Judas Iscariot via Ann Dahlberg, 24 juli 2021

 

Judas Iscariot via Ann Dahlberg, 24 juli 2021

 

Jag är Judas och jag har nyss varit och besökt framtiden på Jorden. Jag ser människor som har kämpat för ljuset och sanningen. Jag ser en värld som är upplyst av ljus och kärlek. Jag ser människor som tar varandra i hand och dansar fram på gatorna. Jag känner en kärleksenergi som flödar genom Jorden och människorna. Alla tar hand om varandra och tjänandet är det som är högst prioriterat. Det omfattar även Jorden som nu höjs till skyarna och aktas och vördas överallt. Allt som tas från Jorden ges nu tillbaka med kraft och kärlek. Endast det som är bra för Jorden och människorna får tas i bruk och det finns en hög kunskap och en stor visdom på Jorden. De visaste och klokaste människorna får styra över sitt gebit och de är även lärare för kommande generationer. Det är en vacker och harmonisk värld som jag nu lämnar, för att komma till er mina kära människor på Jorden. En värld som tillhör er och som redan har börjat att växa fram inom er.

Det är den världen som ni ska försöka ha i åtanke medans ni nu vandrar på Jorden. Det är den världen som ni nu ska ta era första stapplande steg mot och det finns de som redan har påbörjat denna resa. De ropar nu på er för full hals, men det är svårt för dem att göra sig hörda då deras röster ofta dränks i en ström av motsatta meddelanden. Det gör det än viktigare för er att lyssna in er själva, lyssna på er egen inre röst, och stanna upp och reflektera över vad det är som är sant i all den information ni får. Det kan vara bra att ställa frågor till sig själv och lyssna in sitt eget svar. Det svar som kommer snabbt utan förbehåll och tanke bakom är ofta det rätta. Kroppen kan också svara dig om vad den vill eller inte vill ha. Den kan känna lust eller olust. Det här gäller förstås inte de saker som ni är beroende av, där kan ni bli lurade att känna att det här måste jag ha för att fungera idag. Äter man i stort sett nyttigt och inte känner sig beroende av något, så kan man få ett bra och insiktsfullt svar från kroppen.

Det var lite om det, nu skulle jag vilja gå vidare med vad det egentligen är som försiggår i er värld. Känner ni er trygga med den ledning som ni har idag? Är det en ledning som ni kan lita på och har förtroende för? Har ni tillit till att det som görs av världens ledare idag är det bästa som kan ske för människorna på Jorden. Skapar de tillit och förtroende så att alla känner sig informerade och respektfullt bemötta? Det finns en enighet och vilja att göra det som är bäst för människorna och allt är öppet och återgivet på ett ärligt och uppriktigt vis. Stämmer det så är ju allt bra och ni kan följa de ledare som ni har. Stämmer det inte så får ni nog dra åt er öronen lite grann och göra egna efterforskningar, för att få en sannare bild av det som sker. Var inte rädda för att söka sanningen kära Jordbor, sanningen kan inte skada er tillnärmelsevis så mycket som lögnen kan göra. Har man sanningen i sin hand så kan man bemöta den på rätt sätt och handla utefter den kunskap som man då har. I annat fall kan man bli ett viljelöst offer för något som man inte har förstått eller accepterat som en del i sitt liv. Det kan vara på sin plats att ta de första stegen till sin fria vilja, de steg som du själv väljer att gå. Det kan göra stor skillnad i ditt och i andras liv. De ser vad du gör och de väljer att göra på samma vis, de står upp för sig själva och blir nya förebilder för andra som ser och förstår vad som kan vara rätt även för dem. Det här kan växa sig stort, kära Jordbor det kan växa och bli till den förändring som nu också växer i era hjärtan, ett paradigmskifte med en ny och ljusare innebörd än den som nu håller på att dö ut på Jorden.

Det finns en starkare kraft på Jorden idag, en kraft av sanning, ärlighet och kärlek. Den kraften genomlyser nu många av världens folk idag. Jag ser den kraften och det är en magisk stund på Jorden när dess kraft rensar upp på olika platser och ger plats för ljus, kärlek och sanning.

Jag är Judas och jag älskar er alla.

 

 

Du gillar kanske också...