Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 10 juli, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 10 juli, 2020

Ni kan spekulera i hur man lyckades uppnå det, men Coronaviruset spreds huvudsakligen av drönare. Dess följder kommer inte att vara mycket länge till, men fickor av viruset tenderar att hålla det vid liv. Ett botemedel för det står på randen att nästintill bli upptäckt och det kommer uppenbart att hjälpa till med att minska dess potential att spridas vidare. Förstå att där en del själar har haft en dålig upplevelse på grund av viruset, så är det som alltid i stora drag en karmisk situation och i likhet med tidigare händelser av denna natur, så håller det på att bli utrensat.

I det långa loppet kommer ni att blicka tillbaka på den här perioden och inser att det var ett verktyg för att nå slutmålet och som gav Mänskligheten en paus, vilket gjorde det möjligt att överblicka livet. Resultatet är att gynnsamma förändringar görs vilka kommer att framdriva er till en ny Tidsålder. Utan en större förändring i er förståelse skulle det ha tagit avsevärt mycket längre att framskrida från en situation som höll allting tillbaka, men var försäkrade om att allt som sker på Jorden övervakas av oss på nära håll och vi kommer att varna er ifall saker och ting börjar spåra ur. Ni har emellertid fri vilja och det betyder att det ytterst är ert beslut hur saker och ting utvecklas. På den här sidan har ni många hjälpare som försöker sitt bästa att vägleda er längs en väg som ytterst kommer att leda fram till er Uppstigning.

Ni ska uppmuntras för era framsteg hittills, eftersom det inte har varit lätt att lägga de svårigheter som ni har stött på, åt sidan. Att passera markören har hittills varit er största prestation och nu kommer det att bli lättare och allteftersom tiden går, så kommer de Mörka att förlora alltmer makt att ingripa i era planer. Det är också alltmer uppenbart att ni håller på stänger ner deras underjordiska baser och frisläpper dem som där har hållits fängslade. Framför er ligger en stor uppgift att rensa ut samtliga baser som tillhör Illuminaterna och det har en positiv inverkan, eftersom den motstående kraften till ert ”utrensande” minskar. Nu finns det inget sätt på vilket de Mörka kan återställa sin makt och deras anhängare ringas gradvis in för att ställas inför rätta för sina missdåd.

Ni spelar upp de sista dagarna av Illuminaternas makt, fastän deras närvaro ännu rätt länge kommer att kunna förnimmas. Inom kort måste det komma en tidpunkt där Ljusstyrkorna blir den dominerande kraften på Jorden, vilket gör det möjligt för dem att framskrida med sina förändringar som gynnar mänskligheten. Planerna har redan färdigställts och de som är av Ljuset och som har legat och väntat i kulisserna, är redo att gå framåt och hjälpa till med att etablera ett nytt sätt att leva, vilket kommer att medföra fred och lycka till Jordens befolkning. Vi vet att en del själar är otåliga att få se några positiva tecken på att saker och ting håller på att vända till det bättre och detta kommer med all säkerhet att komma, men som alltid ber vi er att under tiden utöva tålamod.

Samtliga själar fick en genomgång innan de inkarnerade gällande vad de skulle kunna förvänta sig under denna period av större förändringar och ni kanske inte minns det, men åtminstone borde ni intuitivt ha en uppfattning om det. Det är en rätt speciell händelse, eftersom alla själar är priviligierade att få vistas på Jorden vid en sådan tid och ta del av en upplevelse som ett fåtal tidigare har fått möta. Det är era livs höjdpunkt och när ni blickar tillbaka kommer ni att vara så nöjda att ni fick vara en del av detta. Det har tagit flera liv att nå fram till detta avslut och de av er som är redo att uppstiga ska gratuleras för er framgång. Medan ni under era många liv har fått ta emot en hel del stöd, så har framgången ytterst berott på era ansträngningar och ert trägna arbete med att lyckas.

Gamla problem har kommit upp till ytan för att rensas ut och för tillfället befinner ni er mitt uppe i att hantera era ras-relaterade problem. Alltsedan slutet på det senaste kriget när många immigranter anlände till era länder, har många kämpat med integrationsproblemet och man har aldrig riktigt övervunnit fördomarna mot människor som är annorlunda är de som finns i ert hemland. Ni kommer att nå fram, med en hel del själs-sökande och vi vill upprepa vad vi nyligen talade om för er, att ni alla har åtagit er inkarnationer till olika länder som en del av att utvidga er förståelse om de olika och åtskilliga sätt på vilka människor lever och praktiserar sina trosuppfattningar.

En fråga som ofta upprepas och som relaterar till Uppstigningen, gäller vilken nivå av evolution som människor måste uppnå för att vara säkra på att uppstiga. Tänker man i procentuella termer så är det 51% och mer, med andra ord så länge som ni håller er på plus-sidan, så anses ni redan vara på väg. Man kan inte beräkna var exakt man befinner sig, men ifall man känner sig själv väl, så har man en rätt god uppfattning om var man står. Den ideala situationen skulle vara en där ni praktiserar era trosuppfattningar med en tanke på att ständigt förbättra er själv och såsom vi tidigare har nämnt, så är det nödvändigt att sikta på en nivå där ni kan behandla alla människor likvärdigt, eftersom själarna lär sig allteftersom de går igenom livet, samt att se enbart deras godhet och potential att bli någon som kan praktisera Universell Kärlek. I egenskap av varelser som har emotioner finns det alltid en chans att ni slutar vara på er vakt och därmed sänker er vibrationsnivå, men ni kan gå ifrån argumenteringar eller varje situation som kan påverka er negativt. Ni kan ha tappat humöret, men med övning och beslutsamhet kommer ni att övervinna en sådan möjlighet.

Andevärlden vill se att så många själar som möjligt Uppstiger och varje hjälp ges till dem som framskrider i den riktningen. Om ni känner er redo att lyckas och tillbringar er tid med att förbereda er själv, så finns det inga tvivel på att ni ska uppstiga. Bekymra er inte alltför mycket för andra människor, eftersom varje själ ytterst måste bereda sin egen väg till framgång och den dagen kommer när samtliga har lyckats. Människor måste ta den väg som bäst lämpar deras behov och detta betyder oundvikligen att man måste skiljas från en del av dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Source: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...