Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 18 mars 2023

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 18 mars 2023

 Jag är Judas och idag skulle jag vilja tala lite om de energier som påverkar oss från många olika håll. Det är både högre och lägre energier som nu florerar runt Jorden. Vi kan ta upp dem båda beroende på vilken energi som du just nu upplever att du har idag. Är du trött och känner att du har låg energi, så har du lättare för att dra till dig av den lägre negativa energin. Är du pigg och glad och ser med förväntan fram emot en ny dag, så drar du till dig av den högre energin. Det är en sådan dag som livet leker och du njuter av att vara en människa, som kan njuta av alla sina sinnen till behag för dig själv och andra. Däremellan finns det många grader av låg och hög energi som påverkar oss åt ena eller andra hållet och det kan variera från dag till dag eller från stund till stund. På ett ögonblick kan hela din värld rasa samman, liksom du på ett ögonblick på nytt kan födas in i en ny verklighet helt olik den som du tidigare levde i. Du har då höjt din medvetenhet och vibration och upplever nu livet på ett helt annat sätt, med en större insikt och förståelse av dig själv och andra människor. Din världsbild kan ha förändrats och du ser med andra ögon på det som sker runt omkring dig.

 De här vågorna av energier som pågår bland alla människor och runt om i er värld idag utlöser olika händelser, på ställen på Jorden där det har utsöndrats mycket energier. De kan vara av både hög och låg vibration. De händelser som har låg vibration får större uppmärksamhet än de som har hög vibration. Den lägre vibrationen påverkar er med rädsla och uppgivenhet och den högre med glädje och förnyad kraft. Hur kan ni själva påverka så att den högre energin får mer tillträde i ert liv och i er värld? Det kan man göra genom att söka sig till de högre energier som står till buds idag. Känner du att du befinner dig i en låg energi, försök att tänka på något som skänker dig glädje, något som du kan vara tacksam för. Försök att se allt med tacksamma ögon, eller gör något som du tycker om och som ger dig en viss tillfredsställelse. En stilla meditation och att vara i ditt ”nu” kan ha en stor effekt på den energi som du just nu upplever. Den kan ersättas med en lugnare, tryggare och mer harmonisk energi. Det är på det viset vi vänder en lägre energi till en högre och det kan få en stor effekt på din vardag och vilka människor som du drar till dig i det liv som du lever i idag. Det kan utan er vetskap även ha påverkan på en global nivå. Det kan få vissa energier att stagnera och en del skeenden på Jorden att ändra form. De får inte längre den kraft som behövde för att göra någon större påverkan på det globala planet.

 Det är många krafter som utspelar sig på Jorden idag och ni människor har stor påverkan genom ert eget agerande, om det sker i en positiv eller negativ riktning. Bygg inte på er rädsla utan bygg vidare på er känsla av glädje och kärlek. Rädda människor är lätta att manipulera, medans trygga och kärleksfulla människor följer sina egna vägar. De ser sitt värde och har fått insikt om en annan värld, en värld som är ljusare och kärleksfullare. Det är den världen de nu vill leva i, och önskar att alla kunde få uppleva, alla de som nu är rädda och uppgivna och som  söker sig som ett vilset får tillbaka till sin flock igen.

 Det är kärleksljuset som nu hägrar för mänskligheten. Det är det ljuset som nu vänder en låg vibration till en högre. Ni går alla mot ljuset, kära Jordbor, kärlekens ljus väntar på er, var ni än befinner er på er resa idag.

 Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *