Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 november, 2019

   Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 november, 2019

 

Jag är Judas och mitt besök idag kommer att innefatta tre saker. Det första är er tro. Tron på er själva, tron på ett högre syfte, tron på en Allsmäktig Gud som bara består av kärlek. Om ni kan se bortom den här världen så förstår ni att kärlek är allt som finns. Det är kärlek som driver er och Jorden framåt i sin utveckling. Livet utvecklas genom kärlek, det är i era attacker som lidandet uppstår. Djupt inom er finns denna tro och ni vet att det är sant.

Tron föder hopp och det är nummer två av de saker som jag vill tala om idag. Har ni träffat någon som har tappat hoppet, så förstår ni vad jag menar när jag säger att utan hopp så ramlar världen ihop. För så känns det för den människan som har gett upp hoppet och därmed livet i den verklighet som han/hon befinner sig i. Livet känns tungt och modet har sjunkit in där det är svårt att finna det igen. En sådan människa behöver hjälp med att se ljusglimtarna, se och förstå att efter en tids svårigheter kommer solen att åter skina, där du i stället har vänt dina svårigheter till insikt och styrka. Modet har återvänt och du kan med en bättre tillförsikt ta till dig livet och dess lärdomar. Tron på att saker blir bättre och hopp om en ljusare framtid är nödvändiga för att få balans i livet.

Tro, hopp och kärlek har alltid funnits hos människan i evinnerliga tider. De har hjälpt människorna på deras olika steg i livet. Steg som hela tiden har lett dem framåt i sin utveckling på Jorden. Nej, kära vänner, ni går inte bakåt i er utveckling, utvecklingen går hela tiden framåt. Det finns emellertid stora lärdomar för mänskligheten att lära sig nu.

Nu är vi framme vid den tredje och viktigaste lärdomen idag … kärlek. Ja, kärlek, den vackra ovillkorliga kärleken, det är den som nu ska växa och växa i människornas hjärtan. Det är den som är livets största byggsten, det är den som hela universum vilar på. Det är med den ovillkorliga kärleken som grund som ni ska bygga er värld. Tro och hopp leder er till kärlekens rike. Det är den beståndsdel som finns i allt levande och som leder er fram till ljuset igen. Ljuset som består av kärleksstrålar så intensiva och vackra i de mest fantastiska färger, så att ni först måste vänja er vid dem, ty det kan bli för mycket att ta in på en gång. Kärleken, kära vänner, det är den som hägrar framför er. Kärleken till sig själv, till dig, till er, till allt som du möter på din väg. Det är en bit att gå, för en del är det en lång bit att gå. Nu kan ni förstå att ni befinner er på olika nivåer, att kärleken i ert hjärta bestämmer vilken nivå ni befinner er på. Den visar er vägen ni behöver gå för att finna frid och harmoni i ert liv. Trots att det kanske inte ser så ut, så befinner sig mänskligheten på väg in i kärlekens rike, det gyllene rike som har besjungits i många år. Det har öppnats en port, ljuset strömmar in och fångas upp av människor som söker och länge har sökt kärleken i sitt liv.

Kärlekens ljus har lätta vingar och flyger från hjärta till hjärta för att påminna om att tiden är här, för att du åter ska träda in i det rike som du kom ifrån. Känn längtan inom er, känn längtan efter ljus och kärlek. Väntan är över, det är dags att ta klivit in genom ljusets port. Det är dags att vakna till sin egen sanning, sanningen om dig själv som det kärleksbarn du alltid har varit.

Kärlek är liv. Liv är kärlek, kärlek är allt som är. Den enda fasta byggstenen i universum.

Stor kärlek

Judas

 

You may also like...