Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 maj 2021

 

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 maj 2021

 

Jag är Judas och idag vill jag ta upp två viktiga saker för er. Det är framför allt två saker som ni behöver tänka på i den oroliga tid som ni befinner er i.

Det första är att det är nödvändigt nu att ni tar hand om er själva. Ni behöver alla krafter som ni kan uppbringa för att ni ska må bra, och få möjlighet att dela med er av den visdom som ni besitter. Visdomen gror inom er och erfarenheterna kan tala om för er vad som är sant eller inte. Låt förnuftet råda, kära Jordbor. En sanning är bara sann om den hela tiden är sann. Den kan inte ändras hit och dit, den kan inte vara kappan som flyger efter vinden. Begrunda detta ett slag. Är den information du får ärlig och sann? Om inte, så är det kanske dags för dig att fundera lite extra på hur du ska förhålla dig till den.

Det sprids många rykten på Jorden idag. Det kanske finns lite sanning i dem alla, men de ger ingen helhetsbild och ytterst lite kan betraktas som helt sant om alls något. Det är svårigheten av att ha öronen utåt i stället för inåt. För varje information som du delges bör du rikta blicken inåt och fråga: Är det här sant? Finns det någon tvekan så avvakta och se om du får ett annat svar. Kanhända får du svaret med en gång eller så märker du att informationen skiftar och då kan den inte vara sann. Var och en hörsammar ofta sin egen sanning och den kan skifta beroende på era olika erfarenheter och kunskaper angående just den informationen. Sanningen kan bara fullbordas inom er själva och den växer i takt med era erfarenheter. Döm inte er själva, kära Jordbor, för varje gång som ni dömer en annan människa så dömer ni er själva. Jag vet att det här kan vara svårt att ta till sig, men det är likväl en orubblig sanning, och den ligger fast och ändras inte på något vis.

Det leder oss till den andra viktiga saken som jag tänkte ta upp idag. Dömande – det florerar av olika dömande på Jorden idag. Människor iakttar varandra och dömer det ena efter det andra. Det döms för vad man gör eller för vad man inte gör. Det döms för vad man tänker, säger eller uttrycker som sin åsikt. Ni är en mångfald av människor som står på olika ställen i livet. Det är inte meningen att ni ska döma eller rätta någon annan. Det är dock meningen att ni ska uttrycka er åsikt där så är tillbörligt, och föra fram det som ni tror kan gagna era medmänniskor och er planet. Er energi ska läggas på kreativitet och inte på att döma och tillrättavisa någon annan. Utvecklingen på Jorden sker genom alla de goda och kreativa idéer som förs fram av människor, som har fått en inre inspiration att verkställa något för sig själva eller för mänskligheten och Jorden. Det här kan vara mycket viktigt att tänka på. Dömande stjäl energi från den kreativa ådra som finns inom er, den sänker er energi och lämnar er mer passiva och håglösa.

Ta hand om er nu, kära Jordbor, ge er själva så mycket kärlek, så att ni kan vara det ljus som nu behövs på Jorden. Jorden behöver ert ljus, era ljusa tankar, ert hopp och er kreativitet. Var varsamma och aktsamma om er själva. Var det hopp och den kärlek som Jorden just nu behöver.

Jag tror på Er.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...