Judas Iskariot via Ann Dahberg, 16 augusti 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahberg, 16 augusti 2021

 

Jag är Judas och idag har vi kommit till en punkt i historien då vi alla står lika inför olika skeenden som påverkar våra liv. Det är hur vi förhåller oss till det som är det väsentliga nu. Vad är det som är viktigt i våra liv? Är det frihet och oberoende eller är det lydnad och underkastelse? Vad är det för frihet som jag söker … finns den i det yttre eller växer det inom mig. Hur är det då med lydnaden … är det mig själv jag lyder eller är det något från det yttre som påverkar mig. Ja, som ni ser, så kan man alltid se saker på olika sätt beroende på hur man ser på problemet. Det slutar alltid med att alla svar finns inom dig. Det är svaren inom dig som ger dig det du önskar eller det som din själ önskar. Det kan vara olika svar beroende på om du lyssnar på ditt ego eller din själ. Idag är det ytterst viktigt att söka och lyssna på sin själ.

Det vilar ett stort mörker över Jorden, men det är också ett mörker som är lätt att perforera eftersom det inte längre är så kompakt. Ljusets strålar kan lätt lysa igenom. Era tankar av ljus lättar upp detta mörker ännu mer och det förändrar Jordens atmosfär. Kärleken är allt, kära Jordbor. Kärlek som sänds till Jorden, till varandra, till djuren, till naturen påverkar långt mer än ni tror. Era handlingar som görs utefter kärleken i ert sinne är en gudagåva för allt liv på Jorden. Ni är starkare än ni tror och styrkan inom er växer för varje dag. Det är när ni låter kärleken ta en allt större plats i ert hjärta som mirakel kan ske. Det kan ske i er närhet men det kan också ske på andra platser på er jord. Det kan vara något i er tanke eller känsla som kan utlösa något någon annanstans. Det händer och sker saker överallt på Jorden men ni har inte det fulla perspektivet än. Det är när man ser helheten som man kan förstå de skeenden som inträffar lite överallt på er planet idag.

Det är ett massivt uppvaknande som pågår varav en del är synligt och en del är osynligt. Ni ser vad som händer inom ert område eller de nära områden som kan komma att påverka er. Mycket är dock inte synligt och era sinnen påverkas av det ni ser och hör. Det blir därför än viktigare att lyssna in er själva och släppa bruset i era huvuden en stund. Vara öppen för nya ideér och ny information. Lyssna in vad som kan kännas rätt eller fel för just dig, dina nära och kära, eller för hela mänskligheten. Svaret kanske inte blir som du tänkt dig men det kan ändå vara rätt svar. Själen går oftast inte samma väg som vi tror att vi ska gå. Själen går sin egen väg endast utformad för dig och på det viset så blir du en unik del av det som vi kallar mänskligheten.

Mitt största råd till er idag, kära Jordbor, är att låta själen bestämma er väg. Själen vet vägen och känner er unika skapelse och vill endast gå den väg som det är menat att ni ska gå. Ni har kraften och modet inom er att följa er egen väg, om det så skulle åska och mullra utanför er.

Jag sänder er all min kärlek

Judas

Du gillar kanske också...