Saul via John Smallman, 9 augusti 2020

 

Saul via John Smallman

den 9 augusti 2020

”Ert Uppvaknande kommer inte att bli fördröjt”

 

Alla är verkligen Ett. Men de flesta människor märker att de nuvarande världsomspännande restriktionerna på era friheter håller på att bli allt mer uppdelande och extremt oroväckande. Uppgiften för dem som medvetet följer en andlig väg är att intensifiera sin avsikt att enbart vara kärleksfulla och att sända kärlek och healing till hela mänskligheten. Att göra detta är extremt effektivt och kommer i hög grad att hjälpa till med att lindra och sedan lösa upp de kärlekslösa uppdelande energier som rädslan rör upp i så många.

Under tiden framskrider mänsklighetens kollektiva uppvaknande precis såsom det gudomligt var planerat, så trots de yttre fenomenen så finns det inget att frukta. Ert uppvaknande kommer inte att bli fördröjt. Fortsätt uttala er avsikt att vara kärleksfulla vad som än dyker upp och engagera er inte i konflikter, engagera er i stället i fredliga diskussioner som noggrant och utan dömande lyssnar, när alla enskilda som är inblandade uttrycker sig själva. Det är bra att ha en moderator som skapar agendan för diskussionen och som vi alla kan godkänna och sedan kan alla vara öppna för att lyssna till andras visdom, utan att behöva driva diskussionen till ett resultat som passar en specifik individ, för det är ofta en rätt uppdelande taktik som kan leda till fientlighet i motsats till harmoni. Kom ihåg att hel del information kommer fram som kan leda till mer lämpliga lösningar på många problem världen över, vilka har förorsakat problem; information som fram till alldeles nyligen har varit otillgänglig eller dold. Därför är det väsentligt att mycket noggrant lyssna, eftersom den nya informationen väl kan dyka upp på oförutsedda och helt oväntade ställen.

Den kunskap och information som behövs för att göra väsentliga förändringar är i själva verket rätt lättillgänglig, ifall ni villigt kan låta er själva öppnas upp för idéer och koncept som kan förefalla vara motsägelsefulla gentemot era tidigare uppfattningar om hur mänskligheten måste framskrida. Många har vant sig så vid konkurrensinriktade tävlingar och utmaningar, som ett sätt att etablera de nästkommande nödvändiga och progressiva stegen, så att ett engagemang i en harmonisk diskussion i stället för i en fientlig provokation verkar vara rätt motsägelsefullt. Kom ihåg att det endast finns Kärlek, allting annat är overkligt och därför icke-kreativt. Det finns nya kreativa idéer för att lösa gamla problem, men för att hitta dem och utveckla dem behövs en ny känsla av perspektiv, ett kärleksfullt perspektiv. Det kan underlätta att dela upp sig i team för att snabba på den positiva effekten av ’brainstorming’, så länge som, när teamen samlas öppet delar med sig av sina resultat så att de kan utvecklas ytterligare, snarare än att konkurrerande försöka avfärda de idéer som andra team erbjuder såsom oanvändbara eller inadekvata. Kärlek samarbetar alltid, och ett verkligt samarbete hittar alltid verkligt kreativa lösningar.

Ni alla är varelser av Kärlek och ni är därmed mycket kreativa, men när ni befinner er i ett tillstånd av ångest eller rädsla, så trycks era kreativa förmågor ner. När ni avger er dagliga avsikt att enbart vara kärleksfulla, glöm inte bort er själva! Om ni inte behandlar er själva med kärlek och respekt, så kommer ni emellertid inte att kunna behandla andra kärleksfullt – ni kanske kan försöka, men den andra (och såklart ni) kommer att veta att ni inte uttrycker era sanna känslor och kommer att känna att ni är obekväma i stunden. Därför är det livsviktigt hur ni behandlar er själva. De flesta människor växer fån barndom till mogen ålder – oberoende av nationalitet, etnisk tillhörighet, kultur eller religiösa uppfattningar – i en omgivning som regelbundet uppvisar för dem att de är otillräckliga eller inte tillräckligt bra, eller till och med värdelösa. En mycket negativ självdömande känsla, som är fullständigt oriktig, blir därför djupt inrotad inom dem och de fungerar sedan utifrån denna ytterst felaktiga syn på sig själva.

