Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 juli 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 juli 2020

 

Jag är Judas och jag vill ännu en gång slå ett slag för hjärtat. Hjärtat har en mycket central plats i den tid som nu är. Det är genom att lyssna på er inre intuition som ni kan ta de steg som ni behöver ta nu, eftersom er intelligens kan lura er lite, så är det viktigt att ha en koppling till sitt hjärta. Det är genom kopplingen av hjärtat och intelligensen som ni kan se klarare på vart vägen för er och mänskligheten idag. Det är därför vi ihärdigt ber er att lyssna, lyssna och återigen lyssna, lyssna till er egen intuition. Det är den enda och säkra vägen framåt för dig, och varpå det syfte som du befinner dig på Jorden idag ska kunna ske. Ni befinner er alla här av någon orsak, den kan vara stor som liten men tillsammans kan den bli väldig. Detär tillsammans som ni nu som mänsklighet går framåt på Jorden. Ni växer så det knakar om det och ljuset låter inte vänta på sig. Det puffar er hela tiden framåt i den riktning som står för kärlekens ljus. Det är detta vackra ljus som har gjort sitt intåg på Jorden och nu har startat en förvandling i människors sinnen och hjärtan.

Det vibrerar en högre energi på Jorden idag som är åtkomlig för alla som vill kännas vid den. Hur som helst så påverkar det hela det mänskliga kollektiva sinnet, så ingen kan förbli oberörd av kärlekens varma gyllene stråle. Den har en förmåga att tränga igenom det hårdaste material så att nya insikter och omstruktureringar kan äga rum. Det kan dock ta sin tid och det får ta tid. Vi befinner oss där vi befinner oss och ljuset utgår från den punkt i vårt sinne där vi just nu är. Ingenting annat är möjligt, vi kan inte hoppa över vissa insikter och erfarenheter även om utvecklingen går i lite snabbare takt nu.

En viss del av mänskligheten har startat den nya eran av ett högre vibrationellt ljus och det kommer bara att bli starkare, för utvecklingen för oss hela tiden framåt mot nya höjder, och de framsteg som det ger för Jorden och dess befolkning. Några måste hålla i trådarna eller ska vi säga strålarna innan resten kan följa med och hjälpa till att höja vibrationen med hjälp av sin egen ljusfrekvens. Det är ett energiarbete ni gör, kära Jordbor, ett energiarbete som sker inom var och en och som sedan manifesteras utanför er själva. Det är det som pågår runt om på er Jord idag. Ljus och medvetenhet växelverkar med varandra i en ständigt uppåtgående spiral och det ökar hela tiden i hastighet ju högre vibrationen blir som ni kan hålla kvar i era kroppar. Det här är ett ständigt pågående arbete vare sig ni är medvetna om det eller inte. Ju mer medvetna ni är desto mer kan ni höja er vibration genom att medvetet ta kontroll över era tankar och känslor och fokusera på det som är bra, vackert och kärleksfullt i ert liv. Det är en process kära vänner, det är en process som ni var och en går igenom med lite olika resultat. Ge dock inte upp för kärleken och ljuset ger aldrig upp för er, utan ger er hela tiden nya chanser att höja upp er vibration, ända tills ni själva kan stå i de högre vibrationernas ljus.

Ha tillit, ha tålamod, fyll ert hjärta med kärlek med allt vad ni kan se och uppleva som skänker er glädje och kärlek. Det är en säker väg framåt som ger snabbast och bäst resultat. Alla vägar leder dock till Rom som ni brukar säga, så oavsett vilka vägar ni väljer, leder de alltid framåt till det ljus som nu har startat på Jorden. Ljuset är sänt från den Högsta Källan av ljus för att omfamna var och en av er och det kommer den också att göra nu och för alltid.

Var nu det ljus och den kärlek som vilar inom er. Det är den vibrationen som Jorden nu har börjat att anpassa sig till. Detsamma gäller för er, kära Jordbor. Alla era kroppar, fysiska som eteriska börjar nu anpassa sig till kärlekens ljus, som nu lyser med en större intensitet på Jorden.

Jag vill nu avsluta med att säga: Lyssna på ert hjärtas ljus och hör den högre intentionen av avsikt och kärlek för er själva och den Jord ni vandrar på.

Stor kärlek

Judas

 

You may also like...