Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 12 juli 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 12 juli 2019

Per Staffan 12 juli 2019

Mike Quinsey (channeled information)

12 juli 2019. Mike Quinsey.

Det är ingen tvekan om att mänsklighetens vibrationer har ökat avsevärt under åren som följde 2012, då New Age officiellt påbörjades. Det är märkbart bland de yngre generationerna som fick ett försprång eftersom de redan hade lyft upp sina vibrationer före inkarnationen. Deras inflytande har hjälpt många individer att nå nya nivåer av Ljus, så att de kan nå sina mål mycket snabbare. Mycket av deras goda arbete är erkänt men blir inte publicerat, men i själva verket söker de inte erkännande för det. Generellt söker utvecklade Ljusarbetare inte en belöning för vad de gör, och det är tillfredsställelsen att göra ett arbete för mänsklighetens bästa som är deras första angelägenhet. Ändå bör ert arbete erkännas, det är en heder för er effektivitet och för ert engagemang för era uppgifter.

Varje själ som tar en inkarnation på Jorden kommer utrustad med möjligheten att framgångsrikt slutföra sin uppgift. Det inkluderar råd och vägledning för att sätta dig på din rätta väg, och vid olika tider under ditt liv kommer själar att hjälpa dig med dina uppgifter för att säkerställa din framgång. Oundvikligen måste offer göras, men du kommer att ha kommit överens om dem före din inkarnation. Men med din fria vilja kan du enkelt skjuta upp ditt arbete eller ignorera det i sin helhet och det skulle inte medföra några anklagelser, men en liknande uppgift kan följa för att testa din avsikt att utföra ditt arbete enligt plan.

Vissa själar frågar varför Ljusarbetare inte alltid identifierar sig när de arbetar för Ljuset, och det är därför att det ofta är det bästa sättet att avvärja oönskad uppmärksamhet så att de kan fullfölja sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. De mörka kommer att göra allt för att störa ditt arbete, eftersom deras motiv är att orsaka så mycket förvirring som möjligt. Naturligtvis kan du under vissa omständigheter inte undvika publicitet, men du skulle vara skyddad i ditt arbete. Hemligheten för din säkerhet är hålla dina vibrationer så höga som möjligt hela tiden, och Ljuset skyddar dig då från de lägre energierna.

Oavsett vilken ansträngning du lägger på att lyfta upp ditt Ljus, kommer det att belönas eftersom du har uttryckt din avsikt och det kommer att gynna dig. Vad du fokuserar på kommer att attraheras till dig under tiden, varför det är klokt att alltid vakta dina tankar. Följande samma tillvägagångssätt kan du till exempel hjälpa de själar som behöver hjälp, genom att skicka dem helande band av färg enligt deras behov, och ju renare färgerna är desto starkare är de. Men med det nya sättet att uttrycka saker i New Age behöver du inte skicka specifika helande energier upprepade gånger, eftersom när du en gång skickat dem till att göra sitt arbete ska det vara tillräckligt.

Ni är för närvarande i ett fantastiskt skede av förändring, när de nya sätten och metoderna som finns tillgängliga väntar på att introduceras. Det kommer att ta tid men i slutändan kommer de att bli framgångsrika, eftersom det är i enlighet med era önskemål att gå vidare från en period av långsamma förändringar och tillväxt, där framstegen avsiktligt har hållits tillbaka. Vet att det alltid har funnits en plan för er utveckling, och de som övervakar era framsteg kommer att se till att den följs. Det är er rätt att dra nytta av de framsteg som gjorts under många år, och även om vissa har läckt ut inom områden som medicin och elektronik har många avsiktligt nekats er. Det kan inte förbli så under någon längre tid eftersom allt fler kräver att informationen släpps till gagn för hela mänskligheten. När ni blir medvetna om att kirurgens kniv inte längre behövs, och att “operationer” skulle kunna utföras utan användning av den, inser ni hur långt efter ni är i medicinska frågor. Man kan ifrågasätta varför en sådan situation fortfarande är tillåten och det beror på att vi måste respektera er frihet att ordna ert eget öde.

Man kan säga att Jorden är en illustration av “Livet genom Tidsåldrarna” eftersom exempel på det fortfarande kan hittas över hela världen. Det var inte enligt någon plan men oundvikligt eftersom olika grupper av själar på olika nivåer har inkarnerat på jorden. De var på mycket kontrasterande utvecklingsnivåer och hölls isär för att möjliggöra att deras framsteg skulle passa deras behov. Genom tidens gång har sådana själar utvecklats men är inte nödvändigtvis redo att ta ett stort steg framåt. Återigen är de som har avancerat ofta längre före yngre grupper än någonsin tidigare, och i vissa fall har det varit en avsiktlig politik att hålla dem i okunnighet så att de kunde användas som faktiska slavar. Det är klart att de själarna som hålls tillbaka måste hjälpas framåt, precis som ni i den närmaste framtiden också får möjlighet att gå upp till en högre nivå.

Ni har hållits i mörkret under många Tidsåldrar och genomlidit många obehagliga upplevelser, men ni har kommit igenom dem för att bli mycket starkare och har dykt upp som själar som kan uttrycka sig själva i kärlek och glädje som en som har “Sett Ljuset”. Genom ert exempel kommer andra att följa i era fotspår efter att ha sett friden och ljuset som ni utstrålar runt er. Även nu gör några av er det som strålar ut sitt Ljus till alla och hjälper till att lyfta upp vibrationerna. Generellt sett har utvecklade andliga väsen en instinktiv känsla och lust att hjälpa andra själar att lyftas upp, och när ni är redo att göra det kan ni vara säkra på att era talanger kommer att användas i enlighet därmed för att hjälpa dem.

Oavsett din roll under denna livstid kan du vara säker på att du på något stadium kommer att bli uppmanad att hjälpa andra att utvecklas. Det handlar om att använda din kunskap och erfarenhet för att hjälpa en själ som kan dra nytta av din erfarenhet. När du tagit ett steg längre kanske du vill bli en lärare av andliga saker själv, och det kan hända antingen inom eller utanför de organiserade religionerna. Du kommer att redan ha nått en förståelse, där du vet att du bara ger en själ så mycket som den är redo för och kan förstå, eftersom för mycket kan förvirra den.

Jag lämnar er i kärlek och välsignelser och må era drömmar bli uppfyllda och Ljuset lysa upp era dagar. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...