig på ett lagligt sätt och inom en inte alltför lång tid kommer det att bli förändringar i rekryteringar inom olika yrken som inte kräver så hög utbildning utan livserfarenheten är en lika viktig aspekt. Det blir ett nytt sätt att leva och betydligt lättare i världen så småningom, men innan dess måste ändå mycket rättas till för att alla ska kunna leva ett värdigt liv. Trots allt är vi glada att vi är svenskar.

Med kärlek och respekt för alla i Sverige

Olof Palme och Ann Lindh

Stort tack och i kärlek jag tjänar. Jag Är

Du gillar kanske också...