För att frigöra er själva från denna negativa känsla av självet, påminn er själva om att ni är perfekta varelser för att ni skapades av Moder/Fader/Gud, Källan, Den Högsta Intelligensen – KÄRLEK – Som enbart skapar perfektion!

Ja, i egenskap av människor verkar detta inte vara fallet, men det är till stor del på grund av den dömande omgivning i vilken ni växte upp från barndom till mogen ålder. Denna uppfostran har förankrat rädsla, ångest och ilska inom er, för den var uppenbarligen extremt orättvis och oberättigad. Nu håller ni på att bli medvetna om felaktigheten i dessa känslor inom er och därför kan ni jobba på att släppa taget om dem genom att mycket strängt påminna er själva om Vem som skapade er och sålunda bekräfta att ert naturliga tillstånd – vem ni verkligen är – inte kan vara någonting annat är Kärlek. I och med att denna medvetenhet intensifieras inom er, poängtera att behandla er själva med den kärlek och respekt som är er suveräna rätt, i egenskap av ett av Guds barn. När ni gör det kommer ni att märka att ni också älskar, ärar och respekterar alla andra, till och med när ni nödvändigtvis inte håller med om deras åsikter i flera ämnen. Det blir då möjligt att diskutera frågor och se dem från flera synvinklar, och detta medger för ett vidare fält av undersökande för att avslöja nya hjälpsamma perspektiv, vilket leder er till en förståelse för vad som är viktigt för dessa andra och varför. Denna förståelse, som ni alla har upplevt, är en väsentlig aspekt av en meningsfull diskussion om den ska leda till positiva och vittomspännande lösningar på problemen i fråga.

Idag, varje dag, NU, är det dags för er att ta tag i frågor som på något sätt besvärar er. Att vänta på det rätta ögonblicket är ofta bara en taktik av egoistiskt fördröjande. Ta tag i vadhelst som besvärar er, NU! Sedan, om ni får en ytterligare intuitiv känsla om att detta i sanning inte är rätt ögonblick, uttala avsikten att inom kort få ta emot en ny intuitiv knuff. Ofta stiger den första känslan av att ”detta är inte rätt ögonblick” upp på grund av den emotionella stress som beror på ert behov av att ta tag i frågan/frågorna. Ta en paus, slappna av, ta en kopp te eller kaffe och sedan, när ni befinner er i frid med er själv, kommer en ny tanke komma till er för att vägleda er framåt.

Obehandlade frågor stiger vid den här tiden upp till ytan i flera människors medvetenhet, för de behöver tas tag i och lösas så att Kärlek kan strömma in i era hjärtan, lösa upp all skuld, skam, ovärdighet, dömande, harm, bitterhet eller hat. Ingen av dessa tankar, känslor eller emotioner är jämförbara med Kärlek och när ni väljer att låta Kärlek lösa upp dem, så gör Den det. Kärlek är Gud, Källan, Den Högsta Visdomen, den sanna NI och när ni kan acceptera denna gudomliga Sanning i era hjärtan, så kommer allt som inte står i linje med Den att bli upplöst till den intighet varifrån det uppstod – era splittrade och förvirrade Ego-hjärnor – och tar er till ett tillstånd av djup inre frid. Så sätt nu igång, i detta ögonblick, genom att uttala avsikten att släppa taget om allt som inte längre tjänar er, allt som får er att bli miserabla eller olyckliga, alla berättelser om människor eller omständigheter som alltför länge har förefallit att distrahera er från livsglädjen. Och i och med att det sker så kommer ni att förvånas över den förändring som har ägt rum inom er och tar er uppmärksamhet till många aspekter som ni vill fira, samt såklart inklusive självaste livet.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Saul Audio Blog for Sunday August 9th

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...