Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 januari 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 januari 2020

 

Jag är Judas och det är mycket som händer med människorna på Jorden idag. Detsamma gäller för alla levande organismer på vår Jord. Ni som förväntar er mirakel kommer att få uppleva mirakel. Det kan ske på olika sätt. Det kan ske såväl inom dig som utom dig. Var stilla i din förtröstan och se ljuset som nu uppenbarar sig för dig.

Det är i nuet som allting kan ske, så var stilla i nuet. Känn stillheten och tidlösheten runt omkring dig. Försök att vara i nuet idag… De beslut som du måste fatta, de saker som du ska göra, gör dem i ditt ”nu” och fantastiska saker kan hända. Det du trodde skulle bli besvärligt blir plötsligt lätt. Dit du trodde du skulle gå, blev helt plötsligt en helt annan väg, en väg som kändes bättre att trampa på.  En ny insikt och förståelse av ditt liv uppenbarade sig och du känner dig nu lättare om hjärtat än vad du gjort på länge. Tungsinnet försvinner om ni ger nuet en större plats i ert liv. Jag förstår att det kan vara svårt att leva i nuet i den tid som ni befinner er i, men alla stunder som ni ägnar er åt ert nu, kommer att ge er en stor utdelning.

Nuet är porten till himmelriket, det är den väg som ni kan nå himmelens fröjder och bli ett med er själva och allt som finns. Inga sorger vilar i nuet, endast möjligheter så långt som jag kan se. Det är er biljett till himmelriket, kära Jordbor, så ta en stund varje dag och försök vara i ert nu. Känn glädjen och hoppet som sprider sig i ert inre. Insikter som att det förgångna är förgånget och att framtiden är oviss. Känn tryggheten i att nuet är all den tid du har. Agera i ditt nu och du agerar i trosvisshet och trygghet för det finns inga tankar om misslyckande och ingen rädsla för framtiden. Allt som sker är det som sker nu. Agera du i kärlek för dig själv och den värld som du lever i så kan det ju inte bli annat än bra. Bra för dig själv och dina medmänniskor och i ett längre perspektiv även bra för världen och vår Jord. Det är träning och åter träning som gäller, så var det för mig och så är det också för er.

Det kan vara svårt att stilla sig i en värld som går i raketfart, men det är desto viktigare att försöka vara still en stund medans livet virvlar förbi runt omkring en. Dina viktiga beslut kan vivla runt i tiden men i tidlösheten kan de ta form på ett klart och tydligt vis. Din väg kommer att bli kortare om du tar in tidlösheten, det ni kallar ert nu i ert liv, lite då och då helst en eller flera stunder per dag. Ni vill väl att ert liv ska bli lättare, ni vill väl inte bära på alla dessa tunga bördor ni bär på dag ut och dag in. Det är väl dags att släppa ryggsäcken och känna friheten som gror i er kropp och som bara vill komma ut och visa er hur ni bäst kan leva ert liv. Friheten håller kärleken i sin hand, så på sätt kan de aldrig gå vilse. Tillsammans vandrar de i tidlösheten och skapar mirakel på mirakel. Det är dit ni går nu, kära Jordbor. Frihet och kärlek växer i era kroppar och de pockar på er uppmärksamhet. Mycket av den spontanitet och kreativitet som sker i ert liv kommer från detta radarpar.

Var i nuet och lyssna på er själva, kära Jordbor. Det finns där, allt finns där inom er. Stanna upp idag och känn frihetens vindar omfamna er tillsammans med kärleken. I detta nu har du allt. Tveka inte, kära barn, du är allt, du har allt, våga tro på dig själv och den värld som du just nu lever i. Allt kan förändras, det förändras med dig i samma ögonblick som du befinner dig i ditt nu i en tidlöshet som bara är.

Vi älskar Er så mycket!

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...