Judas Iskariot via Ann Dahlberg, Oktober 30th, 2020

                                                                                                                                   31

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, Oktober 30th, 2020

 

Jag är Judas och idag är det en stor dag för mänskligheten. De har börjat att ta varandras händer och de tyr sig allt närmre varandra. Jag ser många tecken på hur människor från olika länder sträcker ut händerna till varandra. De börjar att förstå att det är mer som förenar dem än vad det är som skiljer dem åt. De har också upptäckt att de vid olika skeden i sitt liv behöver hjälpa varandra. Det här kan gälla på ett både individuellt plan som på ett globalt. När katastrofer händer är det många som bistår de områden och de människor som utsatts för detta. Det är då det mänskliga träder fram och alla gränser försvinner. Det bästa vore naturligtvis att ni alltid skulle hjälpa och bistå varandra. Tänk vilken underbar värld som ni då skulle bygga. Det skulle inte behövas några katastrofer på Jorden för den skulle fungera på ett optimalt sätt och alla människor skulle hedra och ära den precis som de skulle hedra och ära varandra.

Ni har kommit en bit på väg, kära Jordbor men ni har en bit kvar. Kan ni känna och förstå det? Vilka krafter är det som behövs för att mänskligheten ska enas idag? Egentligen är det bara en kraft och det är den universella kärlekens kraft. Var hittar vi den? Ja, inom er förstås, ni har alla denna kraft inom er. Den växer i kraft med er utveckling och blir till en större och större del av ert liv. En människa i sin fulla kärlekskraft kan inte göra en fluga förnär.:) Den människan vet att allt är heligt, kärleksfullt, och att det finns en mening i allt. Allt har sin bestämda avsikt och det har även du min kära broder eller syster. Ni kan finna den där .. inom er.

Var alldeles stilla och lyssna nu, därinne i stillheten växer en starkare intuition fram, en större och djupare vishet som ligger bortom tid och rum. Den fångar dig i sin famn och gör dig stilla och glad. Du vet att du inte är ensam mer och att du är en del av allt. En stilla glädje och harmoni fyller hela din kropp och du skulle vilja stanna här för alltid. Det låter sig dock ofta inte göras, du har förmodligen en bit kvar att gå. I sinom tid kan du ta med dig denna känsla, detta budskap ut i världen och bara vara den du är. Det kan finnas människor på Jorden som bär detta budskap konstant både inom sig själva och ute i den yttre verkligheten men de är få. Jesus var en av dem, det kom endast kärlek ut från hans väsen. Ända in i döden talade han om förlåtelse och kärlek, även under de svåraste omständigheter gav han bara kärlek till sina medmänniskor, för han förstod att han var en av dem. Han visste att det inte fanns någon separation utan att vi alla var förbundna med varandra. Det du gör mot din nästa gör du även mot dig själv. Det här kan vara värt att fundera på.

Var befinner sig mänskligheten idag? Vart behöver vi gå för att vara den förebild som våra profeter har försökt att visa oss. Har de inte alla kommit med kärleksbudskapet? Är inte alla människor våra bröder och systrar? Är ni inte alla en del av alltet, skapade av Gud eller den högre Källan av ljus och kärlek. Är vi inte alla lika älskade, skapade i ett ursprung av kärlek. Jo, vem kan förneka det, förnekar vi det för andra, så förnekar vi det för oss själva, för Gud, Vår Fader, älskar oss lika mycket oavsett var vi kommer ifrån eller vilken hudfärg vi har. Han skapade oss alla i kärlek, detta förstod mästarna så de valde att leva sina liv i kärlek, eftersom livet i sitt ursprung är kärlek.

Må dina handlingar i fortsättningen vara i kärlek. Låt kärleken sjunga i ditt väsen för det är det du är. Lyssna och finn kärleken inom dig själv.

Jag älskar er så mycket

Judas

Du gillar kanske också